LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bilirkişi ifadesini içeren 9 kelime bulundu...

ankara ehl-i vukufu

 • Ankara mahkemesi bilirkişi heyeti.

denizli ehl-i vukufu

 • Denizli mahkemesi bilirkişi heyeti.

ehl-i hibre

 • Ehl-i vukuf. Bilirkişi. Meselenin künhüne vâkıf mütehassıs zât. (Farsça)

ehl-i hubre / اهل خبره

 • Bilirkişi.

ehl-i vukuf / ehl-i vukûf / اهل وقوف

 • Bir mes'ele hakkında bilgi sahibi olan salâhiyetli kimseler. Vukuf ehli. Bilirkişi.
 • Bilirkişi.
 • Bir mes'ele hakkında ihtisâs ve bilgi sâhibi olan, bilirkişi.
 • Bilirkişi.

ehl-i vukuf heyeti

 • Bilirkişi kurulu, heyeti.

ehlivukuf

 • İyi bilenler, bilirkişiler.

hükumet-i adl / hükûmet-i adl

 • Huk: Miktarı şer'an muayyen olmayıp ehl-i vukufun (bilirkişinin) usulü dairesinde takdir ve tayin edeceği diyettir. Buna hükm-ü adl de denir.

müvella

 • Muayyen bir dâvâyı veya ihtilafı hall için veyahut hakem, bilirkişi olmak üzere kadılar tarafından tayin eden salahiyetli kimse.