LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te cihani ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

alem-penah / âlem-penah

 • Cihanın sığındığı (yer veya saha). (Farsça)

alem-şümul / âlem-şümul

 • Evrensel, bütün cihanı kaplayan.

alem-suz / âlem-suz

 • Cihanı yakan. (Farsça)

alem-tab / âlem-tab

 • Dünyayı aydınlatan, cihanı parlatan. (Farsça)

alemgir / âlemgir

 • Bütün âleme yayılan, cihanı kaplayan, dünyayı zapteden. (Farsça)

cihan-ara / cihan-ârâ

 • Cihanı süsliyen, dünyayı bezeyen. (Farsça)

cihan-ban / cihan-bân

 • Cihanın bekçisi, dünyanın koruyucusu olan. Allah. Hükümdar. (Farsça)

cihan-bin

 • Dünyayı, cihanı gören. Allah. (Farsça)
 • Göz. (Farsça)

cihan-dide

 • Cihanı görmüş. Tecrübeli. (Farsça)
 • Meşhur, nâmdar. (Farsça)

cihan-efruz

 • Cihanı, dünyayı aydınlatan. (Farsça)

cihan-füruz

 • Cihanı aydınlatan.

cihan-gerd

 • Dünyayı dolaşan, cihanı gezen. (Farsça)

cihan-gir

 • Meşhur, cihanı zabteden, fâtih. (Farsça)

cihan-nevred

 • Cihanı gezen, dünyayı dolaşan. (Farsça)

cihan-penah

 • Cihanın koruyucusu olan.

cihan-salar / cihan-sâlâr

 • Cihanın başkanı, büyüğü ve kumandanı olan, padişah. (Farsça)

cihan-sitan

 • Cihanı zapteden. Padişah, hükümdar. (Farsça)

cihan-şümul / cihan-şümûl

 • Cihan vüs'atinde, dünya çapında, cihanı alâkadar eden. Dünyayı kaplayan. (Farsça)

cihan-suz / cihan-sûz

 • Cihanı yakan, güneş. (Farsça)
 • Mc: Çok zulmeden. (Farsça)

cihangir / cihângîr

 • Cihanın büyük bir kısmını elde eden savaşçı.

cihanşümul / cihanşümûl

 • Cihânı içine alan.

cümle şiran-ı cihan / cümle şirân-ı cihân

 • Cihânın bütün arslanları. (Farsça)

fahr-i cihan

 • Cihanın, kâinatın övünç kaynağı.

giti-nüma / gîtî-nüma

 • Dünyayı gösteren, cihanı gösteren. (Farsça)

halk-ı dü cihan

 • İki cihanın halkı, ölüler ve diriler.
 • İki cihanın halkı.
 • Ölülerle diriler.

iki cihan serveri

 • İki cihanın baş tacı.

kainat-efruz / kâinat-efruz

 • Kâinatı süsleyen, cihanı donatan. (Farsça)

ma'ruf-i cihan / ma'ruf-i cihân

 • Dünyaca tanınan ve meşhur. Cihânın bildiği.

seyyid-üs-sakaleyn

 • Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın lakablarından. İnsanların ve cinlerin efendisi, iki cihânın seyyidi Muhammed aleyhisselâm.

seyyidü'l-kevneyn

 • İki cihanın seyyidi, efendisi.

siyer-i nebi

 • Mevzuu Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) hayatı, ahlâkı ve yaşayışı olan, O'nun gaye ve cihanı irşad eden mesleğinden bahseden kitap.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın