LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bitki ifadesini içeren 123 kelime bulundu...

ab-ı abisteni / âb-ı âbistenî / آب آبستنى

 • Meni.
 • Bitkilerin yetişmesine neden olan su.

abraş

 • Alaca benekli at.
 • Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan bitki yaprağı.

açalya

 • yun. Fundagillerden, güzel çiçekli bir bitki ve çiçeği.

akonitin

 • Kurtboğan denilen bir bitkiden çıkan zehirleyici bir madde. (Fransızca)

akvaryum

 • Lat. Su hayvanlarını veya bitkilerini besleyebilecek tarzda yapılmış camdan su kabı.

alizarin

 • Eskiden kök boyası denilen bitkiden çıkarılırken, şimdi kimya usulleriyle hazırlanan boya maddesi. (Fransızca)

aras

 • Yorgunluk, bitkinlik.
 • Hayranlık.

asalak

 • Başka hayvan veya bitkilerin üstünde yaşayan ve onlara zarar veren hayvan veya bitki. Parazit.
 • Mc: Başkalarının sırtından geçinen kimse.

aşşab

 • (Aşşeb. den) Nebatları, bitkileri toplayarak ve misallerini kurutarak her biri üzerinde ilmî incelemeler yapan âlim.

ayyan

 • Yorgun. Bitkin.
 • Ne yapacağını bilmeyen.

bahar haşri

 • Bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi.

bakla'

 • Bakla.
 • şahtere dedikleri ota " baklat-ül melik" derler.
 • Semizotu denilen bitki.

banbu

 • (Malezya dilinden) Sıcak ve yağışlı bölgelerde yaşıyan bir bitki cinsi. Buğday ailesinden olup ikiyüzden fazla çeşiti vardır.

begonya

 • Etli ve güzel renkli yaprakları olan bir süs bitkisi. (Fransızca)

beng

 • Bir bitki ve tohumu ki, afyon gibi uyuşturan, keyf verici olarak da kullanılan bir madde. Esrar. (Farsça)
 • Atlas üzerine işlenmiş sırma işlemeli bir çeşit kumaş. (Farsça)
 • Küçük çitlenbik. (Farsça)

bitab / bîtâb / بيتاب

 • Yorgun, takatsiz. (Farsça - Arapça)
 • Bîtâb kalmak: Bitkin düşmek. (Farsça - Arapça)

bitabane / bîtâbane / بيتابانه

 • Bitkince. (Farsça)

biyoloji

 • yun. Canlı varlıkları inceliyen ilim. Hayvanları inceleyen bölümüne zooloji; bitkileri inceleyen bölümüne botanik denir. Biyoloji, incelediği konulara göre çeşitli isimler alır. Canlının dış yapısını inceleyen: Morfoloji; dokuları inceleyen; histoloji canlıların büyüyüp gelişmelerini: embriyoloji; h

botanik

 • Bitkileri inceleyen biyoloji ilmi.

bozkır

 • Yağışlı mevsimler de yeşeren ot cinsinden bitkilerin ve bazı bodur ağaçların yetişebildiği yarı kurak yer.

büluh

 • Beceriksiz, âciz.
 • İşe yaramama, yorgun ve bitkin olma.

celbub / celbûb

 • Sarmaşık (bitkisi.) (Farsça)

cismaniye-i nebatiye

 • Bitkisel olan cismî yapı, cisimsel bünye.

cürd

 • Tüysüz, kılsız.
 • Cilt hastası (deve).
 • Tüyleri kısa olan (at).
 • Bitki örtüsü olmayan (arazi).
 • Piyâdesiz (süvâri).

dari / dâri

 • Acı bir bitki.

demdeme-i nebat / demdeme-i nebât / دَمْدَمَۀِ نَبَاتْ

 • Bitkinin coşkun sesi.

demdeme-i nebat ve hava

 • Bitki ve havanın sesleri.

div-çe

 • Sülük. (Farsça)
 • Kadın tuzluğu adı verilen bir bitki çeşiti. (Farsça)
 • Ağaç kurdu, güve. (Farsça)
 • Arka kaşağısı. (Farsça)

dünyevi haşir / dünyevî haşir

 • Büyük haşre örnek olarak bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi.

ecnas-ı nebatat / ecnâs-ı nebâtat

 • Bitki cinsleri.

efatih

 • Mantar ve ona benzer bitkiler.

esans

 • Çeşitli yollarla bitkilerden elde edilen veya suni olarak yapılan, kokulu ve uçucu sıvı.

esbab-ı süfliye

 • Aşağı sebepler; yani müsebbebin yanında olan ve onunla beraber görünen sebepler (su ile bitkiler gibi; su sebeptir, onunla bitkilerin yeşermesi ise müsebbebdir.).

etene

 • Hayvanlarda ana ile cenin arasındaki kan alış-verişini temin eden organ.
 • Bitkilerde yumurtacıkların yumurtalığa yapışık bulundukları doku.

fagıre

 • Hind nilüferi denilen bitkinin kökü.

fahm-i nebati / fahm-i nebatî

 • Bitkisel kömür.

fasile / fasîle

 • (Çoğulu: Fesâil) Anababa, ebeveyn, âile.
 • Familya, bir cinsten olan bitkilerin hepsi.

fenn-i nebatat

 • Botanik ilmi; bitkileri inceleyen ve onlar hakkında bilgi veren ilim dalı.

fosil

 • Eski jeolojik devirlerde toprağa gömülerek kalmış bitki, hayvan; bunların parçaları veya izleri. (Fransızca)

füru-mande

 • Yorgun. bitkin. (Farsça)
 • Şaşkın, şaşırmış. (Farsça)
 • Âciz, beceriksiz. (Farsça)
 • Aşağıda, geride kalmış olan. (Farsça)

füru-mandegi / füru-mandegî

 • Yorgunluk, bitkinlik. Beceriksizlik. (Farsça)

gadiri / gadirî

 • (Gadiriyye) Gölde yaşayan hayvan veya bitki.

geven

 • Dikenli bir bitki.

giyah / giyâh / گياه

 • Nebat, bitki. (Farsça)
 • Bitki. (Farsça)

habl-ül mesakin / habl-ül mesakîn

 • Sarmaşık bitkisi.

hamze

 • Baklaya benzer bir bitki.

hanzale

 • Meyvesi acı bir bitki.

haraşif

 • (Tekili: Harşef) Balık pulları. Pul pul olan şeyler.
 • Yaprakları balık puluna benzeyen bitkiler.

hardal

 • Tohumları küçük bir bitki.
 • Çok küçük tohumları olan bir bitki.

hardale

 • Çok küçük tohumları olan bir bitki.

harşef

 • (Çoğulu: Harâşif) Kalkan balığı.
 • Balık pulu.
 • Enginar bitkisi.

harşuf

 • Enginar bitkisi.

haşhaş

 • Kapsüllerinden uyuşturucu bir madde olan afyon; tohumlarından da yağı çıkarılan bir bitki.
 • Hazırlıklı.
 • Silâhlı ve zırhlı topluluk.
 • Bir bitki türü.

haşr-i bahar

 • Bahar mevsiminde bitkilerden hayvanlara kadar bütün bedenlerin inşa edilmesi ve diriltilmesi.

haşr-i bahari / haşr-i baharî

 • Bahardaki diriliş, bahar mevsiminde bitkilerin ve hayvanların dirilişi.

haşr-i nebati / haşr-i nebatî

 • Bitkilerin öldükten sonra her baharda yeniden yaratılması.

hayat-ı nebat

 • Bitki hayatı.

hayat-ı nebatiye

 • Bitkilerin hayatı.

helile / helîle

 • Tıb: Tohumları tıbda müshil olarak kullanılan bir bitki.

hezil / hezîl

 • Zayıf, arık. Bitkin.

hilb

 • Asma yaprağı.
 • Ciğer.
 • Tırnak.
 • Tarp bitkisi
 • Zampara genç.

hububat / hububât / حُبُوبَاتْ

 • Tohumlar, taneli bitkiler.
 • Buğday mısır gibi taneli bitkiler.

humaz

 • Kırmızı çiçeği olan bir bitki çeşidi.
 • Kuzu kulağı.

hunsa

 • Hem erkek, hem de dişi olan.
 • Erkeklik ve dişilik alâmetlerini birlikte taşıyan bitki.

hüzal

 • Zayıflık, bitkinlik.

hüzul

 • Arıklık, bitkinlik, zayıflık.

ibşas

 • Bazı bitkilerin veya çiçeklerin birbirine sarılıp karışması.

ıhrit

 • İsmi işitilmeyen bitki.

ihriz

 • Bitkin, dermansız. Kımıldanmağa ve bir şey yapmağa hâli ve mecâli olmayan.

inbat

 • Bitki vs. bitirme, yeşertme; büyütme.

isas

 • Çok sık ve uzun saç veya bitki.

ışka

 • Sarmaşık adı verilen bir bitki.

istikak

 • Bitkilerin sık ve çok olmalarından dolayı birbirine dolaşık olmaları.

ıtr

 • Hoş ve güzel koku. Güzel kokulu şey.
 • Yaprakları güzel kokulu bir bitki.

jar

 • Zaif, takatsiz, bitkin.

kàfile-i nebatat / kàfile-i nebâtât

 • Bitkiler topluluğu.

kelal / kelâl

 • Yorgunluk. Bitkinlik. Usanç.
 • Göz nuru zayıf olmak, yorgun olmak.
 • Bitkinlik.

kelalet / kelâlet

 • Yorgunluk. Bitkinlik. Usançlık.
 • Bıçak ve kılıç gibi şeylerin kesmez olması.
 • Akrabalığı uzak olanlar. (Amcazâdeler topluluğu gibi).
 • Kör ve kesmez olan.

kinin

 • Ateşli hastalıkların ve özellikle sıtmanın tedavisinde kullanılan bir tür bitki.

küdu'

 • Soğuğun bitkilere zarar vermesi.

kunnebit

 • (Çoğulu: Kannâbit) Lahana cinsinden bir bitki.

kuvve-i inbatiye

 • Bitkilerin filiz verip yetişme yeteneği, kabiliyeti.

kuvve-i münbite

 • (Ağaç ve bitkileri) Bitirip yeşillendirme ve büyütme gücü.

lavanta

 • Çeşitli çiçek ve bitkilerden alınan esanslarla yapılan güzel kokulu sıvı.

leblab

 • Sarmaşık denen bir bitki.

makhuriyet

 • Kahrolmuşluk, ezilmişlik, bitkinlik. Allah'ın kahr ve gazabına uğrama.

marhuk

 • Kuşkonmaz bitkisi.

mefturane

 • Bitkin bir halde, bezmişcesine. (Farsça)

mefturiyet

 • Bıkkınlık, bitkinlik, bezginlik.

meskenet

 • Miskinlik. Tembellik. Uyuşukluk. Bitkinlik. Beceriksizlik. Fakirlik. Yoksulluk.

met'ub

 • (Ta'b. dan) Bitkin, yorgun.

mevalid-i selase / mevâlid-i selâse

 • Üç çocuk; dört unsurun (su, hava, toprak, güneş) birleşiminden meydana gelen madenler, bitkiler ve hayvanlar.

mide-i hayvaniye ve nebatiye

 • Hayvanî ve bitkisel mide.

muhcen

 • Kısa boylu ve suyu az olan bir bitki çeşidi.

nebat / nebât / نبات / نَبَاتْ

 • (Çoğulu: Nebatât) Topraktan yetişen, biten her çeşit şey. Bitki.
 • Yemen diyarında bir kabile adı.
 • Bitki.
 • Bitki.
 • Bitki. (Arapça)
 • Bitki.

nebatat / nebatât / nebâtât / نباتات / نَبَاتَاتْ

 • Bitkiler.
 • (Tekili: Nebât) Nebâtlar, bitkiler.
 • Bitkiler.
 • Bitkiler. (Arapça)
 • Botanik. (Arapça)
 • Bitkiler.

nebati / nebatî / nebâtî / نباتى / نَبَات۪ي

 • Bitki ile ilgili, bitki cinsinden.
 • Bitkisel, bitki ile ilgili.
 • Bitkisel. (Arapça)
 • Bitkiye âit, bitki kökenli.

nebati haşir / nebatî haşir

 • Bitkilerin öldükten sonra bahar mevsiminde yeniden diriltilmeleri.

nebati ve hayvani kuvveler / nebâtî ve hayvânî kuvveler

 • İnsandaki bitkisel ve hayvanî duygular.

nebatiyet

 • Bitkilere âit, bitkisel.
 • Bitki olma hâli.

nevabit / nevâbit

 • (Tekili: Nabite) Nebatlar. Bitkiler.
 • İmar ve ihdas.
 • Dünya ahvâlinden habersiz.
 • Taze, genç kimse.
 • Bitkiler.

nilüfer

 • Beyaz, mavi ve sarı çiçekler açan bir cins su bitkisi. (Farsça)
 • Bursa yakınlarında akan bir akarsu. (Farsça)

nizar

 • Zayıf, arık, düşkün, bitkin.

peçe

 • (Çoğulu: Peçegân) İnsan veya hayvan yavrusu.
 • Oğlan, çocuk.
 • Sarmaşık bitkisi.

reyhan

 • Güzel bir koku, hoş kokulu bir bitki.

rüste

 • "Çıkmış, bitmiş, yetişmiş" anlamlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Nev-rüste : Yeni yetişmiş bitki. (Farsça)

ruya

 • Yerden biten (bitki). (Farsça)

savtal

 • Havuç cinsinden çöğender adı verilen bir bitki.

sebete

 • (Çoğulu: Sebât) Ot, nebat, bitki.
 • Otu çok olan yer.

sebzevat / sebzevât

 • Yeşil bitkiler, yeşil nebatlar. (Farsça)
 • Yeşil bitkiler.

semum

 • Zehirli şey.
 • Sam yeli.
 • Gündüz vakti sıcak çölde esen pek sıcak rüzgar olup, bitki ve hayvanları mahveder.

serhas

 • Sivri uçlu bitki.

tabaka-i nebatiye

 • İnsanın bitkisel yönü.

taife-i nebatat / taife-i nebâtât

 • Bitkiler taifesi, topluluğu.

tecemmüm

 • (Bitki) büyüme, çoğalma.

tefarik

 • Büyük yapraklı ve beyaz çiçekli bir bitki; bir koku ismi.

tenebbüt

 • Bitmek, bitki gibi gelişmek.

ünbuş

 • (Ünbûşe) Bitki kökü. Kökü yerden takımıyla birlikte çıkarılan fidan.

vehf

 • Bitkinin yapraklanması. Uzama. Çoğalma, artma.

verak

 • Bitkilerle yer yüzünün yeşil olması.

vücud-u nebati / vücud-u nebâtî / vücûd-u nebâtî / وُجُودُ نَبَاتِي

 • Bitkisel varlık.
 • Bitki varlığı.

zahir

 • Yüksek şeref.
 • Neşv ü nemâ bulup, gelişip, etrafa sarılıp sarmaşmış bitki.

zakkum

 • Cehennem'de bir ağacın ismi, cehennemliklerin yiyeceği.
 • Gösterişi güzel, çiçekli ve zehirli meyvesi olan yâsemine benzeyen bir bitki ismi.
 • Bir bitki türü, cehennem ağacı.