LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te cagir ifadesini içeren 131 kelime bulundu...

ac'ac

 • Çağırış.

ac'ace

 • Uzun uzun çağırmak.

andel

 • Yaşı büyük deve.
 • Uzun, tavil.
 • Avazla çağırmak.

at'ata

 • Birbiri ardınca çağırmak.
 • Kavga etmek.

attat

 • Çok bağırıp çağıran, gürültücü adam.

bahbaha

 • Devenin kükreyip ses çıkarması.
 • Çıtırdama. Mışıldama.
 • Deve çağırmak.

berbere

 • Kızgınlık ânında söylenip çağırmak bağırmak.

cahcaha

 • Gönlünde olan sırrını gizlemek.
 • Çağırmak.
 • Su sesi.

car

 • Faydasız bağırıp çağırmayı ve gevezeliği ifade eder ve ekseriya mükerrer kullanılır.

ce'cee

 • Geri durdurmak.
 • Deveyi suya çağırmak.
 • Eşek boncuğu denilen bir boncuk.

ce'r

 • Tazarru etmek, yalvarmak.
 • Çağırmak.

ceey

 • Su içmesi için deveyi çağırmak.

cehcehe

 • Çağırmak.
 • Irak etmek, uzaklaştırmak.

celb / جلب

 • Kendine çekme. (Arapça)
 • Celb edilmek: (Arapça)
 • Kendine çekilmek. (Arapça)
 • Yazı ile çağırılmak. (Arapça)
 • Celb etmek: (Arapça)
 • Kendine çekmek. (Arapça)
 • Yazı ile çağırmak. (Arapça)

celb-i ervah / celb-i ervâh

 • Ruhları çağırma.

celb-i ervah-ı tayyibe / celb-i ervâh-ı tayyibe

 • İyi ruhları çağırma.

celbname / celbnâme / جلب نامه

 • Mahkemeye çağırma kağıdı, celb kağıdı. (Farsça)
 • Çağırma kağıdı.
 • Çağırı mektubu. (Arapça - Farsça)

da'vat

 • (Tekili: Duâ) Duâlar, niyazlar, çağırışlar.

da'vet

 • Çağırma. Ziyafet. Duâ.
 • Bir fikri kabul ettirmek için deliller söylemek.
 • Hak dîne çağırmak.
 • İkrâm etmek için çağırma çağırılma.

dac

 • Çağırmak.

dacce

 • Bir kere çağırmak ve inlemek.

dacic

 • Çağırış.
 • Sesi yükseltmek.

dacuc

 • Çağıran.
 • İnleyen.
 • Sağarken incinen ve inleyen dişi deve.

dagv

 • Kedi veya tilki çağırmak.

dai / dâî

 • Dua eden, duacı.
 • Sebep.
 • Davet eden. Muktazi. (Meselâ: Yemek yemek, iştihadan gelen bir lezzet, bir iştiyaktır. Onu yemeğe sevk eder. Buna dai denir.) Resul-ü Ekrem'in (A.S.M.) bir ismi de daidir.
 • Çağıran. Müezzin.
 • Duacı, çağıran.

dai-yi sıdkı / dâî-yi sıdkı

 • Doğruluğun çağırıcısı, gerekçesi (Peygamber Efendimiz'in bir ismi de Dâî'dir).

davet / dâvet

 • Çağırma.

decc

 • Tavuğu çağırmak.

dehaz

 • Feryat, figan. Bağırıp çağırma. Yüksek sadâ ile medet isteme. (Farsça)

dellal-ı vahdaniyet ve saadet / dellâl-ı vahdâniyet ve saadet

 • Allah'ın birliğine ve mutluluğa çağırıp ilân eden.

deman

 • Heyecanlı. Hiddetli, hiddete kapılmış. (Farsça)
 • Vakit, zaman. An. (Farsça)
 • Bağırıp çağırma, feryat, figân. (Farsça)
 • Heybetli, güçlü, kuvvetli, azametli, cesim. (Farsça)
 • Kükremiş. (Farsça)

dua

 • Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 • Salât, namaz.
 • Cenab-ı Hak'tan hayır ve rahmet dilemek. Allah'ın rızâsını, hidayet ve istikamete muvaffakiyyeti dilemek, yalvarmak.
 • Peygamber'e (A.S.M.) salavat getirmek.
 • Birisini çağırmak.
 • Birisini

efgan

 • Acı ile bağırıp çağırmalar. Feryatlar ve istimdat. (Farsça)

efza'

 • (Tekili: Fezâ) Korku ile bağırıp çağırmalar.

eya

 • Acaba mânasına nidâdır. "Hey, ey" gibi çağırma, nidâ, seslenme edatı olarak da kullanılır. (Farsça)

ezan / ezân

 • Bildirmek. Namaz vakitlerini bildirmek, müslümanları namaza dâvet etmek (çağırmak) için yüksek bir yerde belli olan Arabca kelimeleri sırası ile okumak.

fa'faa

 • Çobanın koyunu çağırması. Çağırıp "fâfâ" demek.

fehha

 • Uyku içinde horlamak.
 • Çağırmak.

feryad / feryâd

 • Bağırıp çağırma. Yüksek sesle medet istemek. Figan. (Farsça)
 • Bağırıp çağırma.

feryad ü figan

 • Bağırıp çağırma, ağlayıp sızlama.

feryad-ı matem

 • Matem hâlinde derin üzüntülerin bağırıp çağırarak dile getirilmesi.

figan / figân

 • Ağlayıp sızlama, bağırıp çağırma. (Farsça)

gargara

 • Suyu, içilen ilâcı veya başka bir sıvıyı, boğazda oynatıp çalkalama.
 • Tavuk ve güvercinin ötmesi.
 • Can boğaza gelip tereddüt etmek.
 • Çömleğin kaynayıp fıkırdaması.
 • Çoban koyuna haykırıp çağırması.

gavs

 • Çağırma. Nida. Medet istemek.
 • Yardım edici. Medet verici.
 • Kurtuluş.

hadd

 • Gürültülü bir sesle çağıran.
 • Denizden gelen gürültülü dalga sesi.
 • Gürültü ile yıkılan.

han

 • Okuyan, okuyucu, çağıran manasına gelir. Meselâ: Duâ-hân : (Niyaz ve tazarrukârane bir tezellül ile) duâ okuyan. (Farsça)

harf-i nida' / harf-i nidâ'

 • Ya, ey, â gibi harflerle çağırılanın ismine eklenen harf. Ünlem.

hatat

 • Bağırma, çağırma, feryâd etme.

hatif

 • Gayıptan haber veren cinnî.
 • Sesi işitilen ve kendisi görülmeyen, seslenici. Ses verici, çağırıcı.

hayyeales-salah-hayyealel-felah / hayyeales-salâh-hayyealel-felâh

 • Ezân ve ikâmet okunurken söylenen "Haydin namaza" ve "Haydin kurtuluşa" mânâsına mü'minleri kurtuluşa, seâdete sebeb olan namaza çağıran iki mübârek söz.

he'he'

 • Deveyi yulafa çağırmak.
 • Gülegen adam.

he'hee

 • Deveyi yulafına çağırıp hey hey demek.

hechece

 • Çağırmak.

herhere

 • Su çağıltısı.
 • Koyunu çağırmak.
 • Aktığında sesi ve çağıltısı işitilecek kadar çok olan su.

heyha

 • Deveyi yulafa çağırmak.

hidayete getirme

 • Doğru ve hak olan İslâma çağırma, İslâmın kurallarını uygulamaya davet etme.

hitafe

 • Çağırmak.

hiyat

 • Çağırmak.

hütaf

 • Çağırma, seslenme.

icdaf

 • Bağırıp çağırma.

iclab

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yoldaşlık etmek.
 • Ardından çağırmak.
 • "Gitsin" diye haykırmak.

ıdcac

 • Çağırmak, çağırtmak.

ihzar / ihzâr / احضار

 • Çağırma, huzura getirme. (Arapça)
 • Hazırlama. (Arapça)
 • Hazırlanma. (Arapça)

irşad / irşâd

 • Yol gösterme, rehberlik etme. İnsanları, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına ve Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uymaya, her zaman Allahü teâlâyı anmaya, O'nu unutmamaya, kalbde O'ndan başkasının sevgisine yer vermemeye çağırmak, Allahü te âlânın râzı olduğu yolu göstermek.

işade

 • Çağırmak. Sesini yükseltmek.
 • Dünyevi matluba yetişmek.
 • Binayı yükseltmek.

ispirtizma / اِيسْپِيرْتِيزْمَه

 • Ruh çağırma.

istihzar / istihzâr / استحضار

 • Hazırlama. (Arapça)
 • Hazırlanma. (Arapça)
 • Huzura çağırma. (Arapça)

istimdad / istimdâd

 • Yardım isteme, yardıma çağırma.

karkar

 • Kilim veya halı ucu.
 • Hışımla gürleyerek çağır demek.

kaskase

 • Yol göstermek.
 • Köpeği "kuçu kuçu" diye çağırmak.

kerkere

 • Tavuğa çağırmak.
 • Rüzgârın bulutu toplayıp dağıtması.

kırkıs

 • Küçük üvez.
 • Köpeği çağırmak.
 • Yüzük yapılan özlü balçık.

med'uv

 • Davet olunan. Çağırılmış. Davetli.

mübaşir / mübâşir

 • Müjdeleyen.
 • Mahkemede kapıcılık edip şâhid ve maznunların ismini çağırarak mahkemeye yardım eden kişi.
 • Geçici bir vazife alarak merkezden bazı emirleri götüren, icrâ salâhiyeti olan.
 • Müfettiş. Kontrolör.
 • Müjdeleyen, mahkemede çağırıcı.

mühayata

 • Çağırmak.

muhzır

 • (Huzur. dan) Eskiden şeriat mahkemelerinde mübâşir hizmetini gören kimse. Alâkalı kimseleri mahkemeye çağırmaya memur kişi.

münada

 • (Nidâ. dan) Seslenilmiş, çağırılmış, nidâ edilmiş.

münadi / münâdi

 • Nidâ eden, seslenen, çağıran. Müezzin.
 • Nida eden, seslenen, çağıran.
 • Seslenen, çağıran.

musavvit

 • (Savt. dan) Seslenen, yüksek sesle çağıran.

müşayaa

 • Biriyle dostluk etme.
 • Birine uyma, tâbi olma.
 • Çağırmak.
 • Haykırmak.

musayaha

 • (Sayha. dan) Birbirine haykırıp çağırışma.

müşeyyea

 • Bir şeyin ardından bağırıp çağıran kadın.
 • Koyun sürüsünün ardına uyan koyun.

müşide

 • Çağıran. Yüksek sesle şarkı söyleyen.

mütenadi

 • (Nida. dan) Birbirini çağıran. Birbirine nida eden.

na'k

 • Karga avazı.
 • Çobanın koyuna haykırıp çağırması.

na'r

 • Çağırmak.
 • Haykırmak.
 • Burun içinden çıkan ses.
 • Gitmek.
 • Firar, kaçmak.
 • Galeyan.

na're

 • Nâra. Yüksek sesle uzun uzun bağırma. Çağırma. Haykırma.
 • Burun içinden çıkan ses.

nadi / nâdî / نادی

 • Nidâ eden, haykıran, çağıran.
 • Halkın, meşveret gibi, birşey konuşmak üzere bir yere toplanmaları. Nitekim İslâmdan evvel Mekke'de Kureyş'in toplandığı meclis binasına "Darünnedve" denilirdi. Nâdi; orada ve o gibi yerlerde toplanan heyettir ki; bezm, meclis, mahfil, kongre tâbirleri g
 • Seslenen, çağıran. (Arapça)

nagk

 • (Çoğulu: Nuguk) Karga çağırmak.

nak'

 • (Çoğulu: Nuk'-Enku) Su saklayacak yer.
 • Kuyu içinde olan su.
 • Deve kuşu avazı.
 • Feryâd etmek, bağırıp çağırmak.
 • Susuzluğu teskin etmek, susuzluğu gidermek.
 • Sıcak suda haşlama.
 • İlâç olarak çıkarılan su.
 • Suda ıslanma.
 • Toz.

nebi / nebî

 • Yeni bir din getirmeyen, daha önce gönderilmiş olan bir Resûlün dînine dâvet eden, çağıran peygamber. Resûllere (yeni bir dinle gönderilen peygamberlere) tâbi olan peygamberler.

neht

 • Çağırmak.
 • Ses, avaz.
 • Men'etmek, engel olmak.

neşg

 • Aşk galebe edip haykırıp çağırmak.
 • Tâlim etmek.

nevh

 • Ağıt etmek.
 • Bağırıp çağırarak sesle ağlamak.

nezb

 • Çağırmak.
 • Ses, sadâ, savt.

nida / nidâ

 • Çağırma, seslenme, ses verme.
 • Ünlem.

nida'

 • Seslenmek, çağırmak, haykırmak, bağırmak. Ses vermek.
 • Gr: ünlem (!)

nuak

 • Çobanın koyuna haykırıp çağırması.

nübüvvet

 • (Nebi. den) Peygamberlik, nebi olmak, nebilik. Allah'ın (C.C.) emriyle vazifeli olarak insanları doğru yola çağırmak.

nügak

 • Çobanın koyuna çağırıp haykırması.

re'ree

 • Gözü tez tez döndürmek.
 • Koyun çağırmak.

sa'k

 • Ansızın düşmek.
 • Çağırmak.
 • Helâk olmak.

sa'saa

 • Keçiyi sağmak için çağırmak.

sahl

 • Ses kısıklığı. Ses bozukluğu.
 • Boğazını boğup şiddetle çağırmak.

sala / salâ

 • Namaza davet için çağırmak. Minarede okunan salavat, dua. (Kelimenin aslı "Essalât" veya "Salât" dır.)

sarha

 • Çağırmak, bağırmak, feryad etmek.

sarih

 • Kurtaran, maded veren. İmdad eden.
 • Çağırılan, kendisinden meded beklenen.
 • Meded isteyen.

sarre

 • Kapı, kalem ve semer cızıldaması.
 • Çağırıp söylemek.
 • Sayha, yüksek ses.

sayehan

 • Çağırmak.

sayha

 • (Çoğulu: Siyâh) Çağırış. Çığlık. Feryad. Nâra.
 • Azab, eziyet.

secr

 • Kızdırmak.
 • Doldurmak.
 • İnleyerek çağırmak.

sehab

 • Çağırgan, gürültücü kişi.

selk

 • Bir yerden haber getirmek.
 • Yumurtayı rafadan pişirmek. Bir kimseyi başı üstüne bırakmak.
 • Katı ve sert söylemek.
 • Çağırmak.

sırhak

 • Çağırmak.

taammüm

 • Umumileşme. Umumi olma.
 • (İmame. den) Sarık sarma.
 • (Amm. den) Amca olma. Birisini "amca" diye çağırma.

tadavvür

 • Çağırmak, bağırmak, feryad etmek.
 • İnlemek.
 • Açlık.

tagrid

 • Çağırmak.
 • Kuş ötmek.

tartabe

 • Keçiyi sağmak için çağırmak.

tasarruh

 • Şiddetle çağırmak.

tasayuh

 • Birbirine çağırmak.

tenabüz

 • Birbirine lâkap takıp çağırmak.

tenadi

 • Birbirine nida etmek, çağırmak.
 • Bir araya toplanma.

tescir

 • Tennur yakmak.
 • Denizi kurutmak.
 • Boşaltmak ve doldurmak.
 • Ağlayarak çağırmak.

ul'ul

 • Yaramazlık.
 • Çağırmak.
 • Budak.

za'k

 • Çağırmak, bağırmak.

zakv

 • Çağırıp bağırmak.

ze'r

 • Arslan kükremesi.
 • Çağırmak ve kükremek mânâsına mastar.

zecel

 • Avaz, ses, savt.
 • Mübâlağa ile çağırmak.

zecr

 • Menetme, engel olma. Nehyetme.
 • Zorlama, zorla yaptırma.
 • Önleme. Sıkma.
 • Kovma. Eziyet etme.
 • Angarya olarak çalıştırma.
 • Köpek balığı.
 • Çağırma.
 • Sürme.

zecre

 • Çağırmak, bağırmak, sayha.
 • Men'etmek, engel olmak.

zemcere

 • (Çoğulu: Zemâcir) Şiddetle çağırmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın