REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te cima ifadesini içeren 144 kelime bulundu...

ahen-dil

 • Demir yürekli, kahraman. (Farsça)
 • Merhametsiz, acımasız kimse. (Farsça)

ahendil / âhendil / آهن دل

 • Acımasız. (Farsça)

anet

 • Cimâdan âciz olmak.
 • Ağaçtan yaptıkları deve ağılı.

arzu-yu merhamet

 • Başkalarına merhamet etme, şefkat ve acıma arzusu.

asd

 • Cimâ etmek.
 • Döndürmek.
 • Bozmak.

ased

 • Cimâ etmek.
 • İp bükmek.

atıfet

 • Koruma, sevgi, Acıma. Şefkat. Esirgeme.
 • Hüsn-ü zan. Karşılıksız sevgi.

ays

 • Cimâ etmek.
 • Meni denilen su.

bi-din / bî-din

 • Dinsiz. (Farsça)
 • Merhametsiz, acımasız. (Farsça)

bi-insaf / bî-insaf

 • Acımasız, insafsız. (Farsça)

biaman / bîaman

 • Amansız, acımasız.

bıd'

 • (Bıd'a) Geceden bir kısım.
 • Üçten ona ve onikiden yirmiye varana kadar olan sayılar.
 • Cima, nikah.

biinsaf / bîinsaf

 • Acımasız, insafsız.

bilamerhamet / bilâmerhamet / بلامرحمت

 • Acımasızca. (Arapça)

bimerhamet / bîmerhamet / بى مرحمت

 • Acımasız. (Farsça - Arapça)

birahm / bîrahm / بى رحم

 • Merhametsiz, acımasız. (Farsça - Arapça)

caniye

 • Cani; acımasız ve gaddar; cinayet işlemiş olan.

cemre

 • (Çoğulu: Cimâr) Şiddetli karanlık.
 • Ateşli kömür parçası, kor.
 • İlkbaharda suya, yere, havaya düştüğü söylenen sıcaklık.
 • Hacıların Mina Vâdisinde şeytan taşlamaları.
 • Hacıların şeytan taşlarken attıkları taşlar veya bu taşların atıldığı yer. Çoğulu cimâr ve cemerât'tır. Minâ'da birbirlerine birer ok atımı mesâfede bulunan üç taş yığını vardır. Bunlardan birincisine Cemre-i ûlâ (birinci cemre), ikincisine Cemre-i vustâ (orta cemre) ve üçüncüsüne Cemre-i Akabe adı

cima' / cimâ' / جماع

 • Cinsel ilişki. (Arapça)
 • Cimâ' etmek: Cinsel ilişkide bulunmak. (Arapça)

çımacı

 • Vapurda ve iskelede çımayı atıp tutmak vazifesiyle görevli tayfa.

da's

 • Cimâ etmek.
 • Süngü ile vurmak.
 • Az olan nesne ve eser.

da'z

 • Cimâ etmek.

dagz

 • Yutmak.
 • Defetmek.
 • İğrenmek.
 • Cimâ etmek.

dekdeke

 • Yerin deprenmesi.
 • Sancıma.
 • Def etme, kovma.

düşman-ı gaddar

 • Gaddar ve acımasız düşman.

emr-i biemani / emr-i bîemânî

 • Amansız, acımasız emir.

fart-ı şefkat

 • Aşırı şefkat ve acıma.

fat'e

 • Vurmak.
 • Yarmak.
 • Cimâ etmek.
 • Yere vurmak.

fatv

 • Bir şeye el ile vurmak.
 • Cimâ etmek.

fazl u rahmet

 • Faziletli kişinin lütfu, merhameti ve acıması.

fi'l-i şeni'

 • Irza vuku bulan tasallut hakkında kullanılan bir tabirdir. Bununla birlikte, mutlaka cima' manâsına değildir.

gaddar / gaddâr / غدار

 • Acımasız, çok zulmeden.
 • Acımasız.
 • Zalim, acımasız. (Arapça)

gaddar telezzüzü

 • Çok acımasız davranın kişinin lezzet alması.

gaddarane / gaddârâne

 • Acımadan, merhametsizcesine, zulmedercesine. (Farsça)
 • Acımasızca, zulmederek.
 • Acımasızca.

gaddarlık

 • Acımasızlık.

gadir

 • Zulüm, acımasızlık, hıyanet.

gadr

 • Zulüm, acımasızlık.

gafk

 • Hücum etmek, vurmak.
 • Birbiri ardınca cima etmek.

gayl

 • Irmak, nehir.
 • Ağaç, şecer.
 • Cima etmek.
 • Kadının hâmile iken çocuğuna süt emzirmesi.

gıllim

 • Cimâı şiddetle arzu eden.

gışyan

 • Bürünmek, örtünmek.
 • Cimâdan kinâye olur.

gulame

 • Cima arzusu.

gulumiyye

 • Cimaa şehveti olan kimse.

hain / hâin / خائن

 • Hain. (Arapça)
 • Acımasız. (Arapça)

hal'

 • Debbâğların dibâgat ettikleri derinin kazıntısı.
 • Vurmak.
 • Men etmek, engel olmak.
 • Hediye vermek, atâ etmek.
 • Cima etmek.

hanan

 • Merhamet, şefkat, acıma.

hanen

 • şevk.
 • Nefsin cima arzusu.

hasur

 • Mânevi mücahededen dolayı kadınlara yaklaşmaya rağbet etmeyen.
 • Sır saklayan. Keder ve üzüntüden gönlü daralan, tasadan içi sıkılan.
 • Çok bahil kimse. (Halkla yer ve içer, birşey vermez)
 • Oğlu ve kızı olmayan.
 • Avrete cimâ edemeyen.
 • İhlili dar olan deve.

hat'et

 • Vurmak, darb.
 • Düşürmek.
 • Cima etmek.

hediye-i rahmani / hediye-i rahmânî

 • Acıma ve merhamet sahibi Allah'ın hediyesi.

hirmet

 • Cima şehveti.

hucee

 • Çok nikâh ve çok cima eden erkek.
 • Şişman ve ağır kimse.

hufas

 • Isırdığı yer acımayıp zarar vermeyen yılan.

iftiraş

 • İzine uyma.
 • Namusa dokunur söz söyleme.
 • Yayılma.
 • Cima.
 • Döşemek.

ihna'

 • Acıma, merhamet etme, şefkat etme.

ıniz

 • Cimâa kadir olmayan erkek.
 • Cimâdan safâlı olmayan avret.

innin / innîn

 • İhtiyârlık, tenâsül hastalığı veya sihir sebebi ile cimâ yapamayan. İktidârsız erkek.

insaf / insâf / انصاف

 • Acıma. (Arapça)

insafsızca

 • Acımasızca.

isti'taf

 • Yardım taleb etme.
 • Acımayı isteme.

kafta

 • Cima etmek.

kamt

 • Kuş, dişisine cima etmek.
 • Doğan çocuğu beze sarmak.

kasvet

 • Katılık, sertlik.
 • Merhametsizlik, acımasızlık.
 • Sıkıntı, gönül darlığı.

katam

 • Cimâ arzulamak.
 • Et arzulamak.

kıra'

 • Cimâ etmek.
 • Sağlam, muhkem.
 • Şiddetli.

kıraf

 • Cima etmek.
 • Karışmak.

kırban

 • Yakınlık.
 • Cimadan kinâye olur.

kişaf

 • Bir kaç yıl üstüne yük vurulmayan deve yavrusu.
 • Dişi deve hâmile iken erkek devenin ona cimâ etmesi.

let'

 • Atmak.
 • Doğurmak.
 • Cima etmek.

lıkve

 • Cimanın evvelinde gebe olan kadın.
 • Tez yüklü olan deve.
 • Kova.

mahc

 • Cima etmek.
 • Kovayı azıcık çekip yine dolsun diye suya vurmak.

mahn

 • Cima etmek.
 • Ağlamak.
 • Kuyudan su çekmek.
 • Uzun boylu adam.

masd

 • Cima etmek.
 • Emmek.

mazaz

 • Musibet, felâket ve belâ acısı.
 • Acıma, üzülme, kederlenme.

merahim

 • (Tekili: Merhamet) Acımalar, merhametler.

merhamet / مرحمت

 • (Rahm. den) Acımak, şefkat göstermek. Korumak, iyilik etmek. Biçârelere yardımda bulunmak. Esirgemek.
 • Şefkat, acıma, bağışlama.
 • Acıma, şefkat.
 • Acıma.
 • Acıma. (Arapça)
 • Merhamet etmek: Acımak. (Arapça)

merhamet-disar

 • Çok merhametli, acıma hissi fazla olan.

merhamet-i kudsiye

 • Kutsal merhamet, acıma.

merhametperverane

 • Acıma ve şefkat ile, esirgeyip acımak suretiyle. (Farsça)

merhametsiz

 • Acımasız.
 • Acımasız. (Arapça - Türkçe)

merhametsizlik

 • Acımasızlık.

mesis

 • Cimâ etmek.
 • Yapışmak.

meth

 • Yerinden koparmak ve çıkarmak.
 • Cima. Tohum bırakmak için çekirgenin kuyruğunu yere sokması.
 • Vurmak ve uzaklaştırmak.

misas

 • El sürme, değme, dokunma.
 • Cima etmek.
 • Almak.

mübazaa

 • Cimâ etmek.

mücameat

 • Cima etmek.

müfakame

 • Cima etmek.
 • Büyük olmak.

müharece

 • Hasımlık, düşmanlık.
 • Cima etmek.

mümazeha

 • Yapışmak. (Ekseriya cimadan kinâye olur.)

müridd

 • Cima hırsı ve iştihası galip kişi.
 • Suyu çok olan deniz.

nekh

 • (Nikâh) (Çoğulu: Enkihe) Tezevvüc, evlenme, cimâ etme.
 • Akit.

neyk

 • Cima etmek.

nezib

 • Geyik ve sair hayvanların cima zamanı çıkardıkları ses.

niza

 • Cima etmek.

oruç

 • İslâm'ın beş şartından biri. Fecrin (tan yerinin) ağarmasından yâni imsaktan güneş batıncaya kadar yimeği, içmeği ve cimâ'ı terk etmek.

rafit

 • Nikâh. Cima. Fuhşiyyat.

rahm / رحم

 • Acıma, koruma, esirgeme, şefkat etmek.
 • Hısımlık, karabet, akrabalık.
 • Acıma, esirgeme.
 • Acıma, merhamet. (Arapça)
 • Rahm etmek: Acımak, merhamet etmek. (Arapça)

rahmet / رحمت

 • Merhamet, acımak, şefkat etmek, ihsan etmek, esirgemek.
 • Mc: Yağmur.
 • Bağış, acıma, esirgeme.
 • Acıma, merhamet.
 • Sevgili Peygamberimiz hazret-i Muhammed'in isimlerinden.
 • Kur'ân-ı kerîm.
 • Yağmur.
 • Acıma, esirgeme, şefkat.
 • Acıma, merhamet. (Arapça)
 • Yağmur. (Arapça)

rahmet-i ilahiyye / rahmet-i ilâhiyye

 • Allahü teâlânın merhameti, acıması.

re'fe

 • Esirgemek, korumak. Acımak. Şefkat etmek.

re'fet

 • Acıma, merhamet.
 • Merhamet, acımak.
 • Yüce.

re'fet-i rabbaniye / re'fet-i rabbâniye

 • Allah'ın acıması.

refes

 • (Rüfâs) Kinayesi icab eden şeyi açık söylemek.
 • Kinâye olarak.
 • Cimâ, nikâh.
 • Fuhşiyyât.

refet

 • Esirgeme, koruma, acıma, şefkat etme.
 • Merhamet, acıma.

rikkat / رقت / رِقَّتْ

 • Acıma, incelik, yufka yüreklilik. Yumuşaklık.
 • Acıma, yufka yüreklilik.
 • İncelik, yufkalık.
 • Acıma, yürek etkilenmesi.
 • Acıma, yumuşaklık, yufka yüreklilik, kalb inceliği.
 • İncelik, hassaslık. (Arapça)
 • Acıma. (Arapça)
 • İncelme, acıma.

rikkat-amiz / rikkat-âmiz

 • Acıma veren, kalbe hüzün verecek olan, acındıran.

rikkat-aver / rikkat-âver

 • Acıma ve merhamet uyandıran. (Farsça)

rikkat-i cinsiye / رِقَّتِ جِنْسِيَه

 • Cinsi şefkat. İnsanın kendi cinsinden olana acıması.
 • Kendi cinsinden olana karşı duyulan acıma hissi.
 • Kendi cinsine acıma.

ruh-u gaddar

 • Acımasız, çok zulmeden.

şat'

 • Yerden yeni çıkan taze ekin yaprağı. Ekinlerin taze çıkan filizleri, yaprağı.
 • Su arkı.
 • Cima etmek.
 • Bağlayıp sağlamlaştırmak.

savm

 • Oruç. Fecrin (tan yerinin) ağarmasının evvelki vaktinden (imsaktan) akşam namazı vakti girinceye kadar, yemeği, içmeği ve cimâ'ı terk etmek.

şebak

 • Şehvet galip olup cimaa çok hırslı olmak.
 • Koyu karanlık.

sebeb-i merhamet

 • Acıma, merhamet sebebi.

şefakat

 • Şefkat, acıyarak şefkatle sevmek. Karşılık istemeden merhamet edip acımak, sevmek.

şefikane

 • Merhametlice, acıyarak. Acımak suretiyle. şefkat ederek. (Farsça)

şefkat

 • Acımak, merhamet etmek.

şefkat-i neviye

 • Kendi nevinden olana duyulan şefkat, acıma.

şefkatsiz

 • Merhametsiz, acımasız.

sengdil / سنگ دل

 • (Çoğulu: Sengdilân) Taş yürekli, merhametsiz, acımaz. (Farsça)
 • Taş yürekli, acımasız. (Farsça)

sengdilane / sengdilâne / سنگ دلانه

 • Acımasızca. (Farsça)

siba'

 • Cima.
 • Kesret-i cima ile iftihar edişmek.
 • (Tekili: Sebu) Canavarlar, yırtıcı hayvanlar.

şiddet-i şefkat ve rikkat

 • Çok güçlü şefkat ve acıma duygusu.

şilak

 • Cima etmek.
 • Vurmak.
 • Kulağı uzunlamasına yarmak.

sirr

 • (Çoğulu: Esrar-Esirre) El ayasında ve alında olan hatlar.
 • Gizli nesne.
 • Cima etmek.
 • Zikir.
 • Hâlis.
 • En iyi, en faziletli.

sıyam / sıyâm

 • Oruç tutmak. Fecrin ağarmasından (imsaktan) güneş batıncaya kadar, yemeyi, içmeyi ve cimâ'ı terk etmek.

taattuf / تَعَطُّفْ

 • (Atıf. dan) Acıma, şefkat gösterme.
 • Verme.
 • Esirgeme.
 • Acıma, esirgeme.
 • Acıma, merhamet etme.

tabaka'

 • Kelâmdan âciz kimse, konuşamayan kişi.
 • Cimaı yerince yapamayan kimse.

tah

 • Atmak.
 • Uzaklaştırmak, ırak etmek.
 • Cimâ etmek.

tahannun

 • Fazlaca acıma.

tahazzün

 • Kederlenmek, hüzünlenmek. Birine acımak. Mükedder olmak.

tams

 • Kadının hayız görmesi, aybaşı olması.
 • Kir, vesah.
 • Cima etmek.
 • Yapışmak.

tecamu'

 • Cima etmek.
 • Toplanmak, cem'olmak.

tefeccu'

 • Canı yanma, acıma. Kaygılı olma, dertli olma.
 • Belâ ânında hüzünlü olma.

terahhum / ترحم / تَرَحُّمْ

 • Merhamet etme, acıma. Şefkatte bulunma, esirgeyip besleme.
 • Acıma, merhamet etme. (Arapça)
 • Terahhum etmek: Acımak, merhamet etmek. (Arapça)
 • Terahhum kılmak: Acımak, merhamet etmek. (Arapça)
 • Merhamet etme, acıma.

terahhumat / terahhumât

 • (Tekili: Terahhum) Acımalar, merhamet etmeler.

terakkuk

 • Merhamete gelme, acıma.

teveccu'

 • (Çoğulu: Teveccuât) Ağrıma, vecâlanma. Acımak.

tiyaka

 • Cimaa pek ziyade düşkün olmak.
 • Şehvetin galip olması.

vahşi / vahşî / وحشى

 • Yabanî. (Arapça)
 • Acımasız. (Arapça)

vatı'

 • Ayak altına alıp çiğneme. Basma.
 • Cima'.
 • Uygun hale koyma.
 • Tümseklikler arasında basık ve engin yer.
 • Ayak altına alıp çiğneme, uygun hale getirme, cima.

vaty etmek

 • Erkeğin hanımına yaklaşması; cimâ etmek.

veca'

 • Sızı, ağrı, acı. Ağrıyıp acımak.

zakt

 • Cima etmek.

zalimane

 • Zâlimcesine, zulmederek, acımasızca. Acımasız ve haksız olarak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın