LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te coş ifadesini içeren 78 kelime bulundu...

cezbe / جذبه / جَذْبَه

 • Coşku. (Arapça)
 • Kendinden geçiş. (Arapça)
 • Coşup kendinden geçme.

cezbe-i rahman / cezbe-i rahmân

 • Allah'ın hayır ve rahmet için verdiği ve duygulara yerleştirdiği mânâ ve coşku hâli.

civcive

 • Kuşların coşkulu ötüşleri, şakımaları.

cuş / cûş / جوش

 • Coşmak, kaynamak. Taşmak. Deprenmek. (Farsça)
 • Coşma, kaynama.
 • Coşku. (Farsça)
 • Kaynama. (Farsça)
 • Cûş eylemek: Coşmak, coşup taşmak. (Farsça)

cuş eden / cûş eden

 • Coşan, taşan.

cuş u huruş / cûş u hurûş

 • Kaynayıp taşma. Neş'e ve âhenk. Coşup taşma. (Farsça)
 • Coşup taşma; neşe ve âhenk.

cuş-aver / cûş-aver

 • Coşturucu, coşmaya sebep olucu. (Farsça)

cuşacuş / cûşâcûş / جوشاجوش

 • Çok coşkun, taşkın. Pek coşkun ve taşkın bir sûrette. (Farsça)
 • Coşkun, coşkulu. (Farsça)

cuşan / cûşân / جوشان

 • Coşup kaynayan. (Farsça)
 • Coşan. (Farsça)
 • Kaynayan. (Farsça)

cuşide

 • Coşmuş, kaynamış. (Farsça)

cuşiş / cûşiş / جوشش

 • Kaynama, coşma. (Farsça)
 • Coşku. (Farsça)

cuşuhuruş / cûşuhurûş

 • Coşup taşma.

demdeme-i nebat / demdeme-i nebât / دَمْدَمَۀِ نَبَاتْ

 • Bitkinin coşkun sesi.

demdeme-i tesbih

 • Allah'ı tesbih etmenin coşkulu sesleri.

ehl-i cezbe / اَهْلِ جَذْبَه

 • Coşup kendinden geçenler.

ehl-i hal

 • İlâhî aşka bağlanmış, çoşkunluk ve vecd sahibi.

ehl-i istiğrak

 • Mânevî bir coşku ve heyecan ile kendinden geçmiş hâle gelen zâtlar.
 • Manevi bir coşkunlukla kendinden geçmiş hâle giren zatlar.

feveran / feverân

 • Maddi ve manevi kaynayıp fışkırmak.
 • Köpürmek.
 • Coşmak.
 • Kokunun etrafa yayılması.
 • Depreşmek.
 • Şiddet.

feveran eden

 • Coşan, köpüren.

feveran ve galeyana getirme

 • Kaynatıp coşturma, çoşturup çağlatma.

feverana getirme

 • Coşturma, galeyana getirme.

feverana getirmek

 • Kaynatıp fokurdatmak; coşturmak.

feveranlı

 • Coşkulu, aktif, faal.

feyezan

 • Suyun çok olup taşması, çoşması. (Farsça)
 • Bolluk, fazlalık, feyiz. (Farsça)
 • Coşup taşma.

feyezan eden

 • Coşan, artan.

feyezan-ı hikmet / feyezân-ı hikmet

 • Hikmetin feyizli coşkunluğu, taşkınlığı.

galeyan / galeyân / غَلَيَانْ

 • Kaynayış. Çoşup taşmak. Yerinde duramamak.
 • Tuğyan ve azgınlık.
 • Kaynama, coşma.
 • Coşup taşma.
 • Kaynama, coşma.

galeyan eden

 • Coşup taşan.

galeyan-ı efkar / galeyan-ı efkâr

 • Fikirlerin galeyanı. Fikirlerin coşması.

gulat / gulât

 • Coşmalar, taşkınlıklar.

haic

 • (Hâyic) Coşkun, heyecanlı.

heyecan / heyecân / هيجان

 • Birden bire şiddetle hislenme. Ürperme.
 • Coşkunluk. Coşmak.
 • Coşkunluk, şiddetli hislenme.
 • Coşku. (Arapça)
 • Heyecan. (Arapça)

heyecanat / heyecânât

 • Coşkunluklar.

hiz / hîz

 • Yükselme. (Farsça)
 • Hislenerek coşma. (Farsça)
 • Dalga. (Farsça)

huruş / hurûş / خروش

 • Coşma. Gürültü. şamata. Telâş. (Farsça)
 • Coşma, bağırma.
 • Coşku, coşma. (Farsça)

huruşan / hurûşân

 • Çağlıyarak, coşarak, (Farsça)
 • Coşan, çağlayan. (Farsça)
 • Coşmalar, şamatalar.

ifrat-ı neşat

 • Sevinç coşkunluğu, sevinçten dolayı çoşma.

ihtizaza getiren

 • Coşturan, sevindiren.

iltifat

 • Güzel sözle samimi olarak okşamak. Yüz göstermek. Teveccüh etmek. İyilik etmek. Lütfetmek.
 • Dikkat, itina.
 • Edb: Bir mevzu anlatılırken, o anda kalbe doğan bir ilham coşkunluğu ile -mevzu dışına çıkmadan- sözün ve hitabın yönünü değiştirme san'atıdır. Meselâ: (Asım'ın nesli...

istiğrak / istiğrâk

 • İlâhî aşka dalıp coşarak kendinden geçme, esrime.

istişat

 • (Şatt. dan) Çok kızma, öfkelenme, gazaba gelme.
 • Coşma, taşma.
 • (Kuş) hızla uçma.

iştiyak-ı uhreviye

 • Âhiret sevgisi, arzusu, coşkusu.

mahv ve sekir

 • Fenafillâh makamında kendi varlığını hiç görmek ve bu mânevi hâlin zevk ve te'sirinden ruhi bir coşkunlukla kendinden geçme hâli.

meczub / meczûb / مَجْذُوبْ

 • Coşarak kendinden geçen.

mevacid / mevâcid

 • Kalbe gelen zevkler, vecdler (mânevî coşkunluk halleri).

mutatarrib

 • (Çoğulu: Mutatarribin) Coşan, şevke gelen, sevinen.

mutatarribane

 • Coşarak, sevinerek, şevke gelerek. (Farsça)

mutatarribin / mutatarribîn

 • (Tekili: Mutatarrib) Şevke gelip sevinenler. Coşup sıçrayanlar.

müteheyyic

 • Heyecana gelen, coşan, coşkun, heyecanlı.

müteheyyicane / müteheyyicâne

 • Coşkunlukla, heyecana gelerek. (Farsça)

naşiz

 • Karısına karşı çok zâlim olan koca.
 • (Kalb) heyecanla coşma.
 • Kalkmış, kabarmış, atan (damar).

nevruz-u sultani / nevrûz-u sultânî

 • Sultan nevruzu; Osmanlı Devletinde bizzat sarayın organize edip sultanın da katıldığı ve coşkuyla kutlanan bahar bayramı; 21 Mart.

rüya / rüyâ

 • Düş. İnsanın kalbinin ve duyu organlarının dünyâ işleriyle olan meşgûliyetinin kısmen kesildiği, uyku, bayılma ve istiğrak (mânevî coşkunlukla kendinden geçme) gibi hallerde gördüğü şeyler.

şevk ve cezbe

 • İlâhî hakikat ve tecellîler karşısında duyulan sevinç ve coşku.

şevk-i mutlak

 • Her durumda şevk içinde, coşkulu ve istekli olmak.

şeyda / şeydâ

 • Aşk ile kendinden geçen, coşan.

seyl-i huruşan-ı zaman / seyl-i huruşân-ı zaman

 • Zamanın gürültü ve coşkunluklarının seli.

seylhiz

 • Taşkın ve coşkun su. (Farsça)

şiddet-i galeyan

 • Şiddetli coşkunluk, coşup taşma.

şur / şûr / شور

 • Heyecan, coşku. (Farsça)
 • Tuzlu. (Farsça)
 • Gürültü. (Farsça)

tarab-gah / tarab-gâh

 • Coşkunluk ve sevinç yeri. (Farsça)

tarab-nak / tarab-nâk

 • Sevinçli, neşeli, coşkun. (Farsça)

tatarrub

 • Şevke gelme, coşma, neşelenme, keyiflenme.

teheyyüc

 • Heyecanlanma. Coşma. Deprenme. Harekete gelme.
 • Coşma.

teheyyücat / teheyyücât

 • (Tekili: Teheyyüc) Coşup heyecanlanmalar.

tehyic

 • Heyecanlandırma. Coşturma.
 • Ayağa kaldırma.
 • Coşturma, heyecanlandırma.

tehyiç etme

 • Heyecanlandırma, heyecana getirme, çoşkunluk verme.

tehyicat / tehyicât

 • (Tekili: Tehyic) Coşturmalar, heyecanlandırmalar.

teveccüd

 • (Vecd. den) Coşma, vecde gelme.

ubab

 • Her nesnenin muazzamı, her şeyin büyüğü.
 • Cemaat, topluluk.
 • Taşkın sel suyu.
 • Pek taşkın, coşkun.

vecd / وجد

 • Coşku.
 • Tasavvuf yolunda bulunan bir kimsenin çok zikretmesi (Allahü teâlâyı anması) veya bir başka sebeb netîcesinde hâsıl olan mânevî lezzetleri tadarak rûhunun coşması, kalbinin gayr-i ihtiyârî (elinde olmadan) kendinden geçmesi, taşması hâli.
 • Coşku. (Arapça)

vecd-alud / vecd-âlud

 • Vecd veren haller. Manevî coşkunlukla beraber olan hal. (Farsça)

vecdaver / vecdâver / وجدآور

 • Coşkulu, heyecanlandıran. (Arapça - Farsça)

velvele

 • Coşku, haykırış.

velvele-i naz ü niyaz / velvele-i nâz ü niyaz

 • Allah'a yalvarıp yakarmanın heyecanlı, coşkun sesi.

zahir

 • Engin denizler.
 • Taşkın, coşkun.
 • Semiz, tavlı ve bol olan.

zemzeme-i tevhid

 • Allah'ı birleyen ve her şeyin Ona ait olduğunu ilân eden coşkulu sesler.

zevahir

 • Dolu, taşkın, coşkun denizler.
 • Mc: Yüksek şan ve şerefler.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR