LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bitti ifadesini içeren 21 kelime bulundu...

asib

 • Dağ, cebel.
 • Kuyruğun bittiği yere "asib-ü zeneb" derler.

cevh

 • Ulaşmak.
 • Bittih-i şamî denilen karpuz.

dürdür

 • Dişin kök yeri.
 • Çocukların dişlerinin çıkıp bittiği yer.

fey'

 • Dönmek. Muhârebe bittikten sonra, kâfirlerden zorla veya harp yapılmadan sulh yoluyla alınan mal.

gal

 • (Çoğulu: Gılâl) Ağaçlı çukur yer.
 • Muz ağacı.
 • Selem ağacının bittiği yer.
 • Bir ot cinsi.

hakàiku'l-eşyai sabitetün / hakàiku'l-eşyâi sâbitetün

 • Eşyanın ve varlıkların hakikatı, aslı sabittir.

hakaiku'l-eşyai sabitetün / hakâiku'l-eşyâi sâbitetün

 • Varlıkların hakikatleri sabittir, hiç değişmez.

istikşaf

 • (Çoğulu: İstikşâfât) (Keşf. den) Keşfetmeğe çalışma.
 • Ne olup bittiğini öğrenip anlamak için araştırma yapma.

lahy

 • Sakalın bittiği yer.

ma'refe

 • Atın yelesi bittiği yer.

mahsusattaki vehmiyat bedihiyattandır / mahsûsattaki vehmiyat bedihiyattandır

 • Dış duyular vasıtasıyla elde edilen bilgiye vehim karışamaz. Zira hakikati sabittir. Dış duyularla gödüğümüz şeyler dış dünyada vardır. Vehimde olduğu gibi kuruntu ile olmayan bir şeyin varlığına hükmetmek değildir.

mim

 • Kur'ân-ı Kerim alfabesindeki yirmidördüncü harf olup, ebced hesabında kırk sayısının karşılığıdır.
 • Tarih yazarken bazan Muharrem ayına bir işaret olabilir.
 • Bir kitap veya ibarenin sonuna veya altına temme (bitti) yerine ve "mâlum oldu, görüldü" makamında konulan bir harftir.<

nemis

 • Bittikten sonra yine biten ot.

rebi-i evvel

 • İlkbahar. Çiçeklerin açıp otların bittiği mevsim.

rekeb

 • (Çoğulu: Erkâb) Kasığın kıl bittiği yeri.

sidretülmünteha

 • Yaratılanların bittiği sınır.

şüfr

 • (Çoğulu: Eşfâr) Kirpiğin bittiği yer.
 • Her şeyin kenarı.

tavaf-ı sadr / tavâf-ı sadr

 • Hac esnâsında cemrelerin taşlanması bittikten sonra Mina'dan Mekke'ye inildiğinde yapılan tavâf. Buna Tavâf-ı vedâ da denilir. Hac vazîfeleri bununla sona erer.

temme

 • Tamam oldu, bitti (mânasına fiil).
 • Bitti.

vesselam / vesselâm

 • İşte o kadar, artık bitti, bundan sonra selâm.

zemka

 • Kuşun kuyruğunun bittiği yer.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın