LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te ceme ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

a'cemi / a'cemî

 • Aceme mensub.
 • Arapçayı iyi konuşmayan. Dilsiz.
 • Beceriksiz.

cemedi / cemedî

 • (Cemed. den) Buz gibi, çok soğuk, bârid.

cemre

 • Hacıların şeytan taşlarken attıkları taşlar veya bu taşların atıldığı yer. Çoğulu cimâr ve cemerât'tır. Minâ'da birbirlerine birer ok atımı mesâfede bulunan üç taş yığını vardır. Bunlardan birincisine Cemre-i ûlâ (birinci cemre), ikincisine Cemre-i vustâ (orta cemre) ve üçüncüsüne Cemre-i Akabe adı

cimal

 • (Tekili: Cemel) Erkek develer.

ebu eyyub

 • Deve, cemel.

ecmal

 • (Tekili: Cemel) Develer.
 • Cümleler.
 • Yekünler.

ev

 • Şek, tahayyür, ibham, istisnâ, şart, teb'iz için kullanılan harf-i atıf. "yahut, veya, meğer ki, bel, belki ister" gibi kelimelerle türkçeye terceme edilebilir.

fiskil

 • Yarış atlarından cemeleden sonra geleni.

gasak

 • (Gusuk-Gasekan) İlk koyu karanlık.
 • Küfrün karanlığı.
 • Gözün dumanlanıp, seçemez olması.
 • Göz kararması.
 • Herhangi bir şeyin akması, dökülmesi.
 • Çok soğuk ve fena kokan içki veya su.
 • Kuvve-i şeheviyye.
 • Seyelân.

habş

 • Cemetmek, toplamak.

icam

 • (Tekili: Eceme) Arslan yatakları.
 • Çalılıklar, ağaçlıklar, meşelikler.

menkuta

 • (Bak: HURUF-U MU'CEME)

muallak

 • Askıda. Hakkında karar verilmemiş, hallolunmamış.
 • Havada boşta duran.
 • Sürüncemede kalmış iş.
 • Edb: Açık hece, bir vokalle okunan hece.

mücarre

 • Bir kimsenin hakkını süründürme. İşini sürüncemede bırakma.

mutavele

 • (Tul. dan) İşi uzatma, sürüncemede bırakma.

mütercem

 • (Terceme. den) Tercüme olunmuş. Bir lisandan başka bir lisana çevrilmiş.

nakl

 • Bir şeyi başka bir yere götürmek, taşımak, yer değiştirmek.
 • Anlatmak, duyduğu bir şeyi başkasına hikâye etmek, rivâyet etmek.
 • Bir dilden başka dile çevirmek, terceme etmek.
 • Eski mest ve çizme.
 • Yırtık elbiseyi yamamak.

sahh

 • şiddetinden kulaklar tutulan çığlık.
 • Sağlam bir şeyle vurmak.
 • Cemetmek, toplamak.

şin

 • Çok nikâhlı kimse.
 • Huruf-u mu'cemeden bir harf.

süfyani / süfyanî

 • Süfyan'dan olan, Süfyan'a mensub, Süfyan'a müteallik. Zübdet-ül Buharî Tercemesine göre, Süfyanî: Müslümanlara kötülük eden, sefil, kötü, alçak olan kimse demektir.

terceman

 • (Tercüman) Terceme eden. Bir dilden başka bir dile çeviren.
 • Birisinin veya bir şeyin maksadını anlatmaya, bir şeyi tasvir ve ifadeye vasıta olan.

tercüme

 • (Bak. TERCEME)

za

 • Zı harfinin bir adı. "Zâ-yı mu'ceme" de denir. Noktalı olduğundan dolayı " : tı" harfinden ayırdetmek için bu isim verilmiştir.

zal

 • () harfinin bir ismi. "Dal-i Mu'ceme ve "Zel" de denir.
 • Horoz ibiği.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın