REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te calma ifadesini içeren 56 kelime bulundu...

alamet-i sukut / alâmet-i sukut

 • Düşme belirtisi, alçalma alâmeti.

dahr

 • Alçalma. Küçülme. Hor ve hakir olma.

dakk

 • Vurmak.
 • Çekmek. Çok yemekten dolayı vücudun ağırlaşması.
 • Kapı çalma.

dakk-ı bab etmek

 • Kapıyı vurmak, kapıyı çalmak.

dakk-ül bab / dakk-ül bâb

 • Kapı çalmak.

darbele

 • Bir yürüme çeşidi.
 • Davul çalmak.

fükuk

 • Yaşamak.
 • Kocalmak, ihtiyarlamak.
 • Ayrılmak.

hals

 • Bir şeyi soymak. Çalmak. Kapmak.
 • Dibinden taze yetişen çayırla karışık olan kuru çimen.

hemz

 • Dürtme, kakma.
 • Parmaklarla sıkma.
 • Yere çalma, vurma.
 • Isırma, dişleme.

ihtilas / ihtilâs / اختلاس / اِخْتِلَاسْ

 • (Çoğulu: İhtilasât) Çalma, sirkat, hırsızlık.
 • Usulca ve elçabukluğu ile aşırma.
 • Bir çeşit ok atma tavrı.
 • Zimmetine para geçirme, para çalma. (Arapça)
 • Aşırma, çalma.

ihtilasat

 • (Tekili: İhtilas) Hırsızlıklar, çalmalar, sirkatler.

ihtizaz

 • Alçalma, tezellül.

ilma

 • Çalma, hırsızlama, sirkat.

intihal

 • Çalma. Başkasının malını kendisinin gibi iddia etme.
 • Edb: Başkasının yazısını kendisinin gibi göstermek. Onu benimsemek. Böyle şiire, sirkatî şiir de denir.
 • Çalma.

istirak

 • Sirkat etmek. Çalmak. Hırsızlık etmek.

istirak-ı sem'

 • Haber çalmak, kulak hırsızlığı.

ka'r

 • Derinlik. Dip. Her şeyin dibi. Nihâyet.
 • Yemeği dipten yemek.
 • Çalmak. koparmak.

kar'

 • Vurmak. Çakmak. Kapı çalmak.
 • Savt. Avâz. Ses.
 • Kabak.
 • Gülsuyu kabı.
 • Eti soyulmuş kemik.

katr

 • Damlamak. Damlatmak. Damlayan şey.
 • Develeri katarlamak.
 • Birisini şiddet ve hiddetle yere çalmak.
 • Yağmur.

letm

 • Davarın boğazlanacak yerine bıçak çalmak.

maden-i zillet ve hasaret / maden-i zillet ve hasâret

 • Alçalma ve hüsran sebebi, kaynağı.

meratib-i terakkiyat ve tedenniyat / merâtib-i terakkiyat ve tedenniyat

 • Yükselme ve alçalma dereceleri.

meyd

 • Deprenmek. Sallanmak.
 • Ziyaret etmek.
 • Hareket etmek.
 • Kırağı çalmak.
 • Meyletmek.
 • Neşv ü nemâ bulmak.
 • Başı dönüp midesi bulanmak.

muka

 • Islık çalmak.

müka'

 • Islık. Islık çalmak.

müsarakat

 • (Sirkat. den) Hırsızlık, çalma.

nakr

 • Oymak, kazmak. Taş oymak.
 • Kuşun yem toplaması.
 • Vurmak.
 • Sıklık vermek.
 • Ağaç üstüne nakşetmek.
 • Tanbur çalmak.
 • Üflemek.
 • Dille ıslık çalmak.
 • Parmak çıtlatmak.

naks

 • Nakletmek.
 • İfsad etmek, bozmak.
 • Evmek. Acele etmek.
 • Kimseye lâkap takmak.
 • Ayıplamak.
 • Kilise çanını çalmak. Çan çalmak, çana vurmak.

nakur

 • Sur gibi ağızla üflenerek çalınan boruya denir. Nakr; vurmak ve didiklemek mânalarına geldiği gibi, boru çalmak mânasına da gelir. Çünkü boru çalındığı zaman, içinden hava tazyiki ile didiklenmiş olacağı gibi, dışından da o ses, çarptığı kulakları didikleyeceği cihetle boruya "minkar" mânasıyla alâk

nedalet

 • Kir, pislik.
 • Çalma, sirkat etme, aşırma.

nevaht

 • Okşama. (Farsça)
 • Saz çalma. (Farsça)

nüvaht

 • Çalgı çalma. (Farsça)

şahr

 • Ağızını öttürmek.
 • Islık çalmak.
 • Sesi yükseltmek.

sar'

 • Düşmek.
 • Yıkıp yere çalmak.
 • Edb: Şiirin beytini iki mısra' veya iki kafiyeli yapmak.
 • Tıb: Bir hastalık ki, teneffüs cihâzını his ve hareketten meneder.

sirkat

 • (Serkat) Çalma. Hırsızlık.
 • Hırsızlık, çalma.

sukut

 • Düşme. Yukardan aşağıya birden iniverme.
 • Değerini kaybetme. Bozulma.
 • Devrilme.
 • Mahvolma.
 • Ahlâk bakımından alçalma.
 • Büyük bir vazifeden ayrılma.
 • Sarkma.
 • Çocuğun eksik veya ölü olarak doğması.
 • Düşme, alçalma.
 • Düşme, alçalma.

sukut etmek

 • Düşmek, alçalmak.

sukut-u ruh

 • Ruhun alçalması.

tasfir

 • (Çoğulu: Tasfirât) (Safir. den) Sarartma, sarıya boyama.
 • Islık çalma.

tatbil

 • Davul çalma.

tedenni / tedennî / تدنى

 • Alçalma, inme.
 • Alçalma, gerileme.
 • Gerileme, alçalma, düşüş. (Arapça)
 • Tedennî etmek: Gerilemek, alçalmak. (Arapça)

tedenni-i mutlak / tedennî-i mutlak

 • Sınırsız düşüş, alçalma.

tedenni-i mutlaka / tedennî-i mutlaka

 • Sınırsız dinsizlik ve alçalma.

tedenniyat / tedenniyât

 • Alçalmalar, gerilemeler.
 • Alçalmalar.

tedric

 • Azar azar, derece derece ilerlemek. Birisini bir şeye yavaş yavaş vardırmak.
 • Sıkıştırmak suretiyle çok güçsüz hâle koymak.
 • Edb: İfadenin derece derece yükselmesi veya alçalması.

tedric-i habit / tedric-i hâbit

 • Edb: İfadenin alçalması. Bir şeyi tarif ederken vasıf bakımından yukarıdan başlayıp aşağıya inmek. Bunun aksini yapmağa da Tedric-i sâid denir.

telassus

 • Çalma. Sirkat etme. Hırsızlık yapma.

tenezzül / تنزل

 • İnme, alçalma.
 • Alçalma. (Arapça)
 • Alçakgönüllülük. (Arapça)

tenezzül etme

 • Düşme, inme, alçalma.

tenezzül etmek

 • İnmek, alçalmak.

tezellül / تَذَلُّلْ

 • Zillete katlanmak. Aşağılanmak. Alçalmak. Hor ve hakir olmak. Kendini alçak tutmak.
 • Alçalma.
 • Zillete düşme, alçalma.
 • Alçalma.

tezellül etme

 • Alçalma, kendisini küçük düşürme.

tezellülat / tezellülât

 • (Tekili: Tezellül) Alçalmalar, küçülmeler, zillete katlanmalar.

zaraat

 • (Derâat) Alçalma. Kendini küçük görme, küçültme.

zebun / zebûn / زبون

 • Alçak. (Farsça)
 • Aciz, zavallı. (Farsça)
 • Güçsüz. (Farsça)
 • Zebûn etmek: (Farsça)
 • Alçaltmak. (Farsça)
 • Aciz bırakmak. (Farsça)
 • Güçsüz bırakmak. (Farsça)
 • Zebûn olmak: (Farsça)
 • Alçalmak. (Farsça)
 • Aciz kalmak. (Farsça)
 • Güçsüz kalmak. (Farsça)

zemr

 • Düdük çalmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın