LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bos yere ifadesini içeren 23 kelime bulundu...

la'b

 • Oyun, boş şey. Oyun ile boş yere vakit geçirme.

akim / akîm

 • Beyhude, boş yere.
 • Kısır erkek veya kadın.

beyhude / beyhûde

 • Boşuna. Boş yere. Faydasız. (Farsça)

bıtr

 • Bir şeyin boş yere zâyi olması.
 • İnkâr etmek.

dağdağa

 • Gürültü. Iztırab. Boş yere telâş ve zorluklar.
 • Tereddüt etmek, karar verememek.
 • Gıcıklamak.

gurur

 • Kibir, boş yere güvenmek.
 • Kibir. Boş yere güvenmek.
 • Kıymetsiz şeylere güvenip mağrur olmak.

heder

 • Boş yere, faydasız.

heder etmek

 • Boş yere faydasız olarak kullanmak.

israf

 • Lüzumsuz yere harcamak. Malı ve parayı lüzumsuz yere sarf etmek. İhtiyacından fazla istihlâk etmek ve harcamak.
 • En lüzumlu aslî vazifeleri bırakıp en lüzumsuz veya zararlı şeylerle meşgul olarak ömrünü veya gençliğini boş yere harcamak.

israfsız

 • Boş yere harcamadan yapılan.

istihlak / istihlâk

 • Boş yere harcamak.
 • Yeyip bitirmek.
 • Müstahsilin yaptığı istihsali alıp kullanmak.

izaa-i vakt / izâa-i vakt

 • Zamanını boş yere harcama, vakit kaybetme.

laf-ı güzaf

 • Boş yere söz. Boş lâkırdı. (Farsça)

lağv yemini

 • Geçmiş birşey için zan ile boş yere yapılan yemîn.

mehdur

 • (Hedr. den) Yazık edilmiş, ziyan edilmiş. Boş yere gitmiş.

müsrif

 • Boş yere malını harcayan, tutumsuz, Allah'ın (C.C.) razı olmayacağı şeylere parasını, malını ve zamanını harcayan.

müsrifane / müsrifâne

 • İsraf ederek, boş yere harcayarak. (Farsça)

rüşd

 • Hak, doğru yol. Allahü teâlânın birliği (tevhid) inancı.
 • Aklın kuvvetli ve tamam olması. Malını dînin ve aklın beğendiği yere sarf etmek, boş yere harcamamak, telef etmemek.

seref

 • Boş yere ve lüzumsuz harcamak, israf etmek.
 • Hatâ etmek.
 • Âdet, haslet iyi huy.

tazyi-i evkat

 • Boş yere vakit geçirme. Zaman harcama. Vakit kaybetme.

tebzir

 • Boş yere malını sarf etmek.
 • Serpmek. Dağıtmak.
 • İsraf etmek, lâyık olmayan yere malını sarfetmek.

telef

 • Yok olmak. Ölmek. Zâyi olmak.
 • Boş yere harcamak.

yemin-i lağv / yemîn-i lağv

 • Boş yere yemîn. Geçmiş bir şey için zan ile yanlış yemîn etmek. Bunda günah ve keffâret yoktur.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın