REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te cah kelimesini içeren 33 kelime bulundu...

alim-i cahil / âlim-i câhil

 • Câhil olan âlim.

asabiyet-i cahiliye

 • Cahiliye dönemi ırkçılığı.

bahıyre

 • Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.

cahilane / câhilâne / جاهلانه

 • Câhillikle, câhilce, câhil kimseye yakışır şekilde. (Farsça)
 • Cahilce, bilgisizce.
 • Cahilce. (Arapça - Farsça)

cehalat / cehâlât

 • Cahillikler, bilgisizlikler.

cehalet / cehâlet / جهالت / جَهَالَتْ

 • Cahillik.
 • Cahillik, bilgisizlik.
 • Cahillik, bilgisizlik. (Arapça)
 • Câhillik.

cehaletperver / cehâletperver

 • Cahillik sever, bilgisizliği koruyan.

cehele / جهله

 • Cahiller, bilgisizler.
 • Cahiller.
 • Cahiller. (Arapça)

cehil

 • Cahillik, bilgisizlik.

cehl / جهل

 • Câhillik, bilmemezlik, ilimden mahrum olmaklık, nâdanlık, tecrübesizlik, gençlik.
 • Cahillik, bilgisizlik. (Arapça)

cehl-i mürekkeb

 • Câhil olduğu hâlde, câhilliğini bilmeyip, kendini âlim zannetmek.

cühela / cühelâ / جهلاء

 • Cahiller. (Arapça)

cühhal / cühhâl / جهال

 • Cahiller. (Arapça)

cüret eden

 • Cahilce cesaret eden; saygı sınırlarını aşarak davranan.

devr-i cahiliyye / devr-i câhiliyye

 • Cahiliyye devri, İslâm'dan önceki devir.

enaniyet-i cahiliye

 • Cahillikten gelen gurur.

ezlam / ezlâm

 • Câhiliye devri Arablarının kullandıkları fal okları.

halid bin velid

 • Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden sonra Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth olunmuştur. 18 Hadis-i şerif nakletmiştir.Hicri 21 senesi

hübel

 • Cahiliyet devrinde Kureyşlilerin en büyük putu.

kurdil / kûrdil

 • Câhil. Gönlü kör. (Farsça)

menat

 • Cahiliye devrinde Kâbe'de bulunan bir putun adı.

münkir-i cahil

 • Cahil inkârcı.

müstechil

 • Câhil sayan, istichâl eden.

na-dan

 • Cahil, bilmez, haddini bilmez. (Farsça)

na-hande

 • Câhil, ümmi, okumamış. (Farsça)

nabigat-üz zübyani / nabigat-üz zübyanî

 • Câhiliyet devrinde meşhur ve Suk-ı Ukaz'da hakemlik yapmış Arab şâirlerindendir. Tahminen Mi: 535-604'de yaşamıştır.

nadan / nâdân

 • Cahil.
 • Câhil.
 • Cahil, haddini bilmez.

nefs-i nadan / nefs-i nâdân

 • Cahil nefis.

nes'i / nes'î

 • Câhiliyet devrinde belirli vakti geciktirilmiş haram aylar.

techil

 • Cahil gösterme, cahillikle itham etme.
 • Cahil sayma.

vahşet-i cehalet

 • Cahillik vahşeti, ürkütücülüğü.

vasiyle / vasîyle

 • Cahiliye döneminde bir koyun dişi doğurursa yavru sahibinin, erkek doğurursa ilâhlarının olurdu. Koyun dişi ve erkek yavru doğurduğu takdirde dişi yüzünden erkek yavru da kurban edilmezdi. Buna vasîyle denirdi.

zaman-ı cahiliye

 • Cahiliye dönemi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın