LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te cüy ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

agul

 • Hiddetlenerek göz ucuyla bakma. (Farsça)

alus

 • Naz veya kırgınlık sebebiyle göz ucuyla bakmak. (Farsça)

bezm

 • Yayın kirişini çekip, sonra salıverme.
 • Bir şeyi diş ucuyla ısırma.

büsle

 • Efsuncuya verilen ücret.

ceyb

 • (Çoğulu: Cüyûb) Cep. Gömleğin (yarığı) açıklığı.
 • Yaka.
 • Kalb.
 • Geo: Sinüs.

ebu hüreyre

 • Peygamberimize (A.S.M.) bütün gücüyle hizmette bulunmuş ve İ'lâ-yı kelimetullâh yolunda Peygamber (A.S.M.) ile bütün muharebelere iştirak etmiş, 5374 aded Hadis-i Şerif nakletmiştir. Hicri 75 yılında, Medine-i Münevvere'de, 78 yaşında iken dâr-ı bekaya irtihâl etmiştir. (R.A.)

eşveş

 • Göz ucuyla bakan kişi.
 • Yüksek bina.

garib

 • (A, uzun okunur) Batan. Gurub eden.
 • İki omuz arası.
 • Devenin hörgücüyle boynu arası.

hakaik-ı nisbiye

 • Nisbete, ölçüye göre olan hakikatlar.

harita

 • yun. Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir ölçüye göre küçültülerek muvafık bir yere çizilen taslağı.
 • Dağarcık, kulplu kese.

hisarlı

 • Hisarla çevrili yer.
 • Hisarda oturan, kalede mukim.
 • Ask: Sınırlarda bulunan şehir ve kalelerde topçuya ait hizmetlerde kullanılan bir sınıf asker. Bunlara İstanbul'dan gönderilen "topçuağası" kumanda ederdi. Hisarlılar, bölük ve ortalara ayrılmamıştı. Sayıları sınırlı ve sabit

isase

 • Zenginlik, servet.
 • Göz ucuyla bakma.
 • Cemiyet, topluluk.

kabisa

 • Parmak ucuyla yenen şey.

kabs

 • Parmak ucuyla yemek.

lügaz

 • (Çoğulu: Elgâz) Meyletmek, eğilmek, yönelmek.
 • Yaban fâresinin delikleri.
 • Yolcuya zahmet veren çapraşık yol.
 • Bilmece.

mefhum-u kıyasi / mefhum-u kıyasî

 • Kıyâsî kavram; bir ölçüye göre yapılmış kavram, kalıplaşmış kavram.

merş

 • (Çoğulu: Müruş) Tırnak ucuyla deriyi yırtmak.
 • Yağmur suyunun durmayıp üzerinden çabuk geçtiği yer.
 • İncitici söz.

merz

 • Parmak ucuyla çimdiklemek ve tırmalamak.

mevh

 • Avucuyla su içmek.

mugterif

 • Elini daldırarak avucuyla su alan.

müraat

 • Riayet, saygı göstermek.
 • Korumak, hıfzetmek, saklamak.
 • Riayet etmek.
 • Bir şeyin akibetinin ne olacağını gözetmek. Söze kulak vermek.
 • Bir kimsenin hakkına riâyet eylemek.
 • Göz ucuyla bakmak.

nakş-ı kilki / nakş-ı kilkî

 • Kalemin ucuyla yapılan nakış.

namcuy

 • (Çoğulu: Namcuyân) Nam arayan. (Farsça)
 • Yiğit. (Farsça)

nancu

 • (Nâncuy) Ekmek arayan. Dilenci. (Farsça)

necl

 • (Çoğulu: Encâl) Oğul, evlât, çocuk.
 • Kuşak, nesil, sülâle.
 • Atmak.
 • Ayak ucuyla vurmak.
 • İstihrac etmek, meydana çıkarmak.
 • Yerden çıkan su.

nimlahza

 • Yarım bakış. Gözucuyla bakış. (Farsça)
 • Çok kısa zaman. (Farsça)

nimnigah / nimnigâh

 • Yarı bakış. Gözucuyla bakma. (Farsça)

nisbi / nisbî

 • (Nisbiye) Kıyaslama ile olan. Diğerine, öncekine göre. Diğerlerine göre kıyaslıyarak olan. Nisbete, ölçüye göre.

penciyek:

 • Bk. pencüyek.

rol

 • Oyun. Sahnede gösterilen oyun hareketlerinden her bir oyuncuya düşen kısım. (Fransızca)

safa-cu

 • (Çoğulu: Safacuyân) Rahat ve eğlence arıyan. (Farsça)

şafin

 • Göz ucuyla bakan kişi.

şetaret

 • Şenlik. Şatır ve şuh olmak.
 • Yarım olmak.
 • Göz ucuyla bakmak.
 • Hafiflik. (Ağırbaşlılığın zıddı.)

şeves

 • Gururdan dolayı göz ucuyla bakma.

şezr

 • Kızgınlık ve hiddetten dolayı gözucuyla bakmak.

sır

 • Gizli, gizlenilen şey.
 • Âlem-i emrin (maddesiz, zamansız ve ölçüye girmeyen âlemin) beş mertebesinden biri. Tasavvuf yolculuğunda rûhun üstündeki derece.

süftece

 • Tahrîmen mekrûh olan bir havâle şekli. Yolcuya borç verip, gittiğin yerde, falancaya ödeyeceksin demek.

şüfun

 • Göz ucuyla bakmak.

tahavus

 • Göz ucuyla bakmak.

takris

 • Parmak ucuyla veya tırnakla bir nesneyi ovup yıkamak.

tango

 • Züppe giyinişli kadın. (Fransızca)
 • Turuncuya çalar renk. (Fransızca)
 • Bir dans çeşidi. (Fransızca)

teşavüs

 • Gururlanıp gözücuyla bakmak.

zellaka / zellâka

 • Dilin ucuyla veya dudak hareketiyle çıkartılan hafif harfler.

zevk-cu / zevk-cû

 • (Çoğulu: Zevkcuyân) Zevkine düşkün. Zevk arıyan. (Farsça)

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR