LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te cebba ifadesini içeren 10 kelime bulundu...

aziz-i cebbar / azîz-i cebbâr / عَز۪يزِ جَبَّارْ

 • Dilediği herşeyi yapabilecek kudrete sahip olan, herşeyi ve herkesi ister istemez kudretine boyun eğdiren, izzet ve yücelik sahibi Allah.
 • Dâima üstün gelen, dilediğini yapmaya ve yaptırmaya gücü yeten (Allah).

cebban

 • (Çoğulu: Cebâbin) Peynirci.
 • Sahrâ. Bayram namazını kılacak yer.
 • Mezarlık.

cebbane

 • (Bak: CEBBAN)

cebbar / cebbâr / جبار / جَبّاَرْ / جَبَّارْ

 • (Sıfat-ı İlahiyedendir) İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Büyüklük, azamet ve kudret sahibi. İmar eden Cenab-ı Hak. Kullarını ıslah edip tevbeye götüren Allah Teâlâ Hz.leri (C.C.)
 • Zâlim, gaddar, müstebid, mütemerrid insanlar da bu sıfatla tavsif edilir. Meselâ; Cengi
 • Cebreden, zorba.
 • İstediğini mutlaka yaptıran Allah.
 • Dilediği herşeyi yapabilecek kudrete sahip olan, herşeyi ve herkesi ister istemez kudretine boyun eğdiren, kudret ve azamet sahibi Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kullarının hallerini ıslâh edip tövbeye götüren, dilediğini yaptırmaya gücü yeten.
 • Kibirli, zorba, gaddâr.
 • İlâhî isimlerdendir. Dilediğini yapan, kudret ve güç sahibi Allah.
 • Zalim, müstebit kişi.
 • Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.
 • Zorba. (Arapça)
 • Güçlü. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)
 • Tuttuğunu koparan, becerikli. (Arapça)
 • Dilediğini yapmaya ve yaptırmaya gücü yeten (Allah).
 • Aşırı zor kullanan.

cebbar-ı hodfuruş / cebbâr-ı hodfuruş

 • Kendini beğendirmeye çalışan zorba.

cebbarane / cebbarâne / cebbârâne

 • Cebbarcasına. Cebbar olana yakışacak tarzda.
 • Zorbaca.
 • Cebbârcasına, zorbalıkla.
 • Zorbaca.

cebbari / cebbarî / cebbârî / جباری

 • Cebbara mensub, cebbarlık, cebredicilik. Cebbarlık eden.
 • Zorbalık. (Arapça - Farsça)
 • Beceriklilik, tuttuğunu koparma. (Arapça - Farsça)

cebbarlık

 • Zorbalık, zâlimlik.

gemi-i cebbar

 • Büyük ve azametli gemi.

kadir-i cebbar / kadîr-i cebbâr

 • İstediğini mutlaka yapan ve sonsuz kudret sahibi olan Allah.