REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te davar ifadesini içeren 208 kelime bulundu...

abes

 • Davarın kuyruğunda kuruyup kalan bevl ve ters.

afreye

 • Horoz ibiği. İnsanın ense saçı.
 • Davarın alın saçı.

ağnam

 • "Ganem"in çoğulu. Davarlar, koyunlar, keçiler.

aksam

 • Dişi yarısından ufanmış.
 • Boynuzsuz davar.

amrus

 • (Çoğulu: Amâris) Kuzu.
 • Çok yürütmek istediklerinde yürümeyen davar.

anun / anûn

 • İsyankâr, kavgacı.
 • Davarların önünde yürüyen davar.

aren

 • Davar ayağında olan kuru kemre.
 • Yarık.
 • Bir nesne yumuşak olmak.

ariyy

 • (Çoğulu: Erâri) Davar bağlanan yer ve ip.

arz

 • (Erz) Yeryüzü, toprak, zemin, dünya.
 • Aşağı ve alçak.
 • Memleket, ülke.
 • Küre.
 • İklim.
 • Davarın ayağının altı.

asal

 • (Çoğulu: Asâl) Davarın kuyruğu devrik olmak.
 • Bağırsak.

atban

 • Tek ayak üstüne sıçramak.
 • Davarın üç ayak üstüne yürümesi.

behzere

 • (Çoğulu: Behâzere) Semiz davar.

bek'

 • (Çoğulu: Bilkâ) Sütü az olan davar.

cerez

 • Davarın art sinirinde olan bir hastalık.

ceşer

 • Davarı otlamaya çıkarmak.

ceşir

 • Büyük çuval.
 • Ev önünde davar yürüyecek yer.

cezre

 • Kasaplık koyun, keçi gibi davar.
 • Semiz koyun.

cüfal

 • Selin kenara attığı çör çöp.
 • Davarın yünü ve kılı çok olmak.
 • Kıllı kimse.
 • Bol.

cümza

 • Seri davar.

cürahüm

 • İri gövdeli davar.

daak

 • Davarın ayağıyla kazılmış yer.

dacin

 • (Çoğulu: Devâcin) Evi öğrenmiş olan davar.

dafuf

 • Sütü çok olan davar.

dahas

 • Davarın tırnağında olan bir verem.

dakdaka

 • Davarın tırnağının taşa dokunup ses çıkarması.

dalle

 • Evini bilmeyip başka yere giden davar.

danık

 • (Çoğulu: Devânik) Bir dirhemin altıda biri ve iki kırât ağırlığı. (Her kırat beş arpa ağırlığıdır.)
 • Zayıf düşkün davar.

dar'

 • (Çoğulu: Durâ-Duru) Davar emziği.

dar'a'

 • Başı siyah, gövdesi beyaz olan davar. (Müz: Edrâ.)

derem

 • Baldır etli olduğundan dolayı topuğun görünmeyip belirsiz olması ve sâir kemiklerin etlilikten belirmeyip örtülmesi.
 • Ağızdan dişlerin dökülüp yerini et bürüyüp belirsiz olması.
 • Davarın yavaş yürüyüp adımlarını birbirine yakın atması.

derir

 • Yürügen davar.

diyas

 • Ekini davar ayağı ile bastırıp çiğnetmek.
 • Kılıcı ruşen etmek, kılıcı parlatmak.

dülake

 • Davar emziğinde kalan süt bakiyesi.

efn

 • Noksan etmek. İçmek.
 • Sağmak.
 • Davarın sütü az olmak.

en'am / en'âm

 • Davar, koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanlar.

eş'ar

 • (Çoğulu: Eşâir) En iyi şâir.
 • Kılı çok olan kimse.
 • Davarın tırnağı çevresinde olan kıl.

ezra

 • Kulağı beyaz, gövdesi siyah olan davar.

farih

 • (Çoğulu: Fevârih-Füreh) Gayretli davar.
 • Akıllı kişi.

fasic / fâsic

 • Kısır, semiz davar.

ferahe

 • Zeyreklik. Çok akıllılık. Davarın gayretli olması.

ferr

 • Kaçmak. Firar etmek.
 • Davarın yaşını anlamak için dişini görmek.

gamez

 • Malın ve davarın kemi ve küçüğü.

gasase

 • (Gasis-Gususe) Davarın zayıf olması.
 • Sözün boş ve faydasız olması.
 • Yaradan irinin akması.

gazva

 • Malın ve davarın kötüsü.

habat

 • Vücuttaki bir yara iyileştikten veya vücuda bir sopa ile vurulduktan sonra bedende kalan iz.
 • Davarın çok yemekten dolayı karnının şişmesi.

hadia / hadîa

 • Davarın karnından gelen ses.

hafa

 • Çok yürümekten adamın ayağının ve davarın tırnağının aşınması.

hafir

 • (Çoğulu: Havâfir) Davar tırnağı.

hamer

 • Davarın arpa yemekten dolayı içinin ve ağzının kokması.

hanev

 • Eğmek.
 • Davar kösnemesi.

hank

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.
 • Bir şeyi çiğneyip damağıyla ezmek.
 • Davarın ağzına gem vurmak veya urgan koymak.

harat

 • Davarın memesinde olan bir hastalık. (Sütün parça parça, ufanmış gibi çıkmasına sebep olur)

harm

 • Muhkem etmek, sağlamlaştırmak.
 • Davara yük vurmak.
 • İşinde çabuk çabuk olmak.
 • Udul etmek.
 • Kat'etmek.

hart

 • Katı katı ovmak.
 • Davarın yulaf yerken çıkardığı ses.

harut

 • Mukaddes kimse.
 • İpini sahibi elinden çekip kaçan davar.

hass

 • Zannetmek.
 • Silkmek.
 • Davarı kaşağılamak.
 • Közün üstünde birşey pişirmek.
 • Katletmek, öldürmek.

haşş

 • Kat'etmek, kesmek.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Davara ot vermek.
 • Ateş yakmak.

hazem

 • Göğüs kemiği.
 • Davarın karnının ve böğrünün dolu olması.

hedb

 • Meyve toplamak.
 • Davar sağmak.

helva'

 • Hızlı yürüyüşlü davar.

hevs

 • Bir şeyi vurarak kırmak.
 • İfsad etmek.
 • Dolaşmak.
 • Davarı yavaşça ileri sürmek.

heyş

 • Hareket.
 • Davar sağmak.
 • Fitne.
 • Iztırab, acı.

hıbat

 • Yüzde olan dağ ve nişân.
 • Davarın ayağında ve uyluğunda yapılan işâret.

hınziz / hınzîz

 • (Çoğulu: Hanâzız) Enenmemiş veya enenmiş erkek davar.

hülas

 • Zayıf davar.

hurkuf

 • Zayıf davar.

hurşun

 • (Çoğulu: Harâşın) Ufacık bıtırak. (Davarların tüyüne yapışır.)

hutm

 • Her kuşun gagasına, her davarın burnunun ucuna ve ağızının önüne derler.

idak

 • Davarın kösneyip aygır istemesi.

ifhac

 • Davarın ayaklarını ayırıp sağmak.

ıfrat

 • Davarın alın saçı.
 • İnsanın ense saçı.

incal

 • Davarı çimene salma, yeşilliğe bırakma.

kaat

 • Gadap, hiddet, öfke.
 • Darlık.
 • Yaşlı koyun.
 • Davar memesi.
 • Bağırma ve çığlık şiddeti.

kame

 • (Çoğulu: Kumme) Başını sudan kaldıran davar.

kamh

 • Yemeğe iştihâsı az olmak.
 • Suya dalmak.
 • Davarın başını sudan kaldırması.

kamıh

 • Suyu içmeyip, başını kaldırıp duran davar.

kams

 • Hareket ettirmek.
 • Davar önüne sıçramak.

karih

 • (Çoğulu: Kuruh-Kavârih) Kesbedici, kazanan.
 • Dişleri tam olan davar.

kasat

 • Davarın arka ayaklarının dik ve doğru olması.

katf

 • Atın veya diğer davarın adımını geç atması.
 • Tırmalamak.
 • Üzüm kesmek.
 • Ağaçtan meyve devşirme.
 • Devşirme mevsimi.

katuf

 • Tenbel.
 • Yavaş yürüyüşlü davar, yavaş olan hayvan.

kavayim

 • Davarın ayakları.
 • Evin direkleri.

kazim

 • (Çoğulu: Kazmân-Kazam) Gümüş.
 • Yazı yazmada kullanılan beyaz deri.
 • Davara verdikleri arpa.

kebc

 • Davarı durdurmak için dizginini çekmek.

kebv

 • Davarın, başını vücuduna sürçmesi.
 • Çakmak çöngelip ateşi çıkmaz olmak.
 • Görmek.
 • Kabın içindekini dökmek.
 • Ateşi kül bürüyüp örtmek.

kedid

 • Davar tırnağıyla didilmiş ve yumuşamış olan yumuşak yer.

kesd

 • Davarı üç parmakla sağmak.
 • Bir şeyi dişiyle kesmek.

keyy

 • Adama veya davara yapılan nişan.
 • Yarayı dağlama.

kırar

 • Davarın yaşını anlamak için dişine bakmak.

kirs

 • (Çoğulu: Ekrâs-Ekâris) Her nesnenin aslı.
 • Bir araya getirilmiş beytler.
 • Biri biri üstüne yığılmış kalmış davar tersi.

kırşib

 • Yaşlı davar.
 • Arslan. Çok yiyen, obur.
 • Uzun boylu kimse.
 • Kötü ahlâklı.

kişah

 • Davarın böğrüne yapılan işaret.

küfae

 • Davarın bir yıllık dölü, sütü, yoğurdu, yünü ve yapağısı.

küşud

 • Memesi küçük davar.

lakh

 • Davar yüklü olmak.

lebeb

 • (Çoğulu: Elbâb) Göğüste gerdanlık takılan yer.
 • Atın göğsüne yapılan sinebend.
 • Devenin ve sâir davarın göğsüne bağladıkları nesne.
 • Dağ eteğinde olan azıcık yumuşak kum.

lecebe

 • (Çoğulu: Elcâb-Licâb-Lecebât) Doğurduktan dört ay sonra sütü çekilmiş davar.

lecun

 • Halsiz, yaşlı davar.

leds

 • Yalamak.
 • Davarın ayağına nal vurmak.
 • Yırtık dikmek.

letm

 • Davarın boğazlanacak yerine bıçak çalmak.

lez'

 • Davarı iyi gütmek.

lib'e

 • (Çoğulu: Libâ) Ağuz denilen koyu süt. (Her dişi davar doğurduğunda önce olur.)

lücube

 • Davarın sütünün çekilip azalması.

lühbe

 • Sütü azalmış davar.

ma'lufe

 • Yulaf verilen davar.

makade

 • Davar yedmek.

mas'

 • Davarın kuyruğunu salması.
 • Vurmak.
 • Parlamak.

meb'at

 • Yaban sığırının yatağı.
 • Davar ve deve yatağı.
 • Mekân, menzil.

merag

 • Davar ağnanmak ve toprağa yuvarlanmak.

merbat

 • Davar bağlayacak yer. Ahır, ağıl.
 • Manastır.
 • Tekke.

mery

 • Sağılır davarın memesini meshedip sağmak.

meş'

 • Kesbetmek, kazanmak.
 • Toplamak, cem'etmek. Davar sağmak.

meslah

 • Mezbaha. Davar kesilen yer.

meşş

 • Elini bez ile silmek.
 • Bir şeyi aldıktan sonra yine almak.
 • Davarın sütünü sağıp bazısını koymak.

mevaşi / mevâşi

 • Davar, koyun, keçi, inek ve öküz gibi hayvanlar.
 • Davar ve mal gibi hayvanlar (koyun, keçi, öküz, inek...)

mi'zal

 • (Çoğulu: Meâzil) Zayıf ahmak adam.
 • Silâhsız kimse.
 • Davarını halktan ayırıp uzak yerlerde otlatan kimse.

mıhbat

 • Davar için ağaçtan yaprak dökmekte kullanılan sopa.

mihlat

 • İçine yulaf koyup davara vermekte kullanılan torba.

mihyaf

 • Tez susayan davar.

mirbat

 • Davar bağlanacak bağ.

mirbed

 • (Çoğulu: Merâbid) Ev içinde olan küçük hücre (içine esvap koyarlar).
 • Davar ahırı.
 • Davar duracak yer.
 • Hurma kuruttukları yer.

mirşaha

 • Eyer altına konulan keçeyi davardan almak.

mirsal

 • (Çoğulu: Merâsil) Tenbel yürüyüşlü davar.
 • Küçük ok.

mişvar

 • Tarz, tavır, gidiş, gidişât.
 • Gümeçten bal peteği sağılan âlet.
 • Davar satılacak yer.

mualli / muallî

 • Yücelten, yükselten.
 • Sağılır davarın sağ tarafından sağmaya varan kişi.

muhnak

 • (Çoğulu: Mehânik) Zayıflamış davar.

mürah

 • Davarın gece gelip yattığı yer.

müraka

 • Deriden yolunan yün. Yolup davara verilen ot.

müsevvem

 • Alâmetli, işaretli.
 • Süslü, ziynetli.
 • Yabana otlamaya salıverilen davar.

musu'

 • Davarın sütü çekilip gitmek.

müvesseb

 • Yünlü ve kıllı davar.

nahh

 • Davar sürmek.
 • İplik.
 • Zeyli denilen döşek.
 • Güç seyr.
 • Deve çökertmek için söylenen söz.

natiha

 • (Çoğulu: Netâyıh) Başka davar tarafından boynuzlanıp öldürülmüş olan davar.

nefş

 • Açmak.
 • Yapmak.
 • Yün ve pamuk atmak.
 • Davarların, geceleyin yayılıp çobansız otlaması.

nekad

 • (Çoğulu: Nukyud-Nikâd) Ayakları kısa, yüzü çirkin koyun.
 • Büyümesi geç olan çocuk.
 • Ağızda dişler çürüyüp ufanmak.
 • Davarın tırnağı soyulup yüzülmek.

nesel

 • Davar sağıldıktan sonra meme başlarında arta kalan sütü.
 • İki tarafı saf saf ağaçlar olan yol.

neşş

 • Kaynamak, galeyan.
 • Her nesnenin yarısı.
 • Davarın tezce derisini yüzüp etinden ayırıp çıkarmak.
 • Yirmi dirhem.
 • Karıştırmak.

neşvar

 • Davar gevişi.

nüfuş

 • Yabana yayılmak.
 • Davarların geceleyin yayılıp çobansız otlamaları.

nüşka

 • Davarın boynuna takılan ip.

nutuh

 • Boynuzuyla vuran davar.

nüz'

 • Erkek ister kösnek davar.

racin

 • Adama alışmış davar.

raufe

 • Kuyuyu temizleyen kişinin üzerine oturması için kuyunun dibine konan taş.
 • Davarlarını sulayan veya su içen kimselerin oturması için kuyunun kenarına konan taş.

rebika

 • İp ile bağlanan davar.

recel

 • Saçın ne sarkık ve ne de çok kıvırcık olması.
 • İstedikçe emsin diye davarı yavrusuyla beraber otlağa salmak.

redyan

 • Davar yelmek.

renf

 • (Davar) zayıflığından kulaklarını sarkıtmak.

resen

 • (Çoğulu: Ersân) Atı veya davarı ip ile bağlamak.
 • İp, halat, urgan.

revy

 • (Davar) Suya kanmak.

rıbka

 • (Çoğulu: Ribak) Davar bağlamada kullanılan ip.

riddet

 • İslâm dininden dönme. İrtidad.
 • Doğumdan evvel davarın memesinin süt ile dolu olması.

rikase

 • Davar bağlanan yer.

rimaha

 • Tepici davar, tepen davar.

rüzah

 • Davarın çok zayıf olması.

rüzam

 • Davarın çok yorulup zayıflaması.

şa'la'

 • Kuyruğu beyaz olan davar.

sayime

 • (Çoğulu: Sevâyim) Yılın ekserinde yabanda yürüyen davar.

şazib

 • (Çoğulu: Şüzeb) Zayıf, ince belli davar.
 • Katı yer, sert arazi.

şeal

 • Davar kuyruğunun beyazlığı.

şearir

 • Davar yanırına üşüşen sinek ve üvez.
 • Her yöne dağılmak.

sebtel

 • Satıl adı verilen kab. (At bakıcıları onunla davara su verirler.)
 • Susak. (Pınarlarda su içilir.)

şeker

 • Davarın sütü çok olmak.
 • Dolmak.

şekire

 • Sütü çok olan davar.

semad

 • Davar tersi.
 • Gül.

şemerdel

 • Uzun boyunlu, seri davar.

serah

 • Kıl taramak.
 • Halâs etmek.
 • Davar gütmek.
 • Eşini boşamak.

serh

 • Kıl taramak.
 • Halâs etmek, kurtarmak.
 • Uzun, büyük ağaç.
 • Güdülen davar ve sığır sürüsü.
 • Otlak, mera.
 • İrsal etmek.

şerib

 • Yabancı kimse ile oturup şarap içen.
 • Davarını yabancı kimsenin davarıyla birlikte sulamak.

sery

 • Davarı iyi gütmek.
 • Yıldırımın parlayıp çakması.
 • Kurt, eşine çıkmak.
 • Hiddetlenmek, kızmak.

şevr

 • Davarı baharda otlamağa bırakmak.
 • Kovandan bal almak.
 • Satılığa çıkarmak.

şıhne

 • Adâvet, düşmanlık.
 • Davar bağladıkları yer.

şimas

 • Davarın ürkek olması.

sircin

 • Kurumuş davar tersi.

sirkin

 • Kuru davar tersi.

sisa'

 • (Çoğulu: Seyâsi) Davar arkası.
 • Omuz başı.

şüms

 • (Çoğulu: Şümus) Vahşi erkek davar.
 • Bir nevi gerdanlık.

sured

 • (Çoğulu: Surdân) Göçgen adı verilen küçük kuş.
 • Davar arkasında yanırdan olan beyazlık.

şüzub

 • Davarın ince belli olması.

ta'yil

 • Davarı yürütmek.

ta'zib

 • Davarları gece yabanda otlatıp eve getirmemek.

takrit

 • Kulağına küpe takmak.
 • Davarın başına yular takmak.

tav'

 • İsteyerek uymak. Bir şeyi istekle yapmak. Muti' olmak.
 • Mer'anın genişliğinden dolayı davarın her tarafta otlamasının mümkün olması.

tecbib

 • Ürkmek. Kaçmak.
 • Davarın ön ayaklarının dizlerine kadar beyaz olması.

tegayyüz

 • Meşeliğe otlaması için davar salmak.
 • Meşelik içinde yerleşmek.

telcin

 • Davarın sütünü sağıp memesini boşaltmak.
 • Kalınlaştırmak.

telzie

 • Davarı iyi gütmek.

temassur

 • Davarın memesinde kalan sütü sağmak.

terbub

 • İşe vurulmamış davar.

teşezzür

 • Ayrılmak.
 • Korkmak.
 • Hazırlanmak.
 • Davara binmek.

teşni'

 • Başa kakmak.
 • Davara binmek.
 • Silâh takınmak.
 • Kötülük yapmak. Kötü göstermek. Ayıplamak.
 • Birisinin çok şeni' olduğunu söylemek.

tesrid

 • Davar boğazlandığında daha soğumadan bir yerini kesmek veya kırmak.

tesvim

 • Davarı otlamaya salmak.
 • İşaretlemek, nişan etmek.
 • Dağlamak.

tev'eban

 • Davar memesinin iki yanı.

teva'un

 • Davarın, beslenip semizlemek hususunda nihayet hududu bulması.

tevrik

 • Davarın üstüne oturmak.

tezkik

 • Davarın derisini hilâf-ı âdet üzerine başı tarafından yüzmek.

uffe

 • Bir deniz hayvanı.
 • Davarın emziğinde kalan süt bakiyesi.

üsame

 • Davar otlatmak.
 • Arslan.

üstur

 • At, katır davar gibi dört ayaklı hayvan. (Farsça)

vaif

 • Davar yürüdüğünde karnından işitilen ses.

vakre

 • Davarın tırnağının taşa dokunup sürçmesi.

veber

 • Bedevi, göçer.
 • Deve yünü.
 • Davar tırnağı.

vegik

 • Davar yürürken karnından çıkan ses.

veriş / verîş

 • Yürümek ve seğirtmek istediği hâlde sahibi engel olan davar.

vikal

 • Devamlı diğer davarların ardına kalan davar.

zal'

 • Eğilmek, meyl etmek.
 • Dar olmak.
 • Davarın ağır yük getirmekten dolayı yürürken iki yanına eğilmesi.

zeml

 • Atın, davarın neşeli yürüyüşü.
 • Yük yüklemek.
 • Refik. Arkadaş.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın