LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te birlen ifadesini içeren 58 kelime bulundu...

atiy

 • (Utiy) Haddi tecavüz etme.
 • Çok ihtiyar olma.
 • Kibirlenme.

azamet

 • Büyüklük, Cenâb-ı Hakk'ın büyüklüğü.
 • Kibirlenmek, insanları küçük görmek.

azamet-füruş / azamet-fürûş

 • Kibirlenen. Büyük görünmek isteyen.

batar

 • Çok kibirlenme, gururlanma.
 • Haksızlık etme. Başkasının hakkını çiğneme.
 • Çok sevinme.

be'v

 • Fahirlenmek, büyüklenmek, kibirlenmek.

cahf

 • Tekebbürlenmek, kibirlenmek, gururlanmak.

cefh

 • Fahirlenmek, mütekebbirlenmek, gururlanmak, kibirlenmek.

cemh

 • Gururlanmak, kibirlenmek.

cümah

 • Kibirlenmek.

fahz

 • Büyüklenmek, kibirlenmek.

fecs

 • Büyüklenmek, ululanmak, kibirlenmek.

gatrafe

 • Büyüklenmek, ululanmak, kibirlenmek.

hamh

 • Fahirlenmek, büyüklenmek, kibirlenmek.

hamt

 • Misvak ağacı.
 • Ekşimiş süt.
 • Koyunun derisini yüzüp kebap yapmak.
 • Gadap etmek, kızmak.
 • Kibirlenmek, tekebbürlenmek.

hunzuvane

 • Kin tutmak.
 • Büyüklenmek, kibirlenmek.

huyela / huyelâ

 • Harbde düşmana karşı tekebbür etmek (büyüklenmek, üstün görünmek), kibirlenmek.

huzvane

 • Büyüklenmek, kibirlenmek.

ifcas

 • Mânâsız ve münasebetsiz şeylerle kibirlenme.

igtirar

 • (Gurur. dan) Aldanma, iğfâl olunma.
 • Gururlanma. Kibirlenme, böbürlenme. Güvenilmeyecek şeye güvenme.
 • Gaflette olma, gafil bulunma.

ihtiyal

 • Gururlanma, enaniyetlenme, kibirlenme.

ısnan

 • Israr etme, inat etme, ayak direme.
 • Gücenme, darılma.
 • Gururlanma, kibirlenme.

isti'zam

 • Büyük tutmak ve büyük tanımak.
 • Gururlanmak. Kibirlenmek.

magrurane

 • Gururlanarak. Kendini beğenircesine. Kibirlenerek. Güvenilmesi boş olan şeye güvenip kendini aldatırcasına. (Farsça)

magruriyet

 • Gururluluk, kibirlilik.
 • Bir şeye itimad edip, güvenip aldanma.
 • Kibirlenme, gurulanma, övünme, tefahhur, tekebbür.

melh

 • Kibirlenmek, gururlanmak.
 • şiddetli seyir.

müstekbir

 • (Kibir. den) Kibirlenen, kendini büyük gören, büyüklenen.

müstekbirane

 • Büyüklenerek, kibirlenerek. (Farsça)

müstekbirin / müstekbirîn

 • (Tekili: Müstekbir) Kibirlenenler, kendini büyük görenler.

mutayta

 • Sallana sallana kibirlenerek yürüme. İzzetli ve kibirli yürüme.

mütecebbir

 • (Cebr. den) Zorba zor kullanan, cebir yapan.
 • Kibirlenen.

mütekebbir / مُتَكَبِّرْ

 • Allahü teâlânın ism-i şerîflerinden. Yaratılanların sıfatlarından uzak, vehim ve aklın anlamasından yüksek, azamet ve kibriyâ (büyüklük) sıfatıyla her şeyden ayrılmış olup, her şeyden yüce ve yüksek olan.
 • Kibirlenen, kendisini başkalarından üstün gören, kendini beğenen.
 • Kibirlenen.

mütekebbirane / mütekebbirâne

 • Kibirlenerek, büyüklenerek.
 • Büyüklenerek, kibirlenerek, büyüklük taslayarak. (Farsça)

mütekebbirin / mütekebbirîn

 • (Tekili: Mütekebbir) Tekebbür edip kibirlenenler. Kendini beğenmişler.

mütezenbir

 • Kibirlenen, gururlanan, büyüklenen. Mütekebbir.
 • Can sıkıcı bir hal ve tavır takınan.

nahvet

 • Kibir, gurur. Kibirlenme, büyüklenme, böbürlenme.

sayed

 • Başını yukarı kaldırıp kibirlenmek ve sağına soluna iltifat etmemek.

şedid-üş şekime

 • Şedid-ün nefs; yani başkasına boyun eğmekten çekinen ve kibirlenen.

şemh

 • Uzak niyet ve kasıt.
 • Tekebbür etmek, kibirlenmek.

sümud

 • Taganni eylemek.
 • Eğlenmek.
 • Kibirlenip somurtmak.
 • Kafa tutmak.
 • Sersem olmak.

taazzum

 • (Azm. dan) Kibirlenmek. Büyüklük taslamak.
 • Kemikleşmek.
 • Büyüklenme, kibirlenme.

taazzumat / taazzumât

 • (Tekili: Taazzum) Kibirlenmeler.
 • Kemikleşmeler.

taih

 • Kibreden. Kibirlenen. Büyüklenen.

tas'ir

 • Kibirlenmekten dolayı karşısındakinin yüzüne bakmayıp, yüzünü çevirmek.

tasallüf

 • Kibirlenmek, övünmek, söz atmak.

tatavül

 • Uzun olmak.
 • Büyüklenmek, kibirlenmek.
 • Birbirine muhalefet etmek, karşı gelmek.

tatavvül

 • Büyüklenmek, kibirlenmek.

tebahtur / تبختر

 • Dalgalanmak, dalgalanır olma.
 • Kibirlenerek yürüme, kibirli kibirli yürüme.
 • Kibirlenerek yürüme. (Arapça)

tebelluh

 • Tekebbürlenmek, gururlanmak, kibirlenmek.

tecebbür

 • (Cebr. den) (Çoğulu: Tecebbürat) Kibirlenme, büyüklenme.

teebbüh

 • Kibirlenme, böbürlenme, gururlanma.
 • Alicenaplık ve göztokluğu ile bir şeyden vazgeçme.

tefer'un

 • Firavunlaşma. Zâlimlik etme, zulüm yapma.
 • Çok fazla kibirlenme.

tegarrür

 • Gururlanma, kibirlenme.
 • Kaynamak.
 • Galeyan.

tekebbür / تَكَبُّرْ

 • Kibirlenmek. Kendini büyük saymak. Nefsini büyük görmek.
 • Kibir sâhibi olma, büyüklenme, kibirlenme, kendini büyük gösterme.
 • Kibirlenmek, kendini büyük saymak, nefsini büyük görmek.
 • Kibirlenme.

tesacül

 • Fahirlenmek gururlanmak, kibirlenmek, tefahur.

tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet / tevhid-i ulûhiyet ve mâbudiyet

 • İlâhlığın ve kendisine ibadet edilecek olan varlığın birlenmesi ve yalnız bir olan Allah'ın kabul edilmesi.

tezenbür

 • Kibirlenme.

ubye

 • Büyüklenmek, kibirlenmek.

uzm

 • Ululanma, kibirlenme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın