LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dalga ifadesini içeren 67 kelime bulundu...

abhiz / âbhîz / آبخيز

 • Büyük dalga. (Farsça)

arusek

 • Küçük gelin. (Farsça)
 • Yeşil ve pembe dalgalı sedef. (Farsça)

aziyy

 • (Çoğulu: Ezavî) Deniz dalgası.

bahr-i sükun / bahr-i sükûn

 • (Lût Denizi) Sularının kesif ve dalgasızlığından dolayı bu isim verilmiştir.

cevher-dar / cevher-dâr

 • Elmaslı. (Farsça)
 • Noktalı harf. Meselâ: Cim, şın harfleri gibi. (Farsça)
 • Eskiden kullanılmış tüfeklerden birinin ismi. (Farsça)
 • Siyah ve beyaz dalgalı, benekli kılıç. (Farsça)

dalgakıran

 • Bir limandaki tekneleri dalgaların te'sirinden muhafaza etmek için denizde yapılan set. (Türkçe)

damar

 • t. İstidad. Huy, tabiat, inat.
 • İnsan bedeninde kanın dolaştığı yollar, şiryan.
 • Irk.
 • Toprağın içindeki maden filizleri ve su tabakası.
 • Damar veya köke benzeyip bir cismin her tarafına uzanan yollar.
 • Mermer ve ona benzer dalgalı şeylerdeki çizgiler.

ebru / ebrû

 • Kaş. (Farsça)
 • Bir nevi dalgalı kumaş ve kâgıt ismi. (Farsça)
 • Kaş, dalga dalga kırmızı yanak, bir süsleme sanatı.

elviye-i mütemevvice

 • Dalgalanan bayraklar.

emvac / emvâc / امواج

 • (Tekili: Mevc) Dalgalar.
 • Dalgalar.
 • Dalgalar.
 • Dalgalar. (Arapça)

emvac-ı zeval / emvâc-ı zevâl

 • Kaybolup giden, yok olan dalgalar.

emvac-ül bihar / emvâc-ül bihâr

 • Denizlerin dalgaları.

fevc

 • Dalga. Bölük. İnsan kalabalığı. Cemaat. Takım.
 • Koşmak. Sür'at etmek.
 • İyi kokunun dağılıp yayılması.

fevc fevc

 • Dalga dalga, grup grup.
 • Dalga dalga, kısım kısım, takım takım, akın akın, cemaat cemaat.

fırtına

 • Şiddetli rüzgâr, korkutucu dalgalanma.
 • Şiddetli rüzgârla denizin dalgalanıp karışması.
 • Rüzgârın çok şiddetli esmesi.

gubar-ı hüzün / gubâr-ı hüzün

 • Üzüntü dalgası, üzüntü tozları.

habb

 • Aldatıcı, kurnaz, hileci, hilekâr.
 • Denizin kabarması, denizde dalga olması.

hadd

 • Gürültülü bir sesle çağıran.
 • Denizden gelen gürültülü dalga sesi.
 • Gürültü ile yıkılan.

hare

 • Kaya, sert taş. (Farsça)
 • Bir cins dalgalı kumaş. (Farsça)

hibek

 • (Çoğulu: Hubük) Rüzgârın lâtif estiği zaman denizde veya kumda meydana getirdiği yol yol kırıntılar ve dalgacıklar. Saçların kıvırcıklığından hâsıl olan dalgalanmalar. Kelimenin aslı olan "habk" sıkı bağlayıp muhkem kılmak; ve kumaşı sıkı, sağlam ve üzerinde san'at eseri zahir olacak vecihle güzel b

hiz / hîz

 • Yükselme. (Farsça)
 • Hislenerek coşma. (Farsça)
 • Dalga. (Farsça)

hizab / hizâb / خيزاب

 • Rüzgârın etkisiyle deniz suyunda meydana gelen hareket, dalga. (Farsça)
 • Dalga. (Farsça)

hizab-engiz / hîzab-engiz

 • Dalga kaldıran. (Farsça)

hutut-u cevher

 • Kılıcın çelik kısmındaki dalgalı çizgiler, meneviş, hare, dalgır (Buradaki maksat; kalemle kılıcın güç birliğidir.).

huz

 • Tuz ağacı dedikleri nesnedir ve denize yakın yerlerde posası denize düşüp rüzgârla dalga döve döve kehribar olur.

i'tikal / i'tikâl

 • (Ekl. den) Kemirme, kemirerek yeme.
 • Dalgaların, deniz kenarlarındaki karaları döğerek aşındırması.
 • Tıb: Yaranın, vücudu yemesi. Yaranın büyümesi.

iltitam

 • Dalgalanma, temevvüc.

iltiva

 • Burulmak.
 • Kıvrılmak, bükülmek.
 • Sarılıp birbirine dolaşmak.
 • Dalgalanma.
 • Eğri durma.
 • Nehrin dolaşıklı bir yatağı olma.

irticac-ı derya / irticac-ı deryâ

 • Denizin kabarması, dalgalanması.

kasif / kasîf

 • Kuru ince ağaç.
 • Gök gürültüsü.
 • Deniz sesi, dalga sesi.

kulab

 • Büyük dalga. (Farsça)
 • Göl, büyük havuz. (Farsça)

maic

 • Dalgalı deniz.

meric

 • Çalkantılı, dalgalı.

mevc / موج

 • Dalga. Denizin dalgası.
 • Titreşim.
 • Mc: Devir, devre.
 • Dalga.
 • Dalga.
 • Dalga. (Arapça)

mevc-hiz / mevc-hîz

 • Dalga kaldıran. (Farsça)

mevc-i mekfuf / mevc-i mekfûf

 • Dalgaları karar kılmış, sabitleşmiş, durgunlaşmış.
 • Dalgaları karar kılmış, sabitleşmiş, durgunlaşmış.

mevc-i tufan-ı dalalet / mevc-i tûfân-ı dalâlet

 • Hak yoldan sapkınlık, inançsızlık tufanının dalgası.

mevc-zen

 • Dalgalanan, dalgalı deniz. Dalga vuran. (Farsça)

mevca-mevc / mevcâ-mevc

 • Çok dalgalı. Dalga dalga.

mevce / موجه

 • Bir dalga.
 • Ses, elektrik ve hararetin yayılma dalgalarından herbiri.
 • Dalga.
 • Dalga.
 • Dalga. (Arapça)

mevcedar

 • Dalgalı. (Farsça)

mevcenümud

 • Dalga gibi. (Farsça)

mevcudat-ı dehhaşe-i seyyale-i mütemevvice

 • Dalgalar hâlinde sürekli akıp gitmekte olan pek korkunç varlıklar.

mevecat

 • (Tekili: Mevce) Dalgalar.

mevr

 • Başka te'sirle bir şeyin dalga gibi gidip gelmesi. Çalkanmak.
 • Suyun yeryüzüne yayılması.
 • Hayvanlardan yün almak.
 • Yol, tarik.
 • Toz, gubar.
 • Rücu etmek, döndürmek.

mevvac

 • Çok dalgalanan. Çok dalgalı. Fırtınalı.
 • Radyo.

mütelatım

 • (Mütelatıma) Birbirine çarpan, çarpışan, çalkalanan. Dalgalı.

mütemevvic / متموج

 • Dalgalanan, dalgalı.
 • (Mevc. den) Dalgalanan, dalgalı.
 • Dalgalı. (Arapça)

nağamat-ı emvac / nağamât-ı emvac

 • Dalgaların nağmeleri, hoş sesleri.

nere

 • Dalga. (Farsça)
 • Erkek. (Farsça)

nere-i ab / nere-i âb

 • Su dalgası.

tayyar

 • Deniz dalgası.

tebahtur

 • Dalgalanmak, dalgalanır olma.
 • Kibirlenerek yürüme, kibirli kibirli yürüme.

telatum

 • Birbiri ile çarpışmak, vuruşmak. (Deniz dalgaları gibi)
 • Birbirine şamar vurmak.

telatumgah / telatumgâh

 • Dalgalı yer. Dalgası çok olan yer. (Farsça)

televizyon

 • Elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla hareketli veya hareketsiz şekillerin resmini uzaklara nakletme usulü. (Fransızca)
 • Bunun alıcı cihazı. (Fransızca)

temevvüc / تموج / تَمَوُّجْ

 • (Çoğulu: Temevvücât) Dalgalanmak. Çalkanıp dalga dalga olmak.
 • Dalgalanma.
 • Dalgalanma.
 • Dalgalanma. (Arapça)
 • Temevvüc etmek: Dalgalanmak. (Arapça)
 • Dalgalanma.

temevvüc eden

 • Dalgalanan.

temevvüc ettirme

 • Dalgalandırma.

temevvüc-saz / temevvüc-sâz

 • Dalgalandıran.

temevvücat / temevvücât

 • Dalgalanmalar, titreşimler.
 • (Tekili: Temevvüc) Dalgalanmalar.
 • Dalgalanmalar.

temevvücat-ı havaiye

 • Havadaki dalgalanmalar.

temevvücsaz / temevvücsâz

 • Dalgalandıran.

teşa'u'

 • Fiz: Işığın merkezden etrafa doğru dalgalanması.

teyyar

 • Hazırlanmış.
 • Dalga.

üştürek

 • Dalga. Mevc. (Farsça)

vücud-u havai / vücud-u havâî

 • Ses dalgası gibi havada bulunan varlık.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın