LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bida ifadesini içeren 13 kelime bulundu...

asl

 • Temel, esas, kök. Bidâyet. Mebde', dip, hakikat. Hâlis, sâfi. Haseb ve neseb. Soy sop. Zâten, en ziyâde.

bad'a

 • (Çoğulu: Bida') Et parçası.

bedayi'

 • (Tekili: Bidâa) Sermayeler, anamallar.

bi'set

 • Gönderilme. İnsanları hak ve doğru yola sevk için gönderilen Cenab-ı Peygamberimiz Resül-i Ekrem'in (A.S.M.) nübüvvetinin başlangıç zamanı, nübüvvetinin bidayeti.

bida / bidâ

 • Bidatlar, sonradan çıkan şeyler.

bıdaa

 • (Bak: BIDAAT)

bidaa

 • (Bidâat) Sermaye, ana para.
 • Tahsil olunmuş ilim.

bidatkar / bidâtkâr

 • Bidatçı, dinde olmayanı dine sokan bozguncu.

bidiyat / bidîyât

 • Bidatlar, dine sonradan sokulanlar.

haber-i meşhur

 • Bidayette râvisi mahdut iken sonraki devirlerde, yalan üzere ittifakları muhal olan bir cemaat tarafından nakledilegelen makbul hadistir. (Ist. Fık.K.)

istinaf / istînâf

 • Yeniden başlama.
 • Bidayet mahkemesinde verilen bir hükmün bir üst mahkemeye başvurarak feshini isteme.

sıddikiyet / sıddîkiyet

 • Sadâkat ve doğrulukta en ileri oluş. Çok sâdık olma hâli. Velilik mertebesinin nihâyeti. Peygamberlik mertebesinin bidâyeti olan makam.
 • Aşere-i Mübeşşere'nin birincisi ve ilk halife olan Hz. Ebubekir'in (R.A.) nâmı ve sıfatıdır.
 • Çok doğru olup, hiç yalan söylememek.

te'bid

 • (Çoğulu: Te'bidât) (Ebed. den) Ebedileştirme, sonsuzlaştırma.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın