LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te boga ifadesini içeren 159 kelime bulundu...

abt

 • Deveyi ve koyunu hastalanmadan sağ iken boğazlamak.
 • Kazılmamış yeri kazmak.
 • Yarmak.

ahiyane

 • Damak. (Farsça)
 • Tıb: Boğaz. (Farsça)
 • Beyin kemiği. (Farsça)

ahtal

 • Çabuk yürüyen.
 • Boşboğaz, çok konuşan kimse. Çenesi düşük.

akabe

 • (Çoğulu: Akabât) Bâdire. Sarp ve çıkılması müşkül yokuş.
 • Tehlikeli geçit. Dar ve iki tarafı pusu yeri olan boğaz.
 • Muhatara, tehlike.
 • Hastalığın veya başka bir halin en tehlikeli ve korkulur süresi.
 • Kızıldenizin kuzey ucunda, Süveyş'in doğu tarafında bulunan da

akar

 • Köşk, yüksek bina.
 • Bâbil vilayetinde bir yer adı.
 • Dehşetli olmak. Yaralamak. Boğazlamak.
 • Korku ve dehşetten kişinin ayakları titreyip dövüşememesi.

akonitin

 • Kurtboğan denilen bir bitkiden çıkan zehirleyici bir madde. (Fransızca)

atire

 • Receb ayında keferenin putları için boğazladıkları koyun ki, o puta "itrâ" derler.

ayn-üs sevr

 • Boğa gözü.
 • Koz: Semânın kuzey yarım küresinde bulunan boğa burcunun en parlak yıldızı.

bab-ul mendeb / bâb-ul mendeb

 • Kızıldeniz'de Hint Denizi yakınlarında bulunan bir boğazın adı.

bademcik

 • Tıb: Boğazın iki tarafında, badem biçimindeki bezler.

bahbaha

 • Boğazdan boğuk ses çıkartmak.

bahh

 • Ses kesilmek, boğaz kısılmak.

bazende-zeban

 • Boş boğaz, geveze, çok konuşan. (Farsça)

behv

 • (Behve) Misafir odası.
 • Yer altında hayvan ağılı. (Bu iki mananın cem'i Ebhâ-Bühüvv şeklindedir)
 • Geniş meydan, yer.
 • Göğüsün içi, boğazdan mideye kadar olan aralık.
 • Rahim ile mahrecinin arası.

bel

 • t. Geminin orta kısmı.
 • Bedenin ortası. Göğüs ile karnın arası.
 • Yüksek dağın iki zirvesi arasındaki kavisli kısmı veya alçakça olan geçit ve boğazı.

belka'

 • Tenha çöl. Harap ve boş yer.
 • Yazı.
 • Yalan yere yemin etmek.
 • Su, süt gibi boğaz ıslatan şeyler.
 • Bir hurma cinsi.

benderek

 • Küçük iskele. (Farsça)
 • Boğaz ve liman ağızlarında yapılan küçük kale. Mendirek. (Farsça)

bevk

 • Fenalık, düşmanlık, keder ve belâ meydana getirme.
 • Musibet, felâket.
 • İzinsiz ve habersiz olarak bir yere aniden çıkagelme.
 • Çalıp çırpma.
 • Yalan söz.
 • Boşboğaz (adam).
 • Şiddetli yağmur.

beyhan

 • Sır saklamıyan, aklında ve kalbinde olanları söyleyen kimse. Boşboğaz.

bezer

 • Gevezelik, boşboğazlık, çok konuşmaklık.

bildem

 • Göğüs önü.
 • Boğaz.
 • Akılsız kimse.

bismil

 • Boğazlanmış, kesilmiş. (Farsça)

bismil-şüde

 • Boğazlanmış, kesilmiş. (Farsça)

bizlah

 • Geveze, boşboğaz, çenesi düşük.

boğaz

 • İstanbul Boğazı.

buhha

 • Boğaz kısılmak.

burc-u sevr

 • Boğa (öküz) burcu.

cendere

 • yun. Tazyik. Baskı, basınç.
 • Dar dere, boğaz.
 • Kalın oklava.
 • Çamaşır ütülemeye mahsus iki ağaç üstüvaneden ibaret alet.
 • Mc: Sıkı ve dar yer.
 • Sıkı ve dar yer, boğaz.

cezur

 • (Çoğulu: Cüzür) Boğazlanacak deve. Hem erkeğe hem dişiye denir. (Boğazlanacak yere meczer derler. Boğazlayan kimseye cezzar derler.)

ciran

 • (Çoğulu: Cürün) Devenin boynunun önünde boğazlanacak yerinden boğazı çukuruna kadar olan yer.

der-bend

 • Dağda ve tepede zahmetlerle geçilen yer, dar geçit, boğaz. Hudut. Kale. (Farsça)
 • Anahtarsız kapı. (Farsça)

ekele

 • (Tekili: Âkil) Çok yiyenler, oburlar, pisboğazlar.

ekul / ekûl / اكول

 • (Ekl. den) Çok fazla yiyen, obur, pisboğaz.
 • Pisboğaz. (Arapça)

ezlem

 • Boğazı altında sarkık uzun kılları olan keçi.

ferah-dehen

 • Geveze, boşboğaz. (Farsça)
 • Geniş ağızlı, ağzı büyük. (Farsça)

fuzuli / fuzulî / fuzûlî / فضولى

 • Fazladan olup boşu boşuna söylenen söz. İşe yaramayan. Boşu boşuna.
 • Boşboğaz. Ahmak. Vazifesinden hariç lüzumsuz şeye teşebbüs eden.
 • Haksız olarak fiile çıkarılan iş.
 • Fık: Şer'î izin olmadığı halde diğer bir kimsenin hakkında tasarruf eden kimse.
 • Büyük bir şâi
 • Zevzek, boşboğaz. (Arapça)
 • Gereksiz, boşuna, fazladan. (Arapça)

gafir / gafîr

 • Çok fazla, sayısız, kalabalık.
 • Örten, etrafını çeviren.
 • Umumi.
 • Boyun, boğaz ve kafada olan tüyler.

galsame

 • Solungaç. Suda yaşıyan hayvanların nefes alma organları.
 • Gırtlak ağzı, hançere.
 • Boğaz deliğinin başlangıcı.

gargara

 • Suyu, içilen ilâcı veya başka bir sıvıyı, boğazda oynatıp çalkalama.
 • Tavuk ve güvercinin ötmesi.
 • Can boğaza gelip tereddüt etmek.
 • Çömleğin kaynayıp fıkırdaması.
 • Çoban koyuna haykırıp çağırması.

gark eyleyen

 • Boğan, batıran.

gasas

 • Dolu olma.
 • Yediği ve içtiği şeyin boğazda durması.

gelu / gelû / گلو

 • Boğaz. (Farsça)
 • Boğaz. (Farsça)

gelu-gir

 • Dağ armudu. Ahlat. (Farsça)
 • Boğazdan geçmesi zor olan şey. (Farsça)

gülu

 • İnsan veya hayvan boğazı. (Farsça)

gülubend

 • Boyna sarılan sargı, boğaz sargısı. (Farsça)

gülugir / gülugîr

 • Boğazda kalan, boğazdan zor geçen (şey). (Farsça)
 • Ahlat armudu. (Farsça)

gussa

 • Keder. Tasa.
 • Gam.
 • Boğaza takılan yemek.
 • Ağaç, diken.

hafz

 • Aşırı olmama hali.
 • Refah ve ferahlık. Huzur ve rahat.
 • Yavaş yavaş mülayim yürüyüş, itidal. Alçak.
 • Kelimenin son harfini esre, yâni "i" diye okumak.
 • Sözü boğaz içinden söylemek.

hakıne

 • Boğaz altındaki çukurcuk.

halakim

 • (Tekili: Hulkum) İnsan ve hayvanlarda boğazlar.

halic / halîc

 • Liman. Boğaz. Kanal. Körfez. Koy. Denizin kara içine nehir gibi uzanmış kısmı.
 • Irmak.
 • Büyük çanak.
 • İp.
 • Deve ağzı.

halk / حلق

 • Boğaz.
 • Tıraş etmek.
 • Boğaz. (Arapça)

hamata

 • Katılık.
 • Yanmak.
 • Boğaz ağrısı.
 • Darı samanı.
 • Kalbin ortası.

hançere

 • Gırtlak, boğaz.

hanık

 • (Hunk. dan) Boğucu, boğan.
 • Küçük dar yarık ve sokak.

hank

 • (Hınk) Boğmak. Boğazını sıkıp öldürmek. Boğazı sıkılıp boğulmak.

hankan

 • Boğmak suretiyle, boğarak.

hannak

 • Boğan, boğucu.

hasıb

 • Tipi. Ortalığı toza toprağa boğan şiddetli rüzgâr.

helahil / helâhil / هلاهل

 • Zehir, ağı, boğanotu. (Arapça)

herzevekil

 • Kendine vazife olmayan şeylere karışan. Fodul, boşboğaz. Her şeye burnunu sokan. (Farsça)

hıçkırık

 • t. Fazla yemekten ve asabi sebeplerden diyaframın kasılması ve akciğerlerdeki havanın şiddetli ve gürültülü bir şekilde dışarı atılması.
 • Boğaz tıkanacak surette ve derinden iç çekerek ağlama.

hılk

 • Boğaz balgamı.

hulak

 • Boğaz ağrısı.

hulkum / حلقوم

 • Boğaz, gırtlak, ağızdan mideye giden yol.
 • İnsan veya hayvan boğazı. Ağızdan mideye giden yol.
 • Boğaz. (Arapça)

hunak

 • (Çoğulu: Havânik) Boğazda olan şiş.

hunan

 • Kuşların boğazında olan bir hastalık.

huncur

 • Boğazın başı.

hunnak

 • Tıb: Boğaz hastalıkları.

huruf-u halk

 • Sesi boğazdan çıkan harfler. (Hâ, hı, ayn, gayn, he, hemze gibi)

ihtinak

 • (Hank. dan) Boğazın sıkılıp tıkanmasından dolayı nefes alamama. Boğulma.

ilkam

 • Yutturma, boğazından geçirtme.

insan-ı boşboğaz

 • Boşboğaz insan.

jajhay / jâjhây / ژاژخای

 • Boşboğaz, zevzek. (Farsça)

kasar

 • Üşenme, tembellik etme.
 • Güç ve kuvvetin son sınırı.
 • Boğazı tutup nefes aldırmayan bir zahmet.

kezz

 • Boğazına çıkana kadar yemek.
 • Çok yemekten dolayı ağırlaşmak.

kudar

 • Büyük yılan.
 • Aşçı, tabbah. Deve boğazlayıcı, deve kasabı.

kur-boğaz / kûr-boğaz

 • Obur, körboğaz. (Farsça)

laşe

 • Cife. Kokmuş et parçası.
 • Fık: Karada yaşayıp boğazlanmaksızın ölen veya şer-i şerife uygun olmayan şekilde kesilen kanlı hayvan ve bunların tabaklanmamış (dibagat edilmemiş) derileri.
 • Yenilmesi şer'an haram olan ölmüş hayvan.
 • Zayıf ve cılız hayvan.
 • Mc: Kıyıda

lebbe

 • Göğsün gerdanlık takılan yeri.
 • Devenin ve sığırın, göğsünden boğazladıkları yeri.
 • Evlâdını ve erkeğini seven kadın.

leca

 • Su boğası.

letm

 • Davarın boğazlanacak yerine bıçak çalmak.

leyy

 • Def'etmek, kovmak.
 • Harcamak, sarfetmek.
 • İlaç yapmak.
 • Aciz olmak.
 • Bir nesneyi dürüp boğazına tıkmak.

lihat

 • (Çoğulu: Lehâ-Lehevât-Leheyât-Lihâ') Boğaz ağzında olan dilcik.

lıks

 • Boğazına düşkün, obur.
 • Lokma sezdiği yere can atan kimse.

lütre

 • Ancak konuşanların anlıyabileceği, başkalarının anlıyamıyacağı şekilde görüşülen uydurma dil, kuşdili. (Farsça)
 • Boşboğaz. (Farsça)

magmag

 • Boğaz düdüğü.
 • Yemeği yağlı yapmak.

mahnak

 • Boğazın boğacak yeri.

mahnuk

 • Boğulmuş. Boğazı sıkılmış. Boğuk.

mahnukan

 • Boğazı sıkılarak, boğulmuş olarak.

makmaka

 • Sözü boğazı içinden söylemek.

mançurya

 • (Mançu memleketi) Asya'nın kuzeydoğu tarafında büyük bir memleket olup, son zamana kadar kuzeyde Ohurcuk Denizine ve Sahalin Adasını ayıran Tataristan Boğazı'na kadar uzandığı halde; doğudan Japon Deniziyle sınırlanmış iken, sonraları kuzey ve kuzeydoğu tarafları Ruslar tarafından zaptedilerek Sibir

meczir

 • (Çoğulu: Mecâzir) Deve boğazlayacak yer.

menahir

 • (Tekili: Menhar) Hayvan kesilecek yerler. Hayvan boğazlıyacak yerler. Mezbahaneler.

menhar

 • (Çoğulu: Menâhir) Hayvan kesilecek yer. Hayvan boğazlanan yer. Mezbaha.

merad

 • Boğaz.
 • Talep mevzii, isteme yeri.

merdega

 • (Çoğulu: Merâdıg) Boğaz ile göğüs arası.

mes'al

 • Boğazda öksürecek yer.

meseke

 • (Çoğulu: Misek) Fil kemiğinden veya deniz boğası kemiğinden yapılan bilezik.

mesna

 • İkişer ikişer.
 • Derenin büklüm ve boğaz yeri.
 • Çalgının ikinci teli.

mevt-i esved

 • Boğazı sıkılmak veya suya atılmak suretiyle husule gelen ölüm.

mezbuh / مذبوح

 • Kesilen. Zebhedilen. Boğazlanmış.
 • Kurban edilmiş.
 • Boğazlanmış. (Arapça)

mezbuhane / mezbuhâne

 • Boğazlanırcasına, boğazlanan bir hayvan gibi.
 • Boğazlanır gibi. Boynundan kesilircesine. (Farsça)
 • Çırpınarak, son ümid ve son kuvvetle. (Farsça)

mihneka

 • (Çoğulu: Mehânık) Maktul.
 • Gerdanlık.
 • Boğacak âlet.

mişya'

 • Boşboğaz. Çok konuşan.

muhnik

 • (Hank. dan) Boğucu, boğan.

mukamik

 • Sözü boğazı içinden söyleyen.

müsag

 • Kolay yutulmuş. Boğazdan kolaylıkla geçirilmiş.

mütenahnihin / mütenahnihîn

 • (Tekili: Mütenahnih) Boğazından hırıltı ile ses çıkaranlar, soluyanlar.

mütenattı'

 • Boğaz içinden konuşan kişi.
 • İşlerinde mübâlağa eden.

mütevelvil

 • İşi velveleye boğan. Gürültü ve şamata yapan.

müzmer

 • Omuz, boğaz ve bunların etrafı.

nah'

 • Kesme, boğazlama.

nahham

 • Tamahkâr, cimri, hasis, pinti.
 • Boğazını temizlemek için fazlaca soluyup balgam çıkaran adam.

nahir

 • (Nahr. dan) Kesilmiş, boğazlanmış.

nahr

 • Boğazlamak. Bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damarını kesmek.
 • İki şeyin birbirine göğüs göğüse olması.
 • Boyun. Boğaz çukuru.
 • Sadır.
 • Gündüzün evveli.
 • Namazda kıyamda iken sağ eli sol elin üstüne koymak.
 • Boğazlama.

nakia

 • (Çoğulu: Nekâyi') Seferden gelen kimse için hazırlanan yemek.
 • Yağma edilen hayvanlardan taksimattan önce boğazladıkları deve ve koyun.
 • Damat için hazırlanan yemek.
 • Ziyafet.

nazıyy

 • (Çoğulu: Enzâ) Boğaz.

nehih

 • Boğaz içinden gelen ses.

nehr

 • Boğazlamak, kesmek.
 • Namazda sağ elini sol eli üzerine koymak.
 • Sadr, göğüs.

nimbismil

 • İyice boğazlanmayıp yarı kesilmiş olan. (Farsça)

nüda

 • (Çoğulu: Endâ-Endiye) Yağmur.
 • Boğaz ıslatıcı nesne.
 • Çiy, rutubet.
 • Atâ, bahşiş.
 • Sesin uzaklara gitmesi.

nugnug

 • (Çoğulu: Negânig) Boğaz içinde olan et.
 • Kulak içinde fazlalık olan nesne.

raa'

 • Boğazına hizmet eden adi insan.

ratbüyabis / ratbüyâbis / رطب و یابس

 • Yaş ve kuru. (Arapça)
 • Düşünmeden konuşan, boşboğaz. (Arapça)

reym

 • Alçak yer.
 • Kabir.
 • Derece.
 • Deveyi boğazlayıp taksim ettikten sonra kalan kemik.
 • Ziyâde çok, fazla.

rezeme

 • (Çoğulu: Ruzum) Devenin ağzını açmadan boğazından çıkan ses.

sahl

 • Ses kısıklığı. Ses bozukluğu.
 • Boğazını boğup şiddetle çağırmak.

saht

 • Boğazlamak.

saig

 • Boğazdan kolay ve hoş geçen yiyecek veya içecek.

saigan

 • Boğazdan kolayca geçerek.

se'd

 • Zayıf yağan yağmur.
 • Yaz gecelerinde olan rutubet.
 • Boğaz ıslatan her cins nesne.

sener

 • (Çoğulu: Senânir) Kedi.
 • Ulu kişi.
 • Boğaz kemiği.
 • Kuyruk sokumu.

sevg

 • Aşağı batmak. Suyun boğaza girmesi.
 • Kolay, âsan ve yumuşak olmak.

sevr / ثور

 • Öküz, boğa; Boğa burcu.
 • Öküz, boğa.
 • Koz: Boğa burcu.
 • Dünyaya müekkel melâikeden birisinin ismi.
 • Öküz, boğa burcu.
 • Boğa. (Arapça)
 • Öküz. (Arapça)
 • Boğa burcu. (Arapça)

sevr burcu

 • Boğa Burcu.

şikemperver

 • Yemek tiryakisi, boğazına düşkün. (Farsça)
 • Boğazına düşkün.

sugre

 • (Çoğulu: Sügur) Göğüs çukuru.
 • Boğaz çukuru.
 • Gedik.

ta'nik

 • (Unk. dan) Boğazını tutup sıkmak.

tehdir

 • Hastalıklı devenin bağırması.
 • Sözü boğaz içinden söylemek.

telil

 • Boğaz.

tenahnuh / تنحنح

 • Öksürerek boğazını açmak, öksürmek. Öhö öhö demek.
 • Fık: Zaruret olmasa bu öksürük namazı bozar.
 • Boğazını temizleme. (Arapça)

tengna

 • Dar yer. Geçit, boğaz. Sıkıntılı yer. (Farsça)
 • Mezar. (Farsça)

tesrid

 • Davar boğazlandığında daha soğumadan bir yerini kesmek veya kırmak.

tezabüh

 • Bir karış miktarı yeri yarmak.
 • Birbirini boğazlamak.

tezbih

 • Çok boğazlatmak.

tezkiye

 • Tamam etmek.
 • Boğazlamak.
 • İhtiyarlamak.
 • Ref'etmek.

urş

 • Boğazın iki tarafında olan iki uzun etin birisi.

ürümek

 • Havlamak. (İt ürür, kervan yürür)Ürüyen köpek ısırmaz: Tehdit savuran, işi gürültüye boğan kimselerden yılmamak lâzım geldiğini anlatır. (Farsça)

vasat

 • Orta; burada, boğaz ile dudak arası harflerin çıkış yeri olan damak kastedilmiştir.

ye'cüc ve me'cüc

 • Kur'ân-ı Kerimde bahsi geçen ve ortalığı fitne, fesat ve anarşiye boğacak olan kavimler, anarşist topluluk.
 • Kısa boylu olacakları söylenen ve Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ve ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin ismi.
 • Kur'ân-ı Kerim'de bahse konu edilen ve kısa boylu olacakları söylenen, ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin adı.

ye'cüc-me'cüc

 • Kur'ân-ı Kerimde bahsi geçen, ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin ismi.

za't

 • Boğmak. Boğazlamak.

zabih / zâbih / ذابح

 • (Zebh. den) Boğazlayan, kesen. Kurban kesen.
 • Boğazlayan. (Arapça)

zebh / ذبح

 • Kesme, boğazlama. Kurban kesme. (Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da "zebiha" denir.)
 • Kesme, boğazlama.
 • Boğazlama, kesme. Hayvanın boğazındaki yemek borusu, hava borusu, iki yandaki kan damarından üçünü bir anda kesmek.
 • Kesme, boğazlama.
 • Boğazlama, kesme, kurban kesme.
 • Boğazlama. (Arapça)
 • Zebh edilmek: Boğazlanmak, kesilmek. (Arapça)
 • Zebh etmek: Boğazlamak, kesmek. (Arapça)

zebih / zebîh / ذبيح

 • Kesme, boğazlama. Kesilecek hayvan.
 • Hz. İsmail'in (A.S.) ve Hazreti Muhammed'in (A.S.M.) babası Hz. Abdullah'ın lâkabı.
 • Kesilmiş hayvan, boğazlanmış. (Arapça)

zebiha

 • Boğazlanmış veya kesilecek hayvan.

zeleme

 • Keçinin boğazı altında sarkık olan kıllar. (Müz: Ezlem. Müe: Zelmâ)

zemzeme

 • Nağme, hoş ses. Uzun uzadıya gürleyerek seslenmek. Geniz ve boğaz ile ezgili ses çıkarmak. Yavaş yavaş geniz ve boğazdan ses çıkararak türkü veya şarkı söylemek.
 • Cemaat.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın