LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te biz kelimesini içeren 44 kelime bulundu...

agisna

 • Bize imdad eyle, yardım ihsan eyle (meâlinde duâ.)

ahbar-ı gayb / ahbâr-ı gayb

 • Bizce bilinmeyen gayb âlemlerine ve geleceğe dâir haberler.

aleyna

 • Bizim üzerimize, bizim hakkımızda. Bize.

ashab-ı suyuf / ashâb-ı suyûf

 • Bizzat harbe iştirak edip kılıçları ile cihad edenler.

ayn-ı zatı / ayn-ı zâtı

 • Bizzat kendisi.

bil'asale / bil'asâle

 • Bizzat. Kendisi. Eli ile. Başkasını vâsıta etmeden. Asâleti ile.
 • Bizzat.

binefsihi

 • Bizzat, kendisi, kendisi ile.

bizatihi / bizâtihî

 • Bizzat, kendi başına, başlı başına.

bizi sebkat eden

 • Bizi geçen, bizden ileride olan.

darbum

 • Bizanslılar zamanında Eskişehir'in ismi.

derece-i hakkalyakin / derece-i hakkalyakîn

 • Bizzat yaşayarak kesin bilgi edinme derecesi.

ecirna / ecirnâ

 • Bizi koru.

hakkalyakin / hakkalyakîn

 • Bizzat yaşamak suretiyle, kesin bilgiye ulaşma.

hallisna / hallisnâ

 • Bizi halâs eyle, bizi kurtar (meâlinde duâ.)
 • Bizi kurtar.

hasbüna / hasbünâ

 • Bize yeter. Bize kâfidir (meâlinde).
 • Bize yeter.

hazır ve nazır

 • Bizzat bulunan ve gören.

heb-lena / heb-lenâ

 • Bize lutfet. Bize ihsan et, bağışla.

hüsn-ü bizzat

 • Bizzat güzel.

ibaratüna şetta / ibaratüna şettâ

 • Bizim ibarelerimiz çeşit çeşittir, muhteliftir, dağınıktır.

ihtiyaren

 • Bizzat isteyerek, irade ederek.

indimizde

 • Bize göre, bizce, yanımızda. (Türkçe)

kasden

 • Bizzat yönelerek.

kayser

 • Bizans imparatorunun lâkabı.

lazıme-i zaruriye-i naşie-i zatiye / lâzıme-i zâruriye-i nâşie-i zâtiye

 • Bizzat kendi zâtında var olan ve zâtından başka hiçbirşeyden kaynaklanmamış olan, bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Sıcaklık, ateşin bizzat kendisinden kaynaklanan ayrılmaz zorunlu bir özelliğidir." denilebilir.

ligayrihi / ligayrihî

 • Bizzat olmayan, başkası için.

lizatihi / lizâtihî

 • Bizzat kendisi, kendisinin bir özelliği olarak.

ma / mâ / ما

 • Biz. (Farsça)

mahbubetün lizatiha / mahbûbetün lizâtihâ

 • Bizzat sevilen.

mahkum-u aleyh / mahkûm-u aleyh

 • Bizzat kendisi üzerine hüküm binâ edilen (yani bu kaideyi şöyle açıklayabiliriz.

maksud-u bizzat / maksûd-u bizzât / مَقْصُودُ بِالذَّاتْ

 • Bizzât kastedilen.

meratib-i münkeşife-i meşhude

 • Bizzat görerek açığa çıkmış mertebeler (k-ş-f;.

müstakill-i bizzat

 • Bizzat, başlı başına, tek başına.

müttehid-i bizzat

 • Bizzat müttehid, birleşik, tek vücut (ikisinin tek vücut olması dışarıdan bir vasıtaya bağlı değil).

nabüdü / nâbüdü

 • Biz ibadet ederiz.

nahnu

 • Biz.

nahnü / نَحْنُ

 • Biz.
 • Biz.

naşie-i zatiye / nâşie-i zâtiye

 • Bizzat zâtından çıkan ve zâtından başka hiçbir şeyden kaynaklanmamış olan.

neccina / neccinâ

 • Bizi kurtar, bize selâmet ver, bizi hıfzeyle (meâlinde dua).
 • Bizi kurtar.

şahsen / شخصا

 • Bizzet, kendisi. (Arapça)

saltanat-ı zatiye / saltanat-ı zâtiye

 • Bizzat Kendisinin hükmettiği saltanat, egemenlik.

sutur-ül gayb

 • Bizce bilinmeyen işler ve hâdiseler, mânalar.

tecavez an-na

 • Bizi affeyle (meâlinde dua).

zatında / zâtında

 • Bizzat kendisinde.

zatiye / zâtiye

 • Bizzat var olan öz nitelik; sıcaklığın, ateşin kendi zâtında var olması gibi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın