LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te cevher ifadesini içeren 98 kelime bulundu...

araz

 • İşâret, alâmet.
 • Tesâdüf, rast gelme.
 • Kaza. Felâket. Zâtî olmayan hâl ve keyfiyet.
 • Fls. Herhangi bir cevherin varlığı için zaruri olmayan vasıf. Meselâ: Şekerin beyaz rengi şekerin varlığı için zaruri değildir.
 • İşaret, alâmet.
 • Tesadüf.
 • Kaza, felaket.
 • Kendi kendine vücut bulmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.

atvak

 • (Tekili: Tavk) Tasmalar. Gerdanlıklar, boyuna takılan mücevherler.
 • Tâkatler, kuvvetler.
 • Boyundaki halka çizgiler.

bedestan

 • Değerli, kıymetli kumaşlar, silâhlar ve mücevherler vs. alış-verişine mahsus üstü örtülü ve mahfuz çarşı. (Farsça)

can

 • Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerini (Farsça)

çelenk

 • Eskiden kadınların süs için başlarına taktıkları mücevher veya madenlerden yapılmış sorguç. Halka şeklinde çiçek veya yapraklı dal demeti. (Cenazelere çelenk göndermek İslâm âdeti değildir, israftır.) (Farsça)

cevahir / cevâhir / جواهر / جَوَاهِرْ

 • Cevherler, çok değerli olan şeyler.
 • (Tekili: Cevher) Cevherler. Çok kıymet verilen ve az bulunan şeyler, çok kıymetli mâden veya taşlar.
 • Mc: Çok kıymetli söz veya faydalı yazılar.
 • Cevherler, kıymetli taşlar.
 • Mücevherler. (Arapça)
 • Mücevher. (Arapça)
 • Cevherler.

cevahir-i aliye / cevâhir-i âliye

 • Yüksek ve kıymetli cevherler.

cevahir-i ferd / cevâhir-i ferd

 • (Tekili: Cevher-i ferd) Cevher-i ferdler. Zerreler, atomlar.
 • Tek başına olan cevherler; atomlar, zerreler.

cevahir-i fert / cevâhir-i fert

 • Tek başına olan cevherler; atomlar, zerreler.

cevahir-i gàliye / cevâhir-i gàliye

 • Kıymetli cevherler.

cevahir-i hidayet / cevâhir-i hidayet

 • Hidayet cevherleri.

cevahir-i insaniyet

 • İnsanlığın cevherleri, yetenekleri.

cevahir-i nüfus

 • Nefisler cevherleri, değerli cevherler olan insanlar.

cevher / جوهر

 • Mücevher. (Arapça)
 • Öz. (Arapça)
 • Elmas. (Arapça)

cevher-i beyani / cevher-i beyanî

 • Beyâna dair cevher.

cevher-i cihanbaha / cevher-i cihanbahâ

 • Dünyalar kadar kıymetli cevher.

cevher-i ferid

 • Benzeri bulunmayan, tek olan cevher.

cevher-i hakikat

 • Hakikatin cevheri, özü.

cevher-i hayat

 • Hayat cevheri; hayatın özü.

cevher-i iman

 • İman cevherî, iman hakikati.

cevher-i imani / cevher-i imanî

 • İmana ait öz, cevher, iman hakikati.

cevher-i insaniyet

 • İnsanlığın cevheri, özü.

cevher-i kur'an / cevher-i kur'ân

 • Kur'ân'ın cevheri, özü.

cevher-i nurani / cevher-i nuranî

 • Nurlu cevher, öz.

cevher-i şeriat

 • Cevher gibi kıymetli olan şeriat, İslâmiyet.

cevher-i tevhid

 • Tevhidin cevheri.

cevher-i ulvi / cevher-i ulvî

 • Ateş, nâr.
 • En yüksek cevher.
 • Ruh.

cevher-i yegane / cevher-i yegâne

 • Tek, eşsiz cevher.

cevher-i ziyalı

 • Parlayan, ışıldayan cevher.

cevherbaha / cevherbahâ

 • Mücevher gibi değerli.

cevhere

 • Bir, tek cevher.
 • Tek cevher.

cevherfüruş / cevherfürûş / جوهرفروش

 • Mücevherci. (Arapça - Farsça)

cevheri / cevherî / جوهری

 • Cevherle ilgili.
 • Mücevherle ilgili. (Arapça)
 • Mücevherli. (Arapça)
 • Öz ile ilgili. (Arapça)

din-i hakkın cevheri

 • Hak din olan İslâmın en değerli cevheri ve özü; iman.

dürc / درج

 • Kutu, kutucuk, küçük kutu.
 • Mücevherat kutusu.
 • Hokka gibi olan ağız, biçimli ağız.
 • Kutu. (Arapça)
 • Mücevher kutusu. (Arapça)
 • Sevgilinin küçük ağzı. (Arapça)

elmas

 • Çok kıymetli, beyaz, şeffaf mâden. Cevher. Kıymetli taş. (En saf karbondur.)

enfas

 • (Tekili: Nefes) Nefesler. Soluklar.
 • Ruhlar. Canlar.
 • Cevherler.
 • Duâlar.

enva-ı cevahir / envâ-ı cevâhir

 • Cevherlerin çeşitleri; çeşit çeşit cevherler.

eşna

 • Yüzücü, yüzgeç. (Farsça)
 • Kıymeti büyük olan mücevher. (Farsça)

gevher / گوهر

 • Akıl, edep, asıl, cevher.
 • Akıl ve edeb. (Farsça)
 • Asıl ve neseb. (Farsça)
 • Elmas, cevher, mücevher. İnci. (Farsça)
 • Bir şeyin künhü ve esası. Hakikat. (Farsça)
 • Noktalı olan harf. (Farsça)
 • Elmas. (Farsça)
 • Mücevher. (Farsça)
 • Öz. (Farsça)

gevher-bar

 • Cevher yağdıran. (Farsça)

gevher-efşan

 • Cevher saçan. (Farsça)

gevher-füruş

 • Cevherci, kuyumcu, sarraf. (Farsça)

gevher-nisar

 • Cevher serpen. (Farsça)
 • Mc: Düzgün konuşan, güzel söz söyleyen. (Farsça)

gevher-nişin

 • Cevherlerle süslenmiş. (Farsça)

gevher-paş

 • Mücevher saçan. (Farsça)
 • Mc: Çok güzel ve düzgün konuşan. (Farsça)

gevher-şinas

 • Cevherden anlıyan, cevherci, kuyumcu. (Farsça)

gevher-tab

 • Altun ve mücevherlerle işlenmiş kadın eşarbı. (Farsça)

gevheri / gevherî / گوهری

 • Kuyumcu, cevherci. (Farsça)
 • Mücevherci. (Farsça)

gevherin / gevherîn

 • Mücevher gibi. (Farsça)
 • Mücevherli. (Farsça)

güher / گهر

 • Elmas. (Farsça)
 • Mücevher. (Farsça)

güher-füruş

 • Mücevher satan. (Farsça)

güher-pare

 • Mücevher parçası. (Farsça)

güher-riz / güher-rîz

 • Cevher döken, cevher saçan. (Farsça)

güherfuruş / güherfurûş / گهرفروش

 • Mücevheratçı. (Farsça)

guş-var

 • Küpe, kadınların kulaklarına taktıkları mücevher. (Farsça)

hazine / hazîne

 • Altın, para ve mücevher gibi kıymetli şeylerin saklandığı yer.

hazine-i cevahir

 • Cevherlerden, değerli taşlardan oluşan hazine.

hemcevherlik

 • Aynı cevherden olma, aynı asıldan gelme. (Farsça - Türkçe)

hilye

 • Güzel sıfatlar. Süs. Zinet. Cevher. Güzel yüz.
 • Kılıcın sapındaki veya kınındaki zinet.
 • Suret. Hey'et. Görünüş.

hizane

 • (Hizânet) Hazine, kıymetli mücevheratın saklandığı yer.
 • Hazinedarlık.
 • Mc: Kalb, gönül, hatır.

huliyy

 • (Çoğulu: Huliyyât) Altun, gümüş, elmas, zümrüt, vs. gibi süs eşyası. Mücevher.

ıkd

 • İnci. Gerdanlık. Mücevher, boyuna takılan dizilmiş kıymetli şey.
 • İnci dizecek iplik.
 • Hurma salkımı.

katre-i gevher

 • Cevher damlası. İnci tanesi.
 • Pek kıymetli şey.

kehribar

 • Cevher saçan.
 • Güzel sözler söyleyen.

künh

 • Bir şeyin aslı, cevheri, mikdarı. Dip. Kök. Özü, nihâyeti, vechi.
 • Vakit, zaman.

kurut

 • Küpeler. Kadınların kulaklarına taktıkları mücevherler.

madde

 • Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan.
 • Asıl, esas, cevher, mâye.
 • Bend, fıkra, kısım.
 • İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey.
 • Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan ya
 • Cevher, öz, asıl.
 • Madde.
 • Maya, cevher.
 • Cisim.

madde-i ula / madde-i ûlâ

 • İlk cevher.

madde-i ulya / madde-i ulyâ

 • Kıymetli cevher maddesi, yüksek madde. Çok kıymetli şey.

mağz

 • Öz, cevher.

mübayenet-i cevheriyye

 • Her nev'in cevherinin ve fıtrat-ı asliyesinin birbirinden farklı ve ayrı oluşu. Cevherdeki farklılık.

mücevher

 • Cevher ile süslenmiş. Elmaslı. Çok kıymetli.
 • Mc: Kıymetli fikir veya söz.
 • Edb: Yalnız noktalı olan harfleri, ebced hesabına göre sayıldığı zaman, tarih çıkan beyt veya mısra.

mücevherat / mücevherât

 • (Tekili: Mücevher) Kıymetli taşlar. Mücevherler. Süs ve zinet için kullanılan kıymetli şeyler.
 • Mücevherler, kıymetli taşlar.

mücevherat-ı maneviye / mücevherat-ı mâneviye

 • Mânevî mücevherler.

mücevherat-ı mütenevvia ve müteaddide

 • Çeşit çeşit ve ve pek çok sayıda mücevherler.

muhh

 • (Çoğulu: Mihâh) İlik.
 • Beyin.
 • Cevher, madde.

murassa / murassâ

 • Değerli mücevherlerle süslenmiş şey.
 • Süslü, mücevherli.

murassaat / murassâât

 • (Tekili: Murassa') Murassâlar. Cevher ve inciler gibi şeylerle. Süslenmiş olanlar. Takdir edilip yerleştirilmiş süslü ve kıymetli şeyler.
 • Süsler, mücevherler.

nakime

 • Asıl, cevher. Kendi, nefis.
 • Nefsi mübarek olan.

nefs

 • Can.
 • İnsanın kendisi, kişi, beden.
 • Hakîkat, cevher, asıl, öz. İnsanda ve cinde şer, kötülük kuvveti. Şerîate yâni dîne uymayan isteklerin kaynağı. Buna nefs-i emmâre de denir.

nefs-i natıka / nefs-i nâtıka

 • Akli ve nakli mes'elelerin münasebetlerini hissetmeğe ve anlamağa istidadı olan zâti ve cevheri hassası. Zâtında maddeden mücerred, fiilinde maddeye mukarin olan cevher. İnsan ruhu.

raht-ı hümayun

 • Padişahın mücevherli eyer takımı.

rübd

 • Kılıcın cevheri ve rengi.

ruh / rûh

 • Hayat kaynağı, can, cevher.
 • Can; bedene hayâtiyet (canlılık) veren kuvvet.
 • Bir şeyin özü, cevheri, hakîkati.
 • Emr âleminin beş latîfesinden biri.

sandukça-i cevahir

 • Mücevherler kutusu.

sandukça-i cevher

 • Mücevher kutusu.

sarraf

 • Sarfeden. Para işleri ile uğraşan.
 • Cevherci, kuyumcu. Cevherin kıymetini san'atı ile azaltan veya çoğaltan.

silsile-i cevahir

 • Cevherler zinciri.

tac

 • Hükümdarların başlarına giydikleri mücevherli ve kıymetli taşlarla süslü başlık.
 • Müslümanların, Peygamberimizin sünnetine uygun olarak veya onu temsilen başlarına sardıkları örtü; sarık, imame.
 • Gelinlerin başlarına koydukları cevahirli süslü başlık.
 • Kuşların başındaki

teattul

 • Kadının elinde ve ayağında kınası, saçında boyası, kolunda ve boynunda mücevherleri olmaması.

tersi' / tersî' / ترصيع

 • Oymacılık.
 • Mücevherler takarak süslemek.
 • Edb: Bir beyti teşkil eden mısralar ile bir fıkrayı terkib eden cümlelerdeki lâfızları vezin ve kafiye itibari ile birbirine uygun olarak tertib etmektir. Külfetli ve gayr-ı tabii bir usuldür. Meselâ: Merhum Namık Kemâlin:Ecza-i beşer
 • Mücevher işleme, mücevher kakma. (Arapça)

tevşih

 • (Vişah. dan) (Çoğulu: Tevşihât) Süslü elbise giydirme. Süsleme veya süslendirme.
 • Kur'ân-ı Kerimi usul ve kaidelerine göre okuma.
 • Bir kimseye mücevher gerdanlık takmak.
 • Ist: Bir eseri, büyük bir adamın adıyla süsleme. Eski ilim adamları, bazı kimselerin adına kitap yaz

üskutuss

 • (Rumcadan) Cevher, asıl, unsur, madde.

üstükus

 • (Çoğulu: Üstükusât) Cevher, madde, asıl.
 • Geometri.

üsür

 • Yara izi.
 • Kılıcın rengi ve cevheri.

vişah

 • (Vüşâh) Eskiden kadınların mücevherlerle süsleyip boynundan ve koltukları altından bağladıkları enlice bez veya meşin parçası.

zat

 • Kendi, asıl, öz, cevher, saygıdeğer kişi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın