LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te birbirine benz ifadesini içeren 31 kelime bulundu...

akran / akrân

 • Birbirine benzeyenler, em-sâl, yaşıt, denk.

farika / fârika

 • Ayırıcı özellik; birbirine benzememe özelliği.

idgam / idgâm

 • Birbirine benzeyen iki harfi bir yazıp şeddeli okuma.

iltibas

 • Birbirine benzeyen şeyleri şaşırıp birbirine karıştırmak. Yanlışlık. Karışıklık.
 • Tereddüt. Şüphe.

iştibah

 • Birbirine benzeme, karışıklık.

istihlal

 • Yeni ay'ı gözleyip görmek. Hilâlin görünmesi.
 • Kılıcın kınından sıyrılıp görünmesi.
 • Edb: Bir ifadede birbirine benzer, seci'li ve kâfiyeli sözlerin söylenmesi.
 • Çocuğun doğar doğmaz hemen ağlamağa başlaması.
 • İyi ve hayırlı bir başlangıca delâlet etmek.

kıyas maa'l-farık / kıyas maa'l-fârık

 • Birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan kıyas.

kıyas-ı maalfarık / kıyas-ı maalfârık

 • Birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan geçersiz kıyas.
 • Birbirine benzemiyen şeyler arasında yapılan kıyas. Yani, doğru olmayan ve hakikata uymayan mukayese.

kıyasımaalfarık / kıyâsımaâlfârık

 • Birbirine benzemeyenlerin karşılaştırılması.

misleyn

 • Birbirine benzeyen iki şey, birbirinin aynısı olan iki şey.

mübayenet / مُبَايَنَتْ / mübâyenet

 • Zıtlık, birbirine benzememe.
 • Birbirine benzememe, zıtlık.

mübayenet-i mahiyet / مُبَايَنَتِ مَاهِيَتْ

 • İçyüzü itibariyle zıtlık, birbirine benzememe.

muhalif

 • Uymayan. Birbirine benzemiyen. Birbirine zıt olan.
 • Başka şekilde düşünen.
 • Karşı duran.

mülabeset / mülâbeset

 • (Lebs. den) Karışma. Münâsebet. Ülfet ve ihtilât etmek. Birbirine benzeyen iki şeyin karıştırılarak birbirine benzetilmesi.
 • Takribi cihet.
 • Karışma, münasebet, iki şeyin karıştırılarak birbirine benzetilmesi.

mümaselet

 • Benzeyiş, müşabih olmak. şekilce, suretçe birbirine benzeyiş.

müşabehet / müşâbehet / مُشَابَهَتْ

 • Birbirine benzeme.

müşakelet

 • Üslûp, tarz ve şekilce birbirine benzeme.

müştebih

 • Birbirine benzer, benzeyen; şüpheli.
 • Birbirine benzeyen.

mütemasil / mütemâsil

 • Birbirine benzer, eş.
 • Birbirinin benzeri, naziri olan.
 • Birbirine benzer.

müteşabih / müteşâbih

 • Birbirine benzeyenler.
 • Fık: Mânası açık olmayan âyet ve hadis. Kur'an-ı Kerim'in ve hadislerin mecazî mânalara gelen ifadeleri. "Muhkem" olmayan âyet veya hadis.
 • Zâhirî mânası kastedilmeyen ve teşbih ve temsil yoluyla hakikatlerin beyanında kullanılan ifade.
 • Birbirine benzeyen.
 • Kur'ân-ı Kerim'de mânâ ve lafız bakımından tevile elverişli olan âyetler. Muhkem olmayan âyet.
 • Birbirine benzer, mânâsı kapalı âyet ve hadîs.

müteşabihat / müteşabihât

 • Birbirine benzeyenler.
 • Lafız ve mânâ bakımından tevile elverişli âyetler.
 • Müteşabih olan âyetler.
 • Birbirine benzer olanlar.

müteşakil

 • Şekli birbirine benzeyenlerden herbiri, bir şekilde olan.
 • Bir aruz vezninin ismi.

mütevati

 • Birbirine benzeyen.

tecnis

 • İki şeyi birbirine benzer şekle sokma.
 • Edb: Cinas yapma. İki mânalı söz söyleme.

tekrarat-ı kur'aniye

 • Kur'anda birbirinin aynı olan veya birbirine benzer âyetlerin tekrar edilmiş olması.

telebbüs

 • Giymek. Giyinmek.
 • İki şeyi birbirine benzeterek ayırdedememek.
 • Örtülü olmak.

temasül

 • Benzeyiş. Benzeme. Birbirine benzemek. Birbirine müsavi ve müşabih olmak.
 • Hasta sıhhate, iyi olmağa yaklaşmak.
 • Mat: Kesirsiz taksim kabul etmek, kesirsiz bölünebilmek.

teşabüh / teşâbüh

 • Benzeşme. Birbirine benzeme.
 • Birbirine benzeme.
 • Birbirine benzeme, benzerlik.

teşabüh-ü asar / teşabüh-ü âsâr

 • Eserlerin birbirine benzemesi; varlıklardaki benzerlik.

teşbih

 • (Çoğulu: Teşbihât) Benzetmek, benzetilmek. Benzetiş. Bir vasıfta vehmetmek.
 • Edb: Aralarında maddi veya mânevi bir münasebet bulunan iki şeyi birbirine benzetmek san'atı.

tevafukat-ı müteşabihe

 • Birbirine benzeyen tevafuklar, uyumluluklar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın