LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te burç ifadesini içeren 54 kelime bulundu...

akreb

 • Zehirli ve tehlikeli küçük hayvancık.
 • Saatin kısa ibresi.
 • Semâda bir burç ismi.

ane / âne

 • Bir aşiretin bütünlüğü veya işleri veya şerefi.
 • Dişi ve yabani eşek.
 • Yabani eşek sürüsü.
 • Cedi (keçi) burcundan bir kısım yıldızlar.
 • Kasık kılı.
 • Apış arası, kasık.

ayn-üs sevr

 • Boğa gözü.
 • Koz: Semânın kuzey yarım küresinde bulunan boğa burcunun en parlak yıldızı.

baru / bârû / بارو

 • Burç, hisar burcu. (Farsça)

beracim

 • (Tekili: Bürcume) Boğumlar, mafsallar.

burc / برج

 • Kale, yüksek bina.
 • Herhangi bir şekli gösteren ve özel ad alan sâbit yıldızlar topluluğu, galaksi.
 • Güneşin girip çıktığı on-iki burçtan her biri: Yengeç, kova, akrep.
 • Burç. (Arapça)
 • Yıldız kümesi. (Arapça)

burc-i abi / burc-i âbî

 • Suya ait burçlar: Yengeç, akrep, balık.

burc-i badi / burc-i bâdî

 • Havaya ait burçlar: İkizler, terazi kova.

burc-u enver

 • En nurlu, en parlak burç.

burc-u sevr

 • Boğa (öküz) burcu.

buruc / burûc

 • (Tekili: Burc) Burçlar, hisarlar, kuleler.
 • Burçlar.

büruc / bürûc

 • (Tekili: Burc) Burç, aslında âşikar şey mânasına gelir. Her bakanın gözüne çarpacak şeklide zâhir olan yüksek köşk mânasına da kullanılmıştır.
 • Bunlara teşbihen veya zuhur mânâsıyla semâdaki bir kısım yıldızlara veya bazı yıldızların toplanmasından meydana gelen şekillere ve farazi su
 • Burçlar.

buruc / burûc / بروج

 • Burçlar. (Arapça)

buruc-u samiye / buruc-u sâmiye / burûc-u sâmiye

 • Yüksek burçlar.
 • Yüksek burçlar.

buruc-u semaviye / burûc-u semâviye

 • Gökteki burçlar.

cedi / cedî / جدی

 • Güneş medarının oniki burcundan birisi. Oğlak burcu. (Güneşin cenuba doğru inişinin en aşağı derecesini bildirir.)
 • Keçinin erkek yavrusu, erkek oğlak.
 • Oğlak. (Arapça)
 • Oğlak burcu. (Arapça)

cedy

 • (Çoğulu: Cidâ-Ecd) Oğlak.
 • Burç adı.

cevza / cevzâ / جوزاء

 • Astr: İkizler burcu. Gökyüzünün kuzey yarım küresinde yer alan iki tane parlak yıldızlı bir burcdur. Güneş, mayıs ayında bu burca girer.
 • İkizler burcu. (Arapça)

cülban

 • Burçak dedikleri hububat cinsi.

delv / دلو

 • (Delve) Kova. Su koyulan ve kuyudan su çekilen bakraç.
 • Oniki burçtan birinin adı.
 • Kova burcu.
 • Kova. (Arapça)
 • Kova burcu. (Arapça)

delv burcu

 • Kova burcu.

derecat-ı şemsiye

 • Eski Kozmoğrafyaya göre; güneşi döndüğü farzedilen dâirenin on iki burca tekabül eden kısımları.

dıbk

 • Bürc dedikleri nesne ki ağaçta biter; yazda ve kışta bitmez.
 • Ağaç posası.

ebrac

 • Burçlar, kaleler.

ekulane / ekulâne

 • Oburcasına. (Farsça)

hamel

 • Kuzu.
 • Ast: Burçlardan birinin adıdır. Bu burcu teşkil eden yıldızlar kuzuya benzediği için arapça kuzu demek olan hamel denilmiştir. Güneş bu burca 21 Mart'ta girer ve gece ile gündüz bir olur.

hut / hût

 • Balık. Büyük balık.
 • Şubat ayı içinde güneşin girdiği ve semanın cenub yarısındaki burcun ismi.
 • Büyük balık; Balık burcu.

hut burcu / hût burcu

 • Balık Burcu.

ictima-i a'zam

 • Ast: Bir çok gezegenin burç mıntıkalarının aynı noktasına tesadüf etmiş gibi görünmeleri.

idbar

 • Geriye gitmek. Geri dönmek.
 • İşlerin ters gitmesi.
 • Talihsizlik.
 • Bir gezegenin diğer oniki burcun tertibine zıt olarak hareketi. (Asıl tertibe göre gitmesine de ikbal denir.)

iktiran-ı kevakib

 • Ast: İki gezegenin zâhiren birbirine yakın bir mevziye gelmeleri veya aynı burçta bulunmaları.

kavs

 • Yay.
 • Eğri, yay biçiminde olan şey.
 • Dokuzuncu burcun adı.

kıran / قران

 • (Çoğulu: Kırânât) Yakınlık, mukarenet.
 • Ayrı iki şeyin birleşmesi.
 • İki gezegenin bir burçta bulunması.
 • Yakınlık.
 • İki gezegenin bir burçta bulunması.
 • Yakınlaşma. (Arapça)
 • İki gezegenin aynı burçta birbirine yaklaşması. (Arapça)

mid'at

 • Şehrin burcu.

mıntıkat-ül büruc

 • Burçlar mıntıkası. Coğ: Oniki burcun bulunduğu tutulma dairesi.

mıntıkatü'l-buruc / mıntıkatü'l-burûc

 • Uzayda on iki burcun bulunduğu alan.

mizan / mîzan / ميزان

 • Terazi. (Arapça)
 • Ölçü. (Arapça)
 • Terazi burcu. (Arapça)
 • Mahşer günü, kıyamet günü. (Arapça)

mülük

 • Burçak. (Hububattandır)

nahil

 • Kalburcu.

naikan

 • Cevzâ burcundan iki yıldız.

naşıt

 • Büyük yoldan ayrılan küçük yol.
 • Vahşi sığır. Bir burçtan başka burca varan yıldız.
 • Neşeli ve şen adam.

nevruz

 • Yeni gün. İlkbahar. Baharın ilk günü sayılan ve güneşin Hamel (Kuzu) burcuna girdiği 22 Marta rastlayan gün. Bu tarihte gece ve gündüz müsâvi olur. İranlıların yılbaşısıdır. (Farsça)

sefine

 • Gemi.
 • Çeşitli mevzulara dair kitap.
 • Göğün güney yarım küresinde bir burç adı.

şerefe

 • Minarenin ezan okunan yeri. Yüksek kale ve emsali yerlerdeki burç, çıkıntı.

seretan

 • Tıb: Kanser hastalığı.
 • Yutmak.
 • Yengeç.
 • Cevza Burcu ile Esed Burcu arasındaki burcun ismi. (Rumi 9 Haziran'da başlar)

sevr / ثور

 • Öküz, boğa; Boğa burcu.
 • Öküz, boğa.
 • Koz: Boğa burcu.
 • Dünyaya müekkel melâikeden birisinin ismi.
 • Öküz, boğa burcu.
 • Boğa. (Arapça)
 • Öküz. (Arapça)
 • Boğa burcu. (Arapça)

sevr burcu

 • Boğa Burcu.

şi'ra-ül yemani / şi'ra-ül yemanî

 • Semanın güney yarım küresinde bulunan "Kelb-i Ekber" denilen burcun ve bütün semanın görünen en parlak yıldızı. (Sirius)

şi'ra-üş şami / şi'ra-üş şamî

 • "Kelb-i Asgar" denilen burcun en parlak yıldızı.

sıhve

 • (Çoğulu: Sahevât) Dağ üstünde yapılan burc.

sitte-i sevr

 • Güneş'in Sevr burcunda bulunduğu Nisan ayında fırtınalariyle meşhur olan altı gün.

su'ban

 • (Çoğulu: Saâbin) Büyük yılan. Ejderha.
 • Koz: Semanın kuzey yarım küresinde bulunan Tinnîn Burcu'nun çevirdiği büyük kavisin ortasında ve küçük ayı dörtgeninin tam karşısında bulunan en parlak yıldız. (Alpha Draco)

tinnin / tinnîn

 • Büyük yılan, ejder, ejderha.
 • Koz: Gökte yedi burc boyunca uzanan hafif beyazlık.
 • Ejderha burcu. Semânın şimal yarım küresinde Küçük Ayı burcunu etrafından saran, kıvrılıp bir yıldız dörtgeni ile nihayet bulan bir burç.
 • Büyük yılan; astronomide yedi burç boyunca uzanan hafif beyazlık.

ur

 • Önünde hendek olan istihkâm. Yüksek ve müstahkem yer, toprak tabya. Burç.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın