LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dedikodu ifadesini içeren 37 kelime bulundu...

adye

 • Koğuculuk, dedikoduculuk.
 • Yalan söylemek.
 • Sövmek.

ayb-gu / ayb-gû

 • Fitneci, fitnekâr, dedikoducu.

ayb-guyi / ayb-gûyî

 • Dedikoduculuk. (Farsça)

bazir

 • Ekici, eken.
 • Dedikodu yapan, laf taşıyan. Geveze.

bed-gu / bed-gû

 • Fitnekâr, dedikoducu. (Farsça)

bedgu / bedgû / بدگو

 • Dedikoducu. (Farsça)

deybub

 • Koğucu, dedikoducu.

dıkrar

 • (Çoğulu: Dekârir) Koğucu, dedikoducu.
 • Belâ. Zahmet.
 • Yalan söz.
 • Fuhşiyât.

fassal

 • Dedikoducu. Herkesin kusurunu sayıp döken.
 • İnsanları medh ü sena eden kimse.

fitne

 • İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakikatten saptıracak şey.
 • Muhârebe.
 • Azdırma.
 • Karışıklık. Ara bozmak. Dedikodu.
 • Küfr. Fikir ihtilâfı.
 • Şikak. Kavga.
 • Delilik.
 • Mihnet ve beliye.
 • Mal ve evlâd.
 • Potada altın v

gıybet / غِيْبَتْ

 • Kaybolma.
 • Aleyhinde bulunma, arkasından söyleme, çekiştirme dedikodu yapma.
 • Birinin ardından hoşlanmayacağı şekilde konuşma, çekiştirme, dedikodu.

güftügu / güftügû / گفت و گو

 • Dedikodu.
 • Dedikodu. (Farsça)

hatab

 • (Hatb) Odun.
 • Kinaye olarak "Dedikodu, nemime" ye de odun denilir.

işhas

 • Fesatçılık ve dedikoduculuk yapma. Çekiştirme. Gıybet etme.

kali / kalî

 • Dedikoducu, gıybet eden, çekiştirici.
 • Söylemekle. Söylenmiş. Söz olarak. Söze dair ve müteallik.

katt

 • Kuru yonca.
 • Koğuculuk etmek, yalan söylemek, dedikodu yapmak.
 • Zeytin yağını fesliğen ile kokutmak.

kıl ü kal

 • (I ve A, uzun okunur) Dedikodu.

kil u kal / kîl u kal

 • Dedikodu.

kilükal / kîlükal / kîlükâl / قيل و قال

 • Dedikodu.
 • Dedikodu. (Arapça)

kıyl ü kàl

 • Dedikodu.

levvam

 • (Levvâme) Levm ve itâbedici. Zemmeden, çekiştiren, dedikodu yapan. Serzenişte bulunan. Başa kakan, paylayan.

müzevver

 • Uydurulmuş, düzme.
 • Fitne, dedikodu.

nakılmeclis

 • Söz taşıyan. Dedikoduculuk yapan. Gammaz.

nemaim

 • (Tekili: Nemime) Dedikoducular, çekiştiriciler.

nemimekar / nemimekâr

 • Koğucu, fitneci, dedikoducu, münafık. (Farsça)

nemmal

 • Koğucu, dedikoducu, münafık.

nemmam / nemmâm

 • (Nemmas) : Koğuculuk ve nemimecilik eden. Dedikoducu.
 • İfsad için söz taşıyıcılık, dedikoduculuk ve koğuculuk eden.

neyrib

 • Koğuculuk, dedikoduculuk.

sakare

 • Kâfir.
 • Koğucu, dedikoducu, nemmam.
 • Müstehak olmayana lânet eden.
 • Pekmezci.

siayet / siâyet / سعایت

 • Dedikodu, gıybet, koğuculuk.
 • Çekiştirme, dedikodu. (Arapça)

şihdare

 • Fahiş ve israfçı ve dedikoducu kimse.
 • Kısa boylu ve şişman kimse.

sühan-çin

 • Söz getirip götüren, söz toplayan, dedikoducu. (Farsça)

tehcin

 • Dedikodu yapma.
 • Müstehcen ve edeb dışı sayma.

tevşiye

 • Koğuculukta mübâlağa etmek. Dedikoduculukta mübâlağa yapmak.

üfnun

 • Hâl. Nev, çeşit. Saçma sapan söz. Dedikodu.

vehs

 • Sır ile söyleşmek. Dedikodu yapmak.

vişaye

 • Koğuculuk, dedikoduculuk, gammazlık.