REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te cezb ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

bast

 • Yayma, açma.
 • Özellikle hurufilikte cezbe ve tefekkür içinde kendinden geçmeyi ifade eder.

cazibe / câzibe

 • Cezbeden, çeken, yer çekimi.

cebz

 • Çekmek, cezb.

cerr

 • Kendine doğru çekmek. Çekmek. Cezb.
 • Para almak.
 • Uçurum.
 • Kale hendeği.

cezb / جذب

 • Kendine çekme. (Arapça)
 • Cezb edilmek: Kendine çekilmek. (Arapça)
 • Cezb etmek: Kendine çekmek. (Arapça)

cezb-i rahmani / cezb-i rahmânî

 • Allah tarafından cezbedilme.

cezbe-eda

 • Cezbeli olmak. Çekici olmak (Farsça)

cezbedar

 • Cezbeli, çekici. (Farsça)

cezbekarane / cezbekârâne

 • Cezbeye tutulmuşçasına.

cezebat

 • (Tekili: Cezbe) Cezbeler.

cezzab

 • Fazla çekici olan. Cezub. Çok cezbeden.

dar-ül-gurur / dâr-ül-gurûr

 • İnsanın gönlünü cezbeden, çeken fakat ele geçtiğinde faydalanamadan kaybolup giden yer. Dünyâ.

dil-keş

 • Gönlü çeken, kalbi cezbedici. (Farsça)

ehl-i cezbe

 • Cezbeye kapılanlar.

eshab

 • Çekmek, cezb.

füsun

 • Şaşırtıcı, hayret verici ve kendine cezbedici bir güzellik. (Farsça)
 • Büyü. (Farsça)

füsunkar / füsunkâr

 • Büyüleyici. Cezb ve celbedici. Hayranlık verici. (Farsça)

füsunperver

 • Büyüleyici, hayranlık verici, cezbedici, celbedici. (Farsça)

hal / hâl

 • Durum, vaziyet. Görünüş. Tavır. Suret. Keyfiyet.
 • Cezbe.
 • Dert, keder, elem.
 • Mecâl. Kuvvet.
 • Gr: Fâili, mef'ulü veya her ikisinin durumunu bildiren sözdür. Halin sâhibine zi-l hâl denir.Meselâ : Reeytuhu mâşiyen: (Onu yürürken gördüm) cümlesinde Mâşiyen (yürürken

halk-ı ezdad

 • Birbirine zıd halleri bir şeyde yaratmak. Meselâ: Bir zerrede hem def edici hem de cezb edici (çekici) kuvvetin bulunmasını yaratmak.

ictiba / ictibâ

 • Seçmek, seçilmek. Evliyâlıkta, vâsıtanın, aracının şart olmadığı cezbe (çekilme) ile ilerleme.

ictizab

 • (Cezb. den) Çekip uzatma.
 • Etrafına toplanma.

incizab / incizâb

 • Cezbedilme, çekilme.
 • Cezbedilme, çekilme.
 • Cezbedilme, çekilme.

incizabat / incizâbât

 • Cezbedilmeler, çekilmeler.
 • Cezbedilmeler, çekicilikler.

istimale

 • Avutmak. Meylettirmek. Cezbettirmek.
 • Gönül almak. Çok mal sahibi olmak.

kehrübai / kehrübaî

 • Kehribar gibi, cezbedici, elektrikli olan.

keyfiyet-i meczubane / keyfiyet-i meczubâne

 • Cezbeye kapılıp kendinden geçme hâli.

mecazib

 • (Tekili: Meczub) Meczublar. Cezbeye tutulmuş olanlar.

meczub / meczûb / مجذوب

 • Başkasının te'siri ile hareket hâlinde olan. Cezbedilmiş. Aklı gitmiş olan. Aşk-ı İlahî ile kendinden geçmiş.
 • Deli. Divane. Mecnun.
 • Allahü teâlânın sevgisi ile kendinden geçmiş olan.
 • Cezbeye tutulmuş, çekilmiş tasavvuf yolcusu.
 • Cezbeli, kendini kaptırmış, başkasının etkisiyle davranan.
 • Cezbedilmiş. (Arapça)
 • Tanrı sevgisiyle cezbeye kapılan. (Arapça)
 • Deli. (Arapça)

meczubane / meczubâne / meczûbane

 • Cezbeye gelenler gibi, kendinden geçerek.
 • Cezbeye kapılmışcasına.

meczube / meczûbe

 • Cezbeye tutulmuş, İlâhî aşkla aklî dengesi değişmiş kadın, mecnun.

meczubin / meczubîn

 • (Tekili: Meczub) Meczublar. Deliler, mecnunlar. Cezbeye gelmiş olanlar.

mevadd-ı müncezibe

 • Cezbolunan, çekilen maddeler.

mevlevi-vari / mevlevi-vâri

 • Mevlevî tarikatı mensuplarının cezbe halinde, Allah aşkıyla kendinden geçerek dönmeleri gibi.

mücazebe

 • Karşılıklı birbirini çekme ve cezbetme.

müncezib

 • Beriye çekilen, cezbedilen. İncizab eden.
 • Çekilen, cezbedilen.

müncezibane / müncezibâne

 • Cezbedilircesine, çekilircesine.
 • Çekilerek, çekilircesine, cezbedilerek. (Farsça)
 • Kendini kaptırmak suretiyle. (Farsça)

müncezip

 • Cezbedilmiş, tutkun.

neşl

 • Taan etmek.
 • Cezbetmek, kendine çekmek.

netk

 • Bir şeyi şiddetle çekmek ve cezbetmek.
 • Atmak.
 • Yüzmek.
 • Kendine çekmek, cezbetmek.
 • Depretmek, silkmek, harekete geçirmek.
 • Oğlu ve kızı çok olmak.

netr

 • Cezbetmek, kendine çekmek.
 • Taan etmek, çekiştirmek.
 • Bozulmak, fâsid ve zâyi olmak.

salik-i meczub / sâlik-i meczûb

 • Tasavvufta cezbesi yâni hak yola çekilmesi sülûkünden sonra olan sâlik.

şatahat

 • Mânevî sarhoşluk ve cezbe halindeyken şeriata aykırı söz söyleme.

tecazüb / tecâzüb

 • Birbirini cezbetme, yakınlaşma.

tecazüp

 • Birbirini cezbetme; birbirine duyulan yakınlık, sempati.

tesbihat-ı cezbe-eda / tesbihat-ı cezbe-edâ

 • Cezbeli tesbihler.

vedud

 • Çok şefkatli. Kendisine çok sevgi beslenen. Cenâb-ı Hak. (Vedud ismine mazhar olan muhakkıkin-i evliya: "Bütün kâinatın mâyesi, muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve câzibe kanunları, muhabbettendir." demişler.)

vücud-i adem / vücûd-i adem

 • Tasavvufta cezbe denilen makâmda kendini yok bildikten sonra, hâsıl olan bir hâl, makam.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın