LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dagilmak ifadesini içeren 28 kelime bulundu...

haşr u neşr

 • Toplanıp dağılmak, yayılmak.

heft

 • Hafiflik sebebiyle uçup dağılmak.
 • Hafif mizaçlı olup, her dile geleni söylemek.
 • Vurmak.

iftirak

 • Perişan olmak.
 • Ayrılmak, dağılmak. Hicran.

immisar

 • (İmtisar ile aynı mânâdadır) Süt sağmak.
 • Bir şeyi incelemek.
 • Az olmak.
 • Dağılmak.
 • Hâil, perde.

inşitat

 • Dağılmak. Dağınık olmak. Perakende olmak.

intisar

 • Saçılmak. Dağılmak.
 • Püskürmek.
 • Toz kabarması. Kabarmak.
 • Buruna su çekmek.
 • Aksırıp tıksırmak.

intişar

 • Dağılmak. Yayılmak. Üremek.
 • Tıb: Yorgunluktan damar şişip kabarmak. Umumileşmek.

keşih

 • (Çoğulu: Küşuh) Perâkende olmak, parça parça dağılmak.
 • Böğür.
 • Cânip, taraf.

kıdad

 • Perâkende olup dağılmak.

masr

 • Parmak uçlarıyla süt sağmak.
 • Bir şeyi incelemek.
 • Az olmak.
 • Dağılmak. (İmtisar veya immisar ile aynı manadadır.)

şa'b

 • Ayrılmak. Dağılmak.
 • Islah etmek, düzeltmek.
 • Helâk etmek.
 • Kırmak.

şearir

 • Davar yanırına üşüşen sinek ve üvez.
 • Her yöne dağılmak.

şetat

 • Dağılmak, perakende ve dağılmış olmak.

şetit

 • Dağılmak, müteferrik olmak. Çeşitli.

şette

 • Perâkende olmak, dağılmak.

şirad

 • Dağılmak.
 • Kaçmak.

ta'diye

 • Dağılmak.
 • Koyunun yününü kırkmak.

tahsim

 • Kestirmek.
 • Dağılmak.

takavvuz

 • Ayrılmak. Dağılmak.
 • Yıkılmak.

tarümar / târümâr / تارومار

 • Dağınık. (Farsça)
 • Perişan. (Farsça)
 • Târümâr etmek: (Farsça)
 • Dağıtmak, karıştırmak. (Farsça)
 • Perişan etmek. (Farsça)
 • Tarümâr olmak: (Farsça)
 • Dağılmak, karışmak. (Farsça)
 • Perişan olmak. (Farsça)

tasa'su'

 • Deprenmek, hareket etmek.
 • Perakende olmak, dağılmak.

tebeddüd

 • Perâkende olmak, dağılmak.

tefeşşi

 • İntişar etmek, dağılmak.
 • Tecvidde: Harf okunduğu zaman sesin ağız içinde dağılıp uzatılmasına denir. Sin, sad, se, ra, fe, şın, mim, dad harflerine mütefeşşi harfleri denir.

tefessüh / تفسخ

 • Alçaklaşmak. Bozulmak.
 • Çürümek. Kokup dağılmak.
 • Tâkattan düşmek.
 • Çürüme, çürüyerek dağılma. (Arapça)
 • Tefessüh etmek: Çürümek, çürüyerek dağılmak. (Arapça)

teheyyüz

 • Perâkende olmak, dağılmak.

tenaşür

 • Dağılmak.

teşe'ub

 • Budaklanmak.
 • Perâkende olmak, dağılmak, saçılmak.

tezerruk

 • Ayrılmak, dağılmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın