LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dayanma ifadesini içeren 64 kelime bulundu...

asyar

 • Dayanmak.
 • Sürçmek.

aşyere

 • Dayanmak. Sürçmek.

cihet-i isnad

 • Dayanma yönü.

devir / دَوِرْ

 • İki şeyden herbirinin valığının diğerine dayanması.

felsefe

 • Madde, hayat, yaratılış, kâinât, ruh, ölüm, ölüm sonrası gibi konularda insan gücünün akla dayanarak ortaya koyduğu düşünce ve görüşlerin tamâmı. Beğendiği düşüncelerini hakîkat olarak anlatmak, yaldızlı, heyecan verici laflarla inandırmaya çalışmak. Tecrübeye, hesâba dayanmayan şahsî düşünceler.

hakikatsiz

 • Bir gerçeğe dayanmayan.

hurafet

 • Delile dayanmayan saçma inanış.

i'timad

 • (İtimad) Güvenerek bağlanmak. Emniyet etmek. Bir şeye kalben güvenip dayanmak.

i'tisa

 • Asâya dayanma, baston kullanma.

ibtina / ibtinâ / ابتنا

 • Bina etme. (Arapça)
 • Dayanma. (Arapça)
 • Bina edilme. (Arapça)
 • İbtinâ etmek: (Arapça)
 • Kurmak. (Arapça)
 • Dayanmak. (Arapça)

ika' / ikâ'

 • Dayanma, istinad etme.
 • Dayanacak bir şey verme.

iktiham

 • Dayanma, katlanma.
 • Hücum ve istilâ eylemek.
 • Dayanmak. Tahammül etmek. Katlanmak. Güçlükleri yenmek.
 • Mülâhazasız bir işe başlamak.
 • Bir şeyi hakir addetmek.

intiha

 • Son, nihayet, uç.İNTİHA' : Eğilme. Dayanma, yaslanma.

irtifak

 • Bir yere dayanma.
 • (Kap) dolma.
 • İhtiyaç duyma.
 • Arkadaşlık etme.
 • Tıb: İki kemiğin hareketsiz kalmak üzere mafsallanması.

irtika' / irtikâ'

 • Güvenme, dayanma.

isnad

 • Bir söz veya haberi birisine nisbet etmek.
 • Peygamberimiz'in (A.S.M.) sözlerini sırası ile kimlerden nakledildiğini bildirmek.
 • Bir nesneye, bir şeye dayanmak.
 • Birisi için, bir şeyi yaptı demek. İftira etmek.

israiliyat

 • İsrailoğullarına ait bilgiler, bir temele dayanmayan gerçek dışı anlatımlar.

işticar

 • Zıdlaşma.
 • Elini çenesine koyarak, dirseğinin üzerine dayanma.

istinad / استناد / istinâd

 • Dayanma.
 • Dayanma.
 • Dayanma. Güvenme.
 • Sened veya delil söylemek, göstermek.
 • Dayanma.
 • Dayanma. (Arapça)
 • Güvenme. (Arapça)
 • İstinâd etmek: Dayanmak. (Arapça)

istinad etmek

 • Dayanmak.

istinat

 • Dayanma.

istizhar

 • Dayanmak. Güvenmek. Arka vermek.
 • Yardım istemek. Zahîr istemek.
 • Ezberlemek.
 • Aşikâr etmek.

itimad etmek

 • Güvenmek, dayanmak.

itimad-ı nefis

 • Nefsine güvenmek, nefsine dayanmak.

ittika / ittikâ / اتكا

 • Dayanma, yaslanma. (Arapça)
 • İttikâ etmek: Dayanmak, yaslanmak. (Arapça)

ittika' / ittikâ'

 • Dayanmak. Yaslanmak.
 • Oturmak.

ittikal / ittikâl

 • Allah'a tevekkül etme, güvenme, dayanma.

kabli / kablî

 • İlke ve önceliğe âit. Hiçbir tecrübeye dayanmadan. Yalnız akıl ile.

kuvve-i istinad

 • Dayanma ve istinad etme kuvveti.

labişartın

 • (Lâ bişartın) Kayıtsız şartsız. Bir şarta dayanmaksızın.

mevsukiyet / mevsûkiyet / موثوقيت

 • Güvenilirlik, belgeye dayanma. (Arapça)

mukavemet / مقاومت

 • Dayanma, direnme.
 • Karşı durmak, dayanmak. Karşı koymak. Muhalefetle kıyam etmek.
 • Dayanma.

mukavemet etmek

 • Dayanmak, karşı koymak.

mukavemet-suz

 • Dayanmayı te'sirsiz hâle koyan. Tahammülsüzlük veren. Mukavemeti kıran. (Farsça)

mukavemetsuz / mukavemetsûz

 • Dayanma gücünü bitiren.

müncer olan

 • Götürme, sürükleyip dayanma.

müşakat

 • Sıkıntı ve zorluklara dayanma hususunda yarışma. Aykırılık. Düşmanlık.

müstenid olma

 • Dayanma.

mütteka

 • Dayanmağa, yaslanmağa yarayan şey.

muvazat

 • (Veyz. den) Mukavemet, dayanma.
 • Paralel olma. Muvâzi.

nokta-i istinad

 • Dayanma ve güvenme noktası. Kâinatta cereyan eden ve insana dehşet verip âciz bırakan hâdiseler karşısında insanın çok kuvvetli bir yere dayanmaya ve güvenmeye olan fıtri ihtiyacı.

rasihane / rasihâne

 • Sağlamca, sağlam delil ve bürhana dayanmak suretiyle. (Farsça)

sabır / صبر

 • Dayanma, kendini tutma. (Arapça)

salabet

 • Metanet, katılık, sulbiyet.
 • Peklik, dayanma. Sağlamlık.
 • Mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet ve sebat gibi sıfatlarla muttasıf olmak. (Bunun zıddı: Lâübalilik)

sebat / sebât

 • Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak.
 • Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah'a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak.
 • Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek.
 • Dayanma, kararlılık.

şekimet

 • (Çoğulu: Şekâim) Mukavemet, dayanma. Sebat.
 • Dizgin, gem.
 • Kazan ve çömlek kulpu.

sünud

 • Dayanmak, güvenmek, itimad.

tahammül / تحمل

 • Sabretme, dayanma.
 • Dayanma, katlanma. (Arapça)
 • Tahammül etmek: Dayanmak, katlanmak. (Arapça)

tahammül etme

 • Katlanma, yüklenme, dayanma.

tahammül etmek

 • Dayanmak, katlanmak.

tahammül-suz / tahammül-sûz

 • Dayanma gücünü, sabrı yakıp yok eden.

tahammülgüdaz / tahammülgüdâz

 • Tahammülü ve dayanmayı yırtıp geçen. (Farsça)

tahammülsuz / tahammülsûz

 • Dayanma gücünü kıran.

takat / tâkat / طاقت

 • Dayanma gücü. (Arapça)

tehassüb

 • Yastığa dayanma.

tekye

 • Zikir veya ders için toplanılan yer. (Farsça)
 • Dervişlerin meskeni ve mâbedi. (Farsça)
 • Yaslanılacak, dayanılacak şey. (Farsça)
 • İtimâd etmek, dayanmak. (Farsça)

tesebbüt

 • (Sebat. dan) Sebat gösterme, dayanma, sabretme, direnme.
 • Bir nesneye yapışmak. Tevakkuf.

tevekkü'

 • Dayanmak.

tevekkül

 • Allah'a dayanma ve güvenme.

tevessüd

 • Dayanma, istinad.
 • Yastığa dayanma.

tevessuk

 • (Vüsuk. dan) İnanıp güvenerek ve itimad ederek dayanma.

tevhid-i zahiri / tevhîd-i zâhirî / تَوْح۪يدِ ظَاهِر۪ي

 • Delil ve araştırmaya dayanmayan Allah'ı birleme.

tezelluk

 • Dayanmak.

tükye

 • Dayanmak, itimad etmek.