LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te davul ifadesini içeren 25 kelime bulundu...

artebe

 • Davul.

atbal

 • (Tekili: Tabl) Davullar.

çubek

 • Değnek, sopa. Davul tokmağı. (Farsça)

darbele

 • Bir yürüme çeşidi.
 • Davul çalmak.

demdeme

 • Hiddetli söz. Avâz. Hoşa gitmeyen sesler. (Farsça)
 • Sinek vızıltısı. (Farsça)
 • Öğütmek. Sürte sürte ezmek. (Farsça)
 • Azab vermek, eziyet etmek. (Farsça)
 • Hile. (Farsça)
 • Davul. (Farsça)
 • şöhret, nam, ün. (Farsça)

deveran

 • Dönüş, dolaşmak. Tedavül. Yerinde durmamak. Devretmek.

dühül / دهل

 • Davul. (Farsça)
 • Davul. (Farsça)

dünbek

 • Bekçi davulu. (Farsça)
 • Dümbelek. (Farsça)

kus / kûs / كوس

 • Kös. Eskiden muharebelerde deve veya araba üstünde taşınarak çalınan büyük davul. (Farsça)
 • Kös, büyük davul. (Farsça)

kus-i gaza / kûs-i gaza

 • Savaş davulu. Muharebe kös'ü.

mehterhane

 • Tar: Zurna, nakkare, nefir, zil, davul ve kösden kurulu askeri mızıka takımı. (Farsça)

mikraa

 • (Çoğulu: Mekâri) Davul çomağı.
 • Çoban değneği.

nakare

 • Davul, kös. Dümbelek. (Farsça)

nakkare / نقاره

 • Davul. (Arapça)
 • Dümbelek. (Arapça)

tabbal / tabbâl / طبال

 • Davulcu.
 • Davulcu. (Arapça)

tabl / طبل

 • Davul.
 • Kulak zarı.
 • Davul. (Arapça)

tabl-baz

 • Davulcu. (Farsça)

tabl-hane

 • Büyük davul. (Farsça)

tabl-zen

 • Davulcu. (Farsça)

tablzen / طبل زن

 • Davulcu. (Arapça - Farsça)

tatbil

 • Davul çalma.

tıbale

 • Deve boynuna asılan büyük çan.
 • Davulculuk.

tıbl

 • (Çoğulu: Tubul-Atbal) Davul.

tubul

 • (Tekili: Tabl) Davullar.

tura

 • (Aslı: Tuğra) t. Topuz gibi yapılmış mendil, kuşak gibi oyun âleti. Kös, davul, trampet gibi şeylere vurmaya mahsus ip veya çomak.
 • Kamçı, örme kırbaç.
 • Demet, bağ, paket.