REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te daha iyi ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

a'la

 • Daha iyi. Pek iyi. En yüksek. Ziyâde ve mürtefi olan.

a'lem

 • Daha iyi bilen. En iyi bilen.
 • Yarık dudaklı.
 • Alâmetli, belirtili.

ala / âlâ

 • En yüce, daha iyi, pek iyi.

allahü a'lem bi-s-savab

 • Allah daha iyi bilir. Allah doğrusunu en iyi bilir.

aslah / aslâh

 • Daha iyi, en üstün.

bihter / بهتر

 • En iyi, daha iyi. (Farsça)
 • Daha iyi. (Farsça)

ecved

 • En cömert. En sahi. Daha iyi.

efdal

 • Daha faziletli, daha lâyık, daha iyi.

enfes

 • Daha hoş. Çok hoş. Daha iyi. Pek nefis.

erşed

 • Her hali daha iyi olan.
 • Doğru yola diğerlerinden daha yakın olan.

eşeff

 • Çok parlak. Daha şeffaf. Işığı daha iyi geçiren.
 • Suyu kendine çok fazla çeken.

evla / evlâ / اَوْلَي

 • Daha iyi, birincisi, başta gelmesi lâzım geleni.
 • Daha iyi.
 • Daha iyi.
 • Daha iyi.

evla ve efdal / evlâ ve efdâl

 • Daha iyi ve daha faziletli.

fe-biha / fe-bihâ

 • Daha iyi, bu halde, pek a'lâ, ne a'lâ.

ism-i tafdil

 • "En üstün, daha üstün, daha iyi" gibi karşılaştırma ve üstünlük ifâde eden sözler.

müreccih

 • Tercih eden, üstün tutan, bir şeyi daha iyi ve mühim gören.
 • Tercih ettiren sebep.
 • Meyilli ve sakil, ağır şey.

nurun ala nur

 • Daha âlâ, daha iyi, nur üstüne nur.

süheyl

 • Kolay, uygun ve yumuşak.
 • Semânın güney tarafında ve Yemenden daha iyi görülen bir yıldız adı. (Bunun için buna Süheyl-i Yemâni denir. Kuzey kutup yıldızının naziri, benzeridir.)

tafdil

 • Bir şeyi üstün kılmak. Birisini ötekisinden mühim görmek.
 • Gr: Bir şeyi "en üstün, daha üstün daha çok, en iyi, daha iyi" gibi mânâ ifâde etmesi için mukayese ve üstünlük gösteren ismini söylemek ki, buna "ism-i tafdil" denir. Ef'al () vezninde; efdal (daha faziletli), ekber; (en büyü

tasannu yapmak

 • Yapmacık harekette bulunmak, birşeyi zorla daha iyi göstermeye çalışmak.

tasannu'

 • Yapmacık hareket. Zorla bir şeyi daha iyi göstermeğe çalışmak. Suni hareket.

tashih

 • Daha iyi ve daha doğru hale getirmek. Düzeltmek.
 • Hastanın ağrı ve acısını ilâçla gidermek.

tebyiz

 • Temizce yazma. Müsveddeden daha iyice bir kâğıda yazma.
 • Ağartma, beyazlatma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın