LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te dürmek ifadesini içeren 100 kelime bulundu...

aks

 • (Çoğulu: Ukus) Hilâf, muhâlif, zıd, ters.
 • Gölge gibi şeylerin bir yerde eser peydâ etmesi. Sesin veya ışık gibi şeylerin bir yere çarparak geri dönmesi.
 • Döndürmek.
 • Bir şeyin evvelini ahir ve âhirini evvel yapmak.
 • Devenin yularının ucunu ayağına bağlamak.
 • <

amir / âmir

 • Büyük me'mur. Emreden, iş gösteren.
 • Huk: Bir kimseyi öldürmek veya bir uzvunu kesmek ve sakatlamak tehdidiyle bir filli yapmaya veya yapmamaya zorlayan ve bu tehdidi yapmaya muktedir olan kimse.

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

asd

 • Cimâ etmek.
 • Döndürmek.
 • Bozmak.

azf

 • Zâhidlik. Nefsini bir şeyden döndürmek.

bab-ı ihya ve imate / bâb-ı ihya ve imate

 • Öldürmek ve diriltmek bahsi ve mevzuu.

bırtıl

 • (Çoğulu: Berâtıl) Rüşvet.
 • Meşru olmayarak, kanunen bir iş gördürmek için vazifeli olan kimseye rüşvet olarak verilen şey ki, para vesair menfaatlardır.

ceyz

 • Döndürmek.
 • Dar etmek.

cinayet

 • Adam öldürmek, katl.

dehdehe

 • Yuvarlamak, döndürmek.

dihda

 • Yuvarlamak. Döndürmek.

düruc

 • Dürmek.
 • Geçmek.
 • Koymak.

fe'fee

 • Dilini "fe" lâfzına döndürmek.

fers

 • Yırtmak.
 • Parçalamak.
 • Katletmek, öldürmek.
 • Boyunlamak.

fesk

 • Yola gitmek.
 • Kan döküp adam öldürmek.

fetake

 • Gadretmek, öldürmek.

fetk

 • Zamanını gözeterek açıktan adam öldürmek.
 • Yaralamak.
 • İnadetmek.

fetl

 • Bükmek.
 • Yüz döndürmek.

gile / gîle

 • Bir kimseyi aldatıp bir yere götürüp öldürmek.

handan / خندان

 • Güleç, gülen. (Farsça)
 • Handan etmek: Güldürmek. (Farsça)

hank

 • (Hınk) Boğmak. Boğazını sıkıp öldürmek. Boğazı sıkılıp boğulmak.

hashase

 • Ateş üzerinde eti pişirip kebap yapmak.
 • Bir şeyi döndürmek.

hasıl-ı bilmasdar / hâsıl-ı bilmasdar

 • Hakiki müessirden hâsıl olan fiildir. Kendi sebeb ve şartlarından meydana gelen şey. Meselâ: Bir şeye vurmak, masdardır; o vurmaktan hâsıl olan ses çıkmak, hâsıl-ı bilmasdır'dır. Tüfek atarak bir adamı öldürmekte tüfek atmak fiili, masdar: adamın ölmesi ve tüfeğin sesi çıkması da hâsıl-ı bilmasdar'd

hass

 • Zannetmek.
 • Silkmek.
 • Davarı kaşağılamak.
 • Közün üstünde birşey pişirmek.
 • Katletmek, öldürmek.

havle

 • Çok fazla döndürmek veya dönmek.

helak / helâk / هلاک

 • Yok olma. (Arapça)
 • Ölme. (Arapça)
 • Helâk etmek: (Arapça)
 • Yok etmek, ortadan kaldırmak. (Arapça)
 • Öldürmek. (Arapça)
 • Helâk olmak: (Arapça)
 • Yok olmak, ortadan kalkmak. (Arapça)
 • Ölmek. (Arapça)
 • Çırpınmak. (Arapça)

hess

 • Öldürmek, katl.

i'dam

 • Vücudu ortadan kaldırmak. Yok etmek. Öldürmek.

i'dam-ı nefs

 • İntihar. Kendi kendini öldürmek.

idare

 • Devrettirmek. Çekip çevirmek. Döndürmek. Kullanmak. Becermek.

ıdhak

 • Güldürmek. Güldürülmek.

idrac

 • Dercetmek. Dürmek.
 • Bir yazıyı bir yere koydurmak.

ifna etmek / ifnâ etmek

 • Öldürmek, yok etmek.

ihanet

 • Helâk etmek. Öldürmek. Mahvetmek.

ihba'

 • Örtmek, saklamak, gizlemek.
 • Ateşi basıp söndürmek.

ıhmad

 • Ateşi söndürmek.

ihmad

 • Ateşin alevini söndürmek.

ıklab

 • Aksine döndürmek. Tersine çevirmek veya çevrilmek.

iklab

 • Tersine çevrilme, çevirmek. Tersine döndürmek.

imate

 • Ölü hale getirmek. Öldürmek. Fena etmek.

intihar / intihâr / انتحار

 • Kendi kendisini öldürmek. İdâm-ı nefs.
 • Kendini öldürme, canına kıyma. (Arapça)
 • İntihâr etmek: Kendini öldürmek, canına kıymak. (Arapça)

iraka-i dem

 • Kan akıtmak. İnsan öldürmek.

irca etmek

 • Geri çevirmek, geri döndürmek.

irca' / ircâ' / ارجاع

 • Geri çevirmek, geri döndürmek.
 • Alışverişi faydalı kılmak.
 • Musibet vaktinde Allah'a sığındığını âyet okuyarak ifade etmek.
 • Eski haline döndürme, çevirme. (Arapça)
 • İrcâ' etmek: Döndürmek, çevirmek. (Arapça)

ısdad

 • Men'etmek, engel olmak, geri döndürmek.

ısdar

 • (Sudur. dan) Çıkarma, çıkarılma, sudur ettirme.
 • Deveyi sudan geri döndürmek.
 • Rücu ettirmek, geri döndürmek, vazgeçirmek.

isra'

 • Hızlandırmak. Sür'atlendirmek.
 • Geri döndürmek. Göndermek.

itfa / itfâ / اطفا

 • Söndürme. (Arapça)
 • İtfâ etmek: Söndürmek. (Arapça)

ıtfa'

 • Söndürmek.

itlaf

 • Ziyan etmek. Telef etmek. Bozmak.
 • Öldürmek.

itlaf etmek / itlâf etmek

 • Telef etmek, öldürmek.

katl

 • Öldürmek.

küçük günah

 • Fitne çıkarmak, adam öldürmek, zinâ etmek gibi büyük günahlara göre daha küçük sayılan günahlar, yasaklar, mekrûhlar.

küşten

 • Öldürmek. (Farsça)

leclece

 • (Sözde) karasızlık, tereddüt.
 • Lokmayı ağızda döndürmek ve çiğnemek.

left

 • Yüz döndürmek.

med

 • Uzatma, çekme. Yayma ve döşeme.
 • Çoğaltmak.
 • Bir şeye dikkatlice bakmak.
 • Nihayet, son.
 • Sönmek. Bir şeyi söndürmek.
 • Yardım etmek, mühlet vermek.
 • Yâr ve yâver olmak.
 • Tarlaya fışkı ve gübre dökmek.
 • Sel suyu.

mevr

 • Başka te'sirle bir şeyin dalga gibi gidip gelmesi. Çalkanmak.
 • Suyun yeryüzüne yayılması.
 • Hayvanlardan yün almak.
 • Yol, tarik.
 • Toz, gubar.
 • Rücu etmek, döndürmek.

mukatele

 • (A, uzun okunur) Birbirini vurmak, öldürmek. Vuruşmak, kavga, döğüş.

münaseha

 • Bir şeyi diğerine nakletmek.
 • Döndürmek.
 • Tebdil etmek, değiştirmek.
 • Huk: Bir vârisin, kendine bırakılan mirası alamadan ölmesi.

müteaddi

 • (Udvan. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, saldıran, sataşan.
 • Gr: Lâzım fiilinin mukabili. Fiil eseri fâilden mef'ul denilen diğer bir isme geçerse o halde fiil müteaddi olur. Geçişli fiil. (Anlatmak, düşündürmek gibi)

necnece

 • Geriye döndürmek.
 • Engel olmak, men'etmek. Bir nesneyi aşağı getirmek.
 • Zayıf etmek, zayıflatmak.

neks

 • Başaşağı etmek, ters döndürmek.
 • Aynı hastalığın geri gelmesi.

nerbdan

 • Merdiven. (Neverdi bâm'dan alınmıştır. Neverd; kıvrım, büküm; neverdiden; tayyetmek, dürmek; bam, ban; tavan mânalarına gelirler. Üst kata merdivenle çıkıldığından, neverdibâm yerine hafifletilmişi olan nerdbân denilmiştir.) (Farsça)

re'ree

 • Gözü tez tez döndürmek.
 • Koyun çağırmak.

rec'

 • Geri döndürmek.
 • Döndürülmek.
 • Yağmur.
 • Menfaat, fayda.
 • Rücu' etmek veya ettirmek.

recm

 • Taşlamak, taşa tutmak, taş ile insan öldürmek.
 • Atılan taş.
 • Kabre taştan nişan dikmek.
 • Şeytan üzerine atılan nücum.
 • Tardetmek, kovmak, sövmek. Terketmek.
 • Zan ve kıyas etmek.

recmetmek

 • Taşlamak, taşlamak suretiyle öldürmek.
 • Mc: Aleyhte konuşmak.

redd

 • Geri döndürmek, kabul etmemek, çevirmek, def etmek.
 • Bir şeyin karşılığını icra etmek.
 • Sözü selâset ve talâkatla eda edemeyip harfleri geri çevirerek konuşmağa sebep olan dilin tutukluğuna denir.
 • Cerhetmek.
 • Kötü ve fena şey.

reks

 • (Rekkese) Geri döndürmek, çevirmek, tepesi aşağı etmek.

rüşvet

 • Kanunen bir iş gördürmek gayesi ile vazifeli olan kimseye, gayr-i meşru olarak verilen para vesâir menfaat ve fayda.
 • Bir iş gördürmek, haksızı haklı göstermek gibi maksatlarla bir görevliye verilen para, mal veya sağlanan menfaat.

sahsah

 • Döndürmek.
 • Evin ortası.

salben

 • Asarak, asmakla öldürmek suretiyle.

salbetmek

 • Asarak öldürmek.

senn

 • Zırh çıkarmak.
 • Halinden döndürmek.
 • Koymak.
 • Keskinleştirmek.
 • Tasvir etmek.
 • Dökmek.

süraka

 • (Ebu Süfyan Sürâka b. Mâlik) Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Hz. Ebu Bekir ile beraber hicret için Mekke'den çıktıklarında, Kureyş Rüesasının mühim bir mal mukabilinde onları öldürmek için gönderdikleri cesur bir adam olup, Hz. Peygamber'in mu'cizesiyle atının ayakları kuma saplanmış ve bu üç

ta'diye

 • Tecavüz ettirmek, geçirmek.
 • Gr: Bir fiili müteaddi hâle koymak. Meselâ: "Gülmek. den: Güldürmek. Ölmek. den: Öldürmek" gibi.

tadhik

 • Güldürmek.

tahvil

 • Bir halden başka bir hale getirmek. Değiştirmek.
 • Döndürmek.
 • Faizli borç senedi.

tahvir

 • Rücu ettirmek, döndürmek.
 • Ağartmak, beyazlatmak, tebyiz.

taktil

 • (Katl. den) Çok öldürmek, çok katletmek.
 • Muti etmek, itaat ettirmek, boyun eğdirmek.

tasaddi

 • Bir işe başlamak.
 • Taarruz etmek.
 • Yüz döndürmek.
 • Tesadüf etmek.
 • Vuku bulmak.

tayy

 • Bükmek, sarmak, dürmek.
 • Kaldırmak.
 • Geçmek.
 • Açmak.
 • Çıkarmak. Bir haberi ketmetmek. Kasten açtırmak.
 • Atlama, üzerinden geçme.

te'tee

 • Söylerken dilini, "tâ" lâfzına döndürmek.

te'vil

 • (Tef'il veznindendir) Bir nesneye redd ve irca' etmek. Döndürmek. Te'vil kelimesi, bazı müfessirlere göre, rücu' mânasına olan "Evl: " den alınmıştır. Müfessirlerce: Bir âyet-i kerimenin mânasını bir nesneye irca' ile beyan etmektir. Bazılarınca da (Evvel: ) lâfzından alınmış olup kelâmı evveline sa

tebric

 • Dışarı çıkarmak.
 • Hâlinden döndürmek.

tedvim

 • Teskin etmek, sâkinleştirmek.
 • Kuşun, uçarken dönüp deverân etmesi.
 • Dili ağızda döndürmek.
 • Tatmak.

tedvir

 • Devrettirmek, döndürmek. Çevirmek.
 • İdare etmek, yönetmek.
 • Daire şekline sokmak.
 • Edb: Bir mısradaki kelimelerin yerini değiştirmekle veznin ve mânanın bozulmamasıdır.
 • Kur'an-ı Kerim kıraatında: Tahkik ile hadr ortasında bir okuma usulüdür. Her iki yönde meşru m
 • İdare etmek, yönetmek, döndürmek, çevirmek, devrettirmek. Kur'ân kırâetinde orta süratle okuma tarzı.

tedvir-ül menzil

 • Menzilleri çevirmek, döndürmek, idare etmek.
 • Ev idaresi.

temdid / temdîd

 • Devam ettirmek. Uzatmak. Uzatılmak. Sürdürmek.
 • Çekip uzatmak.
 • Tecvidde: Bir harfi uzun okumak, çekmek.
 • Devam ettirmek, uzatmak, sürdürmek, süre vermek.

tenkib

 • Dönmek veya döndürmek.

terkis

 • (Raks. dan) Oynatma, raksettirme.
 • Döndürmek.

tesahsu'

 • Döndürmek.

tevcih

 • Döndürmek, yöneltmek.
 • Tefsir etmek.
 • Birisini bir tarafa göndermek.
 • Rütbe vermek.
 • Bir kimseye söz atmak.
 • Edb: İki zıd mânaya gelebilen ve birbirinin zıddı mânada söz kullanmak.

tevkim

 • Zelil etmek.
 • Katletmek, öldürmek.
 • Hıfzetmek, korumak.

tezlim

 • Beraber etmek.
 • Yumuşatmak.
 • Değirmen döndürmek.

yesr

 • Öldürmek.

za'f

 • Derhal, hemen öldürmek.

zevy

 • (Zevey) Döndürmek. Cem etmek, dürülmek. Tutmak.

zeyy

 • Döndürmek.
 • Toplamak, cem'etmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın