REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bozan ifadesini içeren 55 kelime bulundu...

ahid-şiken

 • Ahdi bozan, anlaşmayı bozan. (Farsça)

ahidşiken / عهدشكن

 • Sözünden dönen, antlaşmayı bozan. (Arapça - Farsça)

aram-rüba / arâm-rüba

 • Sıkıntı veren, istirahatı bozan, rahatı kaçıran. (Farsça)

aram-suz / arâm-sûz

 • Huzuru bozan, rahatsızlık veren. (Farsça)

dahis

 • Müfsid, arayı bozan.
 • Koyun yüzerken deri ile etin arasına elini sokan.
 • Bir meşhur atın adı.

entimem

 • yun. Man: Mantıkta kısaltılmış kıyas şekli. Öncül veya had denilen ve bilinen kaziyelerden biri söylenmeden sonuca varmak. Örnek: (Orucu bozdu, o halde 61 gün keffareten oruç tutması gerekir.) Burada hadlerden biri (Orucu bozan, 61 gün keffareten oruç tutar), kaziyesi biliniyor kabul edilerek söylen

fasid / fâsid

 • Bozan, bozuk.
 • Bir ibâdetin, bâtıl olması, geçersiz olması. Bâtıl.
 • Aslı İslâmiyet'e uygun olup, sıfatı uygun olmayan muâmele, akid.

fasih / fâsih

 • Fesheden, bozan,

fesad-amiz

 • Oyunbozanlık eden, fesat karıştıran. (Farsça)

hades

 • Yeni, sonradan, abdest bozan bir hâl.

hadimüllezzat / hâdimüllezzât

 • Lezzetleri bozan.

hanis / hanîs

 • Ettiği yemini yerine getirmeyen. Yeminini bozan.
 • Yeminini bozan, ahdinde durmayan. Rücu' eden. Te'hir eyleyen.
 • Yemini bozan.

hayalşiken

 • Hayali dağıtan, bozan.

hürriyet-şiken

 • Hürriyeti bozan, hürriyeti kıran.

hüttak

 • (Tekili: Hâtik) Bozanlar.
 • Yırtanlar.

ifsad eden

 • Bozan.

imsak

 • Kendini tutmak. Bir şeyden el çekme.
 • Oruca başlama zamanı.
 • Hapsetmek.
 • Şer'an müftirat denen şeylerden (orucu bozan şeylerden) nefsi hakikaten veya hükmen men' etmek.
 • Yemez içmez adamın hâli. Cimrilik, hasislik, pintilik.

keffaret-i savm

 • Ramazan-ı Şerifte özürü bulunmaksızın muayyen şartlar dâhilinde orucunu bozan bir mükellefin, müslim veya gayr-i müslim bir köle veya câriye azâd etmesinden; buna muktedir değilse, iki ay muttasıl oruç tutmasından; buna da muktedir değilse, altmış fakire yemek yedirmesinden ibârettir.

keffaret-i yemin

 • Yaptığı bir yemine sadık kalmayıp bozan bir müslümana lâzım gelen keffâret demektir ki: Muktedir ise, müslim veya gayr-i müslim bir köle veya câriye azad etmekten; muktedir değil ise, on fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktan veya on fakire birer parça libas giydirmekten; bu üç şeyden birine muktedir ol

kötü arkadaş

 • İnsanın dînini, îmânını, edebini, hayâsını ahlâkını bozan, dünyâ ve âhiret seâdetini kaybettiren arkadaş.

kudsiyetşiken / قدسيت شكن

 • Kutsallığı bozan; kutsal olan şeylere karşı saygısız. (Arapça - Farsça)

mefasid / mefâsid

 • Ahlâkı bozan şeyler.

mesih / mesîh

 • "Silen, bozan" mânâsında deccalın bir adı.

misket

 • Alaybozan tüfeği. Patlayan bombadan etrafa sıçrayarak tahribe, yaralanmaya ve ölüme vesile olan sert parça. Eskiden kullanılmış geniş çaplı bir silâh. (Fransızca)
 • Güzel kokulu meyve. (Elma, üzüm vs.) (Fransızca)

müfsid

 • İfsad eden, fenalaştıran. Bozan.
 • Başlanmış ibadeti bozan.
 • Nifak koyan, fesad ilka eden. (Hiç bir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut, bâtılı hak görür. Evet kimse demez "ayranım ekşidir." Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz tic
 • İfsat eden, bozan.
 • Fesatlık eden, ara açan.
 • Başlanılan ibâdeti bozan şeyler.
 • Karışıklık çıkaran ve bozgunculuk yapan.
 • Bozan.

müfsidin / müfsidîn

 • (Tekili: Müfsid) Bozanlar, ifsad edenler, müfsidler. Fesatlık yapanlar, ara açanlar.

müftir

 • İftar eden.
 • Orucu bozan şey.

müftirat

 • Orucu bozan şeyler.

muharrib

 • Tahrib eden. Harâb eden. Yıkan. Bozan. Perişan eden.

muharrif

 • Tahrif eden. Bozan. Silen. Hilecilik yapan.
 • Değiştiren, bozan.

muhil

 • İhlâl eden, bozan.

muhill

 • (Halel. den) İhlâl eden. Bozan. Sakatlayan. Karıştıran.
 • Bozan.

muhill-i asayiş / muhill-i âsâyiş

 • Asâyişi ihlâl eden. Güvenliği bozan.

mühlik

 • Helâk eden. Öldüren. Öldürücü. İfsad eden. Bozan. Kıtal.

mühlikat / mühlikât

 • (Tekili: Mühlik) Kötü ve günah olan işler.
 • Helâk edenler. Hayrı ve sevabı bozan fenâ hareketler.

münafık

 • İki yüzlü, araya nifak sokan. Fitnekâr.
 • Ahdini bozan, yalan söyleyen, hıyanet eden.
 • Görünüşte müslüman olup hakikatte kâfir ve düşman olan.

nakis

 • Bozan, çözen, üzen veya dağıtan.
 • Rücu eden. Dönen.

nakız

 • (Nakz. dan) Bozan, bozucu.

nazmşiken

 • Düzeni bozan.

nemmam / nemmâm

 • Ara bozan, söz taşıyan, bozguncu.

oruç kazası / oruç kazâsı

 • Oruç tutmamayı mubah kılan (dinde bildirilen) bir özür sebebiyle vaktinde tutulamayan veya kasd (bilerek) olmadan orucunu bozan bir kimsenin, Ramazân bayramının birinci, Kurban bayramının ilk üç günü hâricindeki zamanlarda gününe gün oruç tutması.

özr

 • Abdesti bozan bir şeyin bir namaz vakti durdurulamayıp, devâm etmesi. İdrârını tutamama, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması, yaradan kan, sarı su akması, ağrı ile göz yaşı akması birer özür olup, özürlü erkeğe mâzûr, kadına ma'zûre denir.
 • Mâzeret. Af talebi, engel.

özr sahibi / özr sâhibi

 • Bir namaz vakti içinde yâni namaz vaktinin başından sonuna kadar, abdest alıp yalnız farzı kılacak kadar bir zaman, abdestli kalamayan yâni idrâr ve başka akıntılar gibi abdesti bozan şeylerden biri kendisinde devamlı mevcûd olup durduramayan kimse. İstihâzalı olan.

peyman-şiken

 • (Peyman-şikân) Yemin bozan, ahdini yerine getirmeyen.

pranga

 • İng. Eskiden ağır cezalı mahkûmların ayaklarına takılan kalın zincir.
 • Halkalarıyla beraber iki okka yüz dirhem ağırlığındaki demire verilen addır.
 • Umumi hapishanelerde, hapishanenin iç nizamını bozan ve taşkınlık gösteren mahkûmların ayaklarına da pranga vurulurdu.

ruzegüşa

 • Oruç bozan, oruç açan, iftar eden. (Farsça)

sabır-şiken

 • Sabrı bozan.
 • Sabrı kıran, sabrı bozan. (Farsça)

sabırşiken

 • Sabrı kıran ve bozan.

saff-şikaf

 • Düşman saflarını yararak bozan yiğit. (Farsça)

samansuz / sâmânsuz

 • Rahat ve huzuru bozan. (Farsça)

tahribkar / tahribkâr

 • Yıkan, bozan.

tekfir-i yemin

 • Yeminin keffaretini vermek. Yemin bozan bir kimsenin ceza olarak ödediği para, tuttuğu oruç.

tevbeşiken

 • Tevbesini bozan. (Farsça)

üslubşiken / üslûbşiken

 • Üslûbu bozan.

yemin keffareti / yemîn keffâreti

 • Yapılan yemîne riâyet etmeyip, yemîni bozan bir müslümana lâzım gelen keffâret, cezâ.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın