LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te cevapla ifadesini içeren 10 kelime bulundu...

cevab-ı hakguyane / cevab-ı hakgûyâne

 • Hakkı söyleyen cevaplar.

cevabi / cevâbî

 • Cevapla ilgili.

darül hikmetil islamiye

 • (Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye) Bu teşkilât, son devirlerde gerek imparatorluk ve gerekse İslâm Aleminde ortaya çıkan bir takım dini mes'elelerin halli ve İslâma yapılan hücumların İslâm ahkâmına göre cevaplandırılması için 12 Ağustos 1334 (25 Ağustos 1918) tarihinde 5. Mehmed Reşat ve Şeyhülislâm Musa

ecvibe / اجوبه

 • Cevaplar.
 • (Tekili: Cevab) Cevaplar.
 • Cevaplar.
 • Cevaplar. (Arapça)

ecvibe-i müskite

 • Susturucu cevaplar.

maalcevap

 • Cevapla birlikte.

mücavebet

 • (Cevab. dan) Birbirine cevap verme, cevaplaşma, mektuplaşma. Karşılıklı cevap verme.

mucib / mucîb

 • (Cevab. dan) İcabet eden, uyan. Kendisinden istenilen iş ve suali cevaplandıran.

tecavüb / tecâvüb

 • Cevaplaşma. Karşılıklı cevap verme.
 • Cevaplaşma.

telkin / telkîn

 • Definden sonra meyyitin (vefât edenin) yüzüne karşı ayakta durarak okunan, kabir suâllerini ve cevaplarını bildiren sözler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın