LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bere ifadesini içeren 219 kelime bulundu...

ab-ı adalet / ab-ı adâlet / âb-ı adâlet / آب عدالت

 • Doğruluğun ve adaletin feyz ve bereketi.
 • Adalet suyu.
 • Doğruluğun bereketi.

ab-yar

 • Sulayan. (Farsça)
 • Mc: Bereketlendiren, feyizlendiren. (Farsça)

ad / âd

 • Hz. Hud Peygambere (A.S.) isyan ettiklerinden gazab-ı İlâhiyyeye uğrayan ve helâk olan, Yemen tarafında yaşamış bir kavmin adı.

asfiya

 • Sâfiyet, takvâ ve kemâlât sâhibi ve Peygambere (A.S.M.) vâris olup, onun meslek ve gayelerini ihyaya ve tatbike çalışan muhakkik zatlar.

asfiya-yı müdakkikin / asfiya-yı müdakkikîn

 • Hz. Peygambere (a.s.m.) vâris olup onun yolundan giden takvâ sahibi ve gerçekleri tam olarak araştıran, delilleriyle isbat eden büyük velîler.

asr-ı seadet / asr-ı seâdet

 • Mutluluk devri. Peygamber efendimizin yaşadığı mübârek, bereketli ve hayırlı devir. Zamân-ı seâdet ve vakt-i seâdet de denir.

azürde-püşt

 • Beli bükülmüş ihtiyar. (Farsça)
 • Yükten sırtı berelenmiş olan hayvan. (Farsça)

bab-ı feyz

 • Bereket kapısı.

bais-i feyz / bâis-i feyz

 • Feyiz, bereket sebebi.

baki' / bakî'

 • (Çoğulu: Buk'ân) Medine şehrinde bir makbere yeri.

baran-ı feyz ve rahmet / bârân-ı feyz ve rahmet

 • İlâhî rahmet, feyz ve bereket yağmuru.

baran-ı feyz-i rahmet / bârân-ı feyz-i rahmet

 • İlâhî rahmet, feyz ve bereket yağmuru.

barekallah

 • Allah mübarek etti. Allah mübarek etsin. Hayırlı ve bereketli olsun.

barekte

 • Sen mübarek ve bereketli eyledin (meâlinde dua).

barr

 • (Çoğulu: Berere) İyilik ve ihsan edici, muhsin.

berahime / berâhime

 • Berehmenler. Bâtıl ve sapkın Hind ve Mecûsi dinindekilerin reisleri.
 • Berehmenler; bâtıl ve sapkın Hind ve Mecusî dinlerinin reisleri.
 • Berehmenler, bazı batıl dinlerin önderleri.

berekat / berekât / بركات

 • (Tekili: Bereket) Bereketler. Bolluklar.
 • Bereketler.
 • Bereketler, hayırlar, iyilikler, bolluklar. Bereket'in çokluk şekli.
 • Bereketler.
 • Bereketler. (Arapça)

berekat-ı ilahiye / berekât-ı ilâhiye

 • Bereketli ve feyizli İlâhî hediyeler.

bereket-i dua-yı nebevi / bereket-i dua-yı nebevî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) duasının bereketi.

bereket-i ihsan

 • İlâhî ihsanın bereketi.

bereket-i ilahiye / bereket-i ilâhiye

 • Allah'tan gelen bereket, bolluk.

bereket-i rabbani / bereket-i rabbanî

 • Allah'tan gelen bereket, bolluk.

bereket-i taam

 • Yemekteki bereket.

bi'set

 • Gönderme, gönderilme. Bir peygambere peygamber olduğunun bildirilmesi.

birkil / birkîl

 • Tüfek.
 • Zemberek adı verilen bir savaş aleti.

cedef

 • (Çoğulu: Ecdâf) Makbere, kabir, mezar.
 • Yemen diyarından gelir bir otun adı. (Bir kimse bu otu yese su içmeye muhtaç olmaz.)

cenab-ı feyyaz-ı hakiki / cenâb-ı feyyâz-ı hakikî

 • Gerçek feyiz, bolluk ve bereket veren Allah.

cenab-ı feyyaz-ı mutlak / cenâb-ı feyyaz-ı mutlak

 • Sınırsız feyiz, bolluk ve bereket sahibi olan Allah.

çerh

 • Çark. Dolap. (Farsça)
 • Felek. Talih. (Farsça)
 • Dingil üzerine dönen. (Farsça)
 • Gök. (Farsça)
 • Def. (Farsça)
 • Zenberek. (Farsça)
 • Mancınık. (Farsça)
 • Elbise yakası. (Farsça)
 • Ok yayı. (Farsça)
 • Çakır gözlü doğan kuşu. (Farsça)

cilve-i feyzi

 • Bereketinden gelen yansıma, iz düşümü.

cümle-i mübareke

 • Bereketli, hayırlı cümle.

ebrek

 • En bereketli.

ecr-i naim / ecr-i naîm

 • Bolluğun, bereketin karşılığı, ücreti.

el-hafız / el-hâfız

 • Hadîs ilminde uzman olan ve en az yüz bin hadîs-i şerifi, o hadîsleri aktaranların bilgileriyle beraber ezbere bilen hadîs âlimi.

enbiya / enbiyâ

 • Nebîler, peygamberler. Yeni din ile gönderilmeyip, insanları önceki dîne dâvet eden peygamberler Nebî kelimesinin çoğulu. Yeni bir din ile gönderilen peygambere ise, resûl denir.

enma

 • (Nümuv. den) En çok, en ziyade bereketli ve büyümüş olmak.

enva-ı mu'cizat-ı ahmediye / envâ-ı mu'cizat-ı ahmediye

 • Hz. Peygambere ait mu'cizelerin türleri, çeşitleri.

esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü / esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü

 • Allah'ın selâmı rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun.

eyyam-ı mübareke / eyyâm-ı mübareke

 • Mübarek, bereketli günler.

fera'

 • Devenin ilk doğurduğu yavru. (Cahiliyet zamanında kefere putlarına kurban ederlerdi ve "anasının sütü bereketlenir; çoğalır" derlerdi.)

ferah-na

 • Geniş yer. Büyük saha. (Farsça)
 • Bolluk, bereket. Genişlik. (Farsça)

feyiz / فيض / فَيْضْ

 • Bolluk, bereket, lütuf.
 • Bolluk, bereket, mânevî gıda.
 • Bereket, bolluk. (Arapça)
 • İlim. (Arapça)
 • Ma'nevî zevk, bereket.

feyizdar

 • Feyizli, bereketli.

feyizkar / feyizkâr

 • Feyizli, bereketli, ışıklı.

feyizli

 • Bereketli, hayırlı.

feyyaz / feyyâz / فياض / فَيَّاضْ

 • Çok feyz veren. Çok bereket ve bolluk veren.
 • Feyiz, bereket ve bolluk veren. Allah.
 • Pekçok feyiz, bolluk ve bereket veren.
 • Verimli, bereketli. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)
 • Çok feyiz ve bereket veren.

feyyaz-ı mütea / feyyâz-ı müteâ

 • Çok bereket ve bolluk veren yüce Allah.

feyyaz-ı müteal / feyyaz-ı müteâl / feyyâz-ı müteâl / فَيَّاضِ مُتَعَالْ

 • Çok feyz ve bereket veren. Müteâl olan Allah (C.C.)
 • Hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmadan çok bereket ve bolluk veren yüce Allah.
 • Çok feyiz ve bereket veren yüce Allah.

feyyaz-ı mutlak / feyyâz-ı mutlak

 • Sınırsız feyiz, bolluk ve bereket veren Allah.

feyyaz-ı rahmani / feyyaz-ı rahmânî

 • Kullarına karşı çok merhametli olan ve rahmet eserleri bütün varlık âlemini kuşatan Allah'ın feyiz, bereket ve ihsanı.

feyz / فيض

 • (Çoğulu: Füyuz) Bolluk, bereket.
 • İlim, irfan. Mübareklik.
 • Şan, şöhret.
 • İhsan, fazıl, kerem. Yüksek rütbe almak.
 • Suyun çoğalıp çay gibi taşması. Çok akar su.
 • Bir haberi fâş etmek.
 • İçindeki düşüncesini izhar etmek.
 • Bolluk, bereket, mânevî gıda.
 • Bereket.
 • Bereket, bolluk. (Arapça)
 • İlim. (Arapça)

feyz-bahş

 • Feyiz ve bereket veren, feyiz bağışlayan. (Farsça)

feyz-dar

 • Feyizli, bol, bereketli, gür. (Farsça)

feyz-i fazl

 • Allah'ın lütuf ve ihsanının bereketi.

feyz-i hak

 • Allah'ın feyzi, mânevi gıda ve bereketi.

feyz-i ilim

 • İlimdeki feyiz ve bereket.

feyz-i iman / feyz-i îmân / فَيِضِ اِيمَانْ

 • İmanın bereketi, bolluğu.
 • Îmânın ma'nevî zevk ve bereketi.

feyz-i imani / feyz-i imanî

 • İmanın bereketi.

feyz-i keramet

 • Kerametin feyzi, bereketi.

feyz-i kur'an / feyz-i kur'ân

 • Kur'ân'ın verdiği ilham, bereket ve ilim bolluğu.

feyz-i kur'ani / feyz-i kur'ânî

 • Kur'ân'ın feyzi, Kur'ân'ın verdiği ilham, bereket ve ilim bolluğu.

feyz-i namütenahi / feyz-i nâmütenahî

 • Sonsuz feyiz ve bereket.

feyz-i sohbet-i nübüvvet / فَيْضِ صُحْبَتِ نُبُوَّتْ

 • Peygamberimizin (a.s.m.) sohbetinin feyzi, bereketi.
 • Peygamberlik sohbetinin manevi zevki, bereketi.

feyz-i tecelli / feyz-i tecellî / فَيْضِ تَجَلِّي

 • Yansımadan doğan feyz, bereket.
 • Allah'ın isimlerinin görünmesinin manevi zevki, bereketi.

feyz-i ziya

 • Işığın bereketi.

feyz-nak

 • Feyizli, bereketli, bol. (Farsça)

feyz-resan

 • Bolluk ve bereket getiren, feyiz bahşeden. (Farsça)

feyzbahş / فيض بخش

 • Verimli, bereketli. (Arapça - Farsça)
 • Feyiz veren. (Arapça - Farsça)

feyzi / feyzî

 • Bolluk ve berekete ait ve müteallik. Feyze mensub.

feyziyle

 • İlhamıyla, bereketiyle.

füyuz / füyûz / فيوض

 • Feyizler, bolluklar, bereketler. (Arapça)

füyuzat / füyuzât / füyûzât

 • Feyizler, mânevî bolluk ve bereketler.
 • Feyizler; mânevî bolluk ve bereketler.

füyuzat-ı ilmiye / füyuzât-ı ilmiye

 • İlmin verdiği feyizler, bereketler.

füyuzat-ı maneviye / füyûzât-ı mâneviye

 • Mânevî feyizler, bereketler.

füyuzat-ı nimet / füyuzât-ı nimet

 • Nimetlerin bolluğu, bereketi.

haber

 • Berelenme, yaralanma. Çürüme.

hadisat-ı bereket / hâdisât-ı bereket

 • Bereket ile ilgili hâdiseler, olaylar.

hadise-i bereket / hâdise-i bereket

 • Bereket hâdisesi, olayı.

hafız / hâfız

 • Kur'ân-ı Kerim'i tamamen ezbere okuyan.
 • Kur'an-ı Kerim'in mânası ile beraber her şeyini yaşamaya ve muhafazaya çalışan.
 • Muhafaza eden. Koruyan. Hıfzeden.
 • Hıfz eden, ezberleyen. Râvileriyle (rivâyet edenlerle) birlikte yüz bin hadîs-i şerîfi ezbere bilen hadîs âlimi.

hafız-ı kur'an / hâfız-ı kur'ân

 • Kur'ân-ı kerîmi ezbere bilen.

hamele-i kur'an

 • Hâfızlar. Kur'anı ezbere okuyup ilmi ile amel eden mes'ud kimseler.

hane-i mübarek

 • Bereketli ev.

hatm-ı hacegan / hatm-ı hâcegân

 • Nakşibendiyye yolunda fâidesi, feyz ve bereketi çok olan bir vazîfe. Bu yolun veya ona bağlı kolun büyüğünün koyduğu evrâdın (Belli zikr ve duâların okunmasının) toplu veya yalnız olarak yerine getirilmesi.

hazkil aleyhisselam / hazkîl aleyhisselâm

 • İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden veya Allahü teâlânın velî kullarından biri. Yâkûb aleyhisselâmın oğullarından Lâvî'nin neslindendir. Mûsâ aleyhisselâmın vefâtından sonra gönderilen üçüncü peygamberdir. Allahü teâlâ, onun duâsı bereketiyle, ölen binlerce kişiyi diriltti.

helezon

 • Saat zenbereği gibi gittikçe daralan daire şekli. Sümüklü böcek kabuğu şeklinde olan.

hud

 • (Tekili: Hâid) Büyüklük.
 • Çok hürmet.
 • Bir Peygamber ismi. Rıfk, sükun ve vakar ile muttasıf olduğu için bu Peygambere Hud ismi verilmiştir. (A.S.) Yahudilere de bu isim söylenilmiştir. Nuh tufanından sonra Yemen diyarında Hadremud civarında Ahkaf denilen yerde Ad Kavmine gönde

huffaz

 • Ezberleyiciler, Kur'ân'ı ezbere bilenler.

hukuk-u ümmet

 • Hz. Peygambere inanıp onun yolundan giden mü'minlere ait haklar.

ibtihac

 • Bolluk, bereket, mebzuliyet.

ifaza

 • (Feyz. den) Bereketlendirmek. Feyz vermek. Bol bol dağıtmak ve akıtmak. Taşıp yayılmak.
 • Feyiz verme, bereketlendirme.

ifaze / ifâze / افاضه

 • Taşma. (Arapça)
 • Bereketlendirme. (Arapça)

ihbariyyat

 • Haberle alâkalı, habere âit cümleler.

imhak

 • Kararma.
 • Bereketsiz.

inkidam

 • Vücudun bir tarafı berelenme veya kızarma.

inkişaf-ı feyezani / inkişaf-ı feyezanî

 • İlâhi lütuf, bolluk ve bereketin ortaya çıkması, görünmesi.

inkişaf-ı feyzani / inkişaf-ı feyzânî

 • İlâhî lütuf, bolluk ve bereketin ortaya çıkması, görünmesi.

insimag

 • Yere düşüp ezilme, yaralanıp berelenme.

intisab / intisâb

 • Mensûb olma, bağlanma. Bir işe, bir mesleğe girme. Bir mürşîd-i kâmile (rehbere) bağlanma, talebe olma.

irtibal

 • Bir malı çoğaltma. Bereketlendirme.

irticalen

 • Hazırlıksız olarak, düşünmeden ezbere içinden geldiği gibi konuşmak.

ıtlak etmek

 • Belli bir sınır getirmeden genelleme yapma; Allah'ın kitap gönderdiği bir peygambere ve dine inanan insanları, yani Hıristiyan ve Yahudileri de hükmün kapsamı altına almak.

kabil-i feyiz

 • Bolluğu, bereketi, lütfu kabul eden.

kafile-i sıddıkin / kafile-i sıddıkîn

 • Daima doğruluk üzere Allah'a ve peygambere çok sâdık olanların oluşturduğu topluluk.

kahve

 • şarap.
 • Hâlis süt.
 • Kahve.
 • Güzel koku.
 • Bolluk, bereket.
 • Kahvehane.

kavm

 • (Kavim) Bir peygambere tâbi ve bağlı insan topluluğu. Aralarında dil, âdet, örf, kültür birliği olan cemâat, topluluk. Millet. Bir işe başlamak.
 • Pazar kurmak.
 • Müşteri ile anlaşmak.

kedme

 • Yara izi, bere.

kelimat-ı mübareke / kelimât-ı mübareke

 • Mübarek, bereketli kelimeler.

kevser

 • Kıyamete kadar gelecek Âl, Ashâb, Etbâ' ve onların iyilikleri, hayırları.
 • Bereket.
 • Kesretten mübâlağa. Çokluğun gayesine varan şey. Gayet çok şey.
 • Pek çok hayır. Hikmet, ilim. Kur'an, İslâm, tevhid. İlm-i Ledün. Ma'rifetullah.
 • Cennet ırmaklarının kaynakları.
 • Cenâb-ı Allah'ın Hz. Peygambere (a.s.m.) ihsan ettiği Cennet nehri; pek çok hayır ve ilim.

kubbere

 • (Çoğulu: Kubber-Kabbere) Turgay dedikleri küçük kuş.
 • Bacaksız, kısa boylu kimse.

kurb-i velayet / kurb-i velâyet

 • Velâyet, evliyâlık yoluna âit yakınlık. Allahü teâlâdan gelen feyz ve bereketlere, arada vâsıta bulunmak sûretiyle kavuşma.

kusur

 • Noksanlık. Eksiklik. Noksan ve âcizlik. İhmal. Tedbirsizlik.
 • Cem' olmalar.
 • Pahalanmak.
 • Eksilmek.
 • Şiddetli olan şeyin yavaşlayıp sâkin olması.
 • Bereketlenmek.
 • İmtina', âciz olmak.
 • Bir hesabın üstü. Artan kısım.
 • (Tekili: Kasr) Kası

liva

 • Bayrak. Sancak.
 • Eskiden kazadan büyük, vilâyetten küçük yerleşme merkezlerine denirdi. Tugay.
 • Hz. Peygambere (A.S.M.) âit sancak.

lojistik

 • Ask: Askerlik san'atının ve seferi orduların iaşe, muhabere ve sevkiyat şartları, hareket ve harb kabiliyeti bakımından en etkili durumda bulundurulması için lâzım gelen çalışmalara aid kısım.

mahber

 • (Mahbere) Mürekkep hokkası. Divit.

mahrum

 • Maddi veya manevi nimetlerden uzak kalmak.
 • Malı bereket bulmaz olan bedbaht. Felâhtan nasibsiz olan.
 • İffetinden dolayı zengin zannedildiğinden sadakadan mahrum olan.

mahsuldar

 • Verimli, bereketli. Mahsul veren. (Farsça)

makam-ı feyz

 • Feyiz makamı, bereket makamı.

malzeme-i mübareke

 • Bereketli, değerli malzeme.

masdar-ı feyz

 • Bereket, nimet kaynağı.

matla-ı şems-i füyuzat

 • Feyizler, bereketler güneşinin doğuş yeri.

medar-ı bereket / medâr-ı bereket / مَدَارِ بَرَكَتْ

 • Bereket sebebi, vesilesi.
 • Bereket sebebi.

medar-ı bereket ve tebrik

 • Bereket ve tebrik sebebi, vesilesi.

medar-ı feyz / medâr-ı feyz / مَدَارِ فَيْضْ

 • Ma'nevî zevk, bereket sebebi.

menba-ı feyz-i iman

 • İman feyzinin, bereketinin kaynağı.

menba-ı tefeyyüzat / menba-ı tefeyyüzât

 • Bolluk ve bereketler kaynağı.

merkez-i feyz

 • Feyzin, bereketin merkezi.

mertebe-i feyz-i vücut

 • Varlığın en bereketli ve verimli hâle geldiği derece.

meşşaiyyun / meşşâiyyun

 • Akla güvenip peygambere inanmayan felsefeciler.

mevdu hadis / mevdû hadîs

 • Bir hadîs imâmının (üç yüz binden daha çok hadîs-i şerîfi, râvîleri ve senedleri ile birlikte ezbere bilen âlimin) şartlarına uymayan hadîs-i şerîfler.

mevzuat

 • (Uydurma hadisler) Yalan olduğu halde Hz Peygambere dayandırılan uydurma sözler.

meyamin

 • (Tekili: Meymenet) Bereketler, mutluluklar, uğurlar.
 • (Tekili: Meymun) Bereketliler, uğurlular.
 • Maymunlar.

meymene

 • Sağ kol, sağ taraf.
 • Meymenet, yümn-ü bereket. Bereket. Kuvvetlilik. Uğurluluk. Kutluluk.

meymenet / مَيْمَنَتْ

 • Bereket, uğur, kutluluk.
 • Uğur, saadet, bereket.

meymenetsiz

 • Bereketsiz.

meymun

 • Bereketli, uğurlu. Kuvvetli. Kutlu.

mi'ber

 • (Mi'bere) İğne kutusu, iğne kabı.

mu'cize-i bahire-i bereket / mu'cize-i bâhire-i bereket

 • Apaçık bereket mu'cizesi.

mu'cize-i bereket

 • Bereketle ilgili mu'cize.

mu'cize-i peygamberiye

 • Peygambere ait mu'cize.

mübarek / mübârek / مبارك / مبارک / مُبَارَكْ

 • İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud.
 • Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey.
 • Bereketli, hayırlı, uğurlu.
 • Bereketli, hayırlı.
 • Bereketli, feyizli, hayırlı, fâidesi bol.
 • Bereketli, hayırlı.
 • Kutlu, bereketli. (Arapça)
 • Bereketli.

mübarekat / mübârekât

 • Bereketli ve güzel şeyler.

müczil

 • Çok çok veren. Çoğaltan. Bollaştıran. Bereket ihsan eden.

müdebber

 • Âzâd olması yâni serbest bırakılıp, hürriyetine kavuşması, efendisinin vefâtına (ölümüne) bağlı kılınan köle. Böyle olan kadına müdebbere denir.

mufaz

 • Çok, bol. Bereketli, feyizli.

müfaz

 • (Feyz. den) Bol. Bereketli, feyizli.

muhaberat

 • Muhabereler. Haberleşmeler. Haberleşme yapan dâireler.

mümhika

 • Bereket gidermek.

münib

 • Hakk'a yönelen, günahları terk ile hakka dönen. Pişman olup dönen.
 • Kâinattan yüzünü çevirip Bâki-yi Hakiki'ye yönelen.
 • Güzel yağan faydalı yağmur.
 • Bereketli ve verimli bahar.

müstahberat / müstahberât

 • (Tekili: Müstahbere) (Haber. den) Öğrenilmiş, alınmış haberler.

müteberrik

 • (Bereket. den) Mübarek sayılan, teberrük eden, uğurlu.

mütefeyyiz

 • (Feyz. den) Feyizlenen. Bolluğa kavuşan, bereket bulan.

müteyemmin

 • Bereketli, mübarek sayan.
 • Kuvvetli kılan.

müyemmen

 • Bereketli, yümünlü.

nebevi / nebevî

 • Nebiye ait. Peygambere dâir. Peygamberle alâkalı.

nefes-i mübarek

 • Bereketli, uğurlu nefes.

nil-i mübarek

 • Bereketli Nil nehri.

nübüvvettarane / nübüvvettârâne

 • Peygamberlik şeklinde, peygambere yakışır bir şekilde.

nümüvv

 • Bereketlenip artmak.
 • (Canlılarda) büyümek, yetişmek, gelişmek.

nur / nûr

 • Aydınlık, ışık, feyz, bereket ihsân.
 • Kur'ân-ı kerîm.
 • Îmân.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından. Tam ve kusursuz olarak zâhir olup her şeyi ortaya çıkarıcı, yaratıcı veya göktekileri ve yerdekileri nûru ile hidâyet edici, doğru yolu gösterici, gökleri; güneş, ay ve yıld

ömr-ü mübarek

 • Bereketli, hayırlı ömür.

rabbu'l-enbiya ve's-sıddıkin / rabbu'l-enbiyâ ve's-sıddıkîn

 • Daima doğruluk üzere, Allah'a ve peygambere çok sâdık olanların ve peygamberlerin Rabbi.

rabıta / râbıta

 • Bir velînin şeklini, sûretini hayâline getirerek onun kalbindeki feyz (bereket) ve mârifetlere (ilimlere) kavuşma yolu. Kalbini büyüklerin kalbine bağlayarak onlardan feyz alma. Her şeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmeyerek, sevgi ve saygı ile bir velînin mübârek yüzünü hayâlinde veya gönlünde bulu

rags

 • Nimet. Lütf-u İlâhî. Bereket. Hayır.
 • Çoğalmak ve uzamak.

rahmet kapısı

 • Duâların kabûl edildiği, ihsân ve bereket kapısı. Duâların geri çevrilmediği lütuf kapısı.

ravda-i mübareke / ravda-i mübâreke

 • Mübârek, bereketli bahçe. Medîne-i münevverede, Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem kabr-i şerîfi ile mescidin o zamanki minberi arasında kalan mübârek mekan, yer.

reyean

 • Artma, çoğalma, ziyâdeleşme, bereketlenme.
 • Her şeyin evveli, tazelik zamanı.

şayan-ı teberrük / şâyân-ı teberrük

 • Bereketli ve mübarek olmaya lâyık.

sebeb-i bereket

 • Bereketin sebebi.

sebeb-i ref-i bereket

 • Bereketin ortadan kalkmasının sebebi.

şehr-i mübarek

 • Mübarek, bereketli ay.

sena-yı nebevi / senâ-yı nebevî

 • Peygambere ait övgü.

senet

 • Hadis naklinde Hz. Peygambere varıncaya kadar uzanan isimler zinciri.

şeyh-ül hadis

 • İkiyüz bin Hadis-i Şerifi, rivayet edenleriyle birlikte ezbere bilen büyük hadis âlimi.

sıddık-ı ekber

 • Hz. Peygambere bağlılıkta en ileride olan, Hz. Ebûbekir.

sıddıkin / sıddıkîn

 • Daima doğruluk üzere ve Allah'a ve peygambere sadakatte en ileride olanlar.

sıddikin-i muhakkikin / sıddîkîn-i muhakkikîn

 • Daima doğruluk üzere ve Allah'a ve peygambere sadakatte en ileride olan, hakikatleri delilleriyle bilen büyük araştırmacı âlimler.

suht

 • Haram mal, her nevi haram.
 • Yok eylemek. Gidermek. Bir şeyin kökünü kazımak (mânasına saht'dan alınmıştır. Haramın bereketi olmadığından hânumânlar yıktığı için suht denilmiştir.)

şuhur-u mübareke / şuhur-u mübâreke / şuhûr-u mübareke

 • Mübarek, bereketli aylar.
 • Mübarek, bereketli, sevaplı aylar.

taamı teksir

 • Yemeği çoğaltma, yiyeceği bereketlendirme.

tahiyyat-ı mübareke / tahiyyât-ı mübareke

 • Canlıların bereket ve tebrik sebebi olan hal dilleriyle ve yaşayışlarıyla dile getirdikleri dualar.

taife-i sıddıkin / taife-i sıddıkîn

 • Daima doğruluk üzere, Allah'a ve peygambere çok sâdık olanların oluşturduğu topluluk.

tebarek

 • Mübarek etsin (mealinde dua.) Teâlâ gibi mâzi fiiliyle mübalâğa ile bereketin Allah'tan zuhurunu ifade eder. (Suyun havuzda yükselmesi halinden alınmıştır.)

tebarekallah / tebarekâllah

 • "Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) ne bereketli, ne hayırlı işleri var, ne kadar bereketli!" diyerek hayret taaccübü. Allah'ın (C.C. ) yaptığı eserlerinden dolayı hayranlık hislerini ifade maksadıyla, Allah (C.C.) hakkında söylenen ve aynı zamanda dua için okunan bir kelâm.

teberrük / تَبَرُّكْ

 • Bereket umma.
 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Bir şeyi bereket veya saadet vesilesi sayarak almak veya vermek. Uğur ve bereket saymak.
 • Hayr-ı İlâhiye hissedâr olmak.
 • Bereket vesilesi.
 • Bereketlenme, mânen istifâde etme, faydalanma.
 • Bereket sayma.

teberrüken / تَبَرُّكًا

 • Bereket vesilesi olarak.
 • Uğurlu ve mübarek olarak. Bereket mevzuu ederek.
 • Bereket umarak.
 • Bereket sayarak.

tebrik

 • Bereket dileme, kutlama.

tefeyyüz / تَفَيُّضْ

 • Ma'nen zevk alma, bereketlenme.

tefeyyüz etme

 • Feyizlenme, faydalanma, bereketlenme.

tenmiye

 • (Nemâ. dan) Büyütmek. Yetiştirmek. Artırmak. Bereketlenmek.
 • Fesad veren haber yetiştirmek.
 • Ateş içine odun atmak.

teşekkür

 • Yapılan iyilikten memnun kalındığını bildirmek için söylenen şükür ifadesi.
 • Şükür etmek.
 • Birisine karşı "Sağ ol, var ol, ömrüne bereket" gibi söylenen minnet sözleri.

teşemmüt

 • Hayırla ve bereketle duâ etmek.

teşmiyet

 • Aksırana karşı hayır ve bereketle duâ etmek. (Yerhamükümullâh: Allah size merhamet ve rahmet ihsan etsin) meâlinde dua etmek.

teyemmün

 • Saadet ve huzur vesilesi sayma, bereket dileme.

tezekkür

 • Unuttuktan sonra hatıra getirmek. Zikretmek.
 • Bir şeyi ders gibi tekrar ile ezbere almak.
 • Birkaç kişi toplanıp iş üzerine görüşmek.

ulum-u hafiye / ulûm-u hafiye

 • Gizli ilimler, ancak peygambere ve bir kısım hakikatlerin sırlarını bilen alimlerce bilinen ilimler.

umman-ı feyiz

 • Mânevî bereket, bolluk denizi.

ümmet / امت

 • Cemaat, kavim, taife.
 • Bir hâkim milletin ashabından olan hey'et-i içtimaiye.
 • Bir peygambere inanıp onun yolundan giden insanların hepsi. Bir peygamberin Hakka davet ettiği cemaat.
 • Bir dille konuşan millet.
 • Arkasına düşülecek bir cemaat veya tarikat.
 • Hz. Peygambere inanıp onun yolundan giden mü'minler.
 • Topluluk, cemâat. Bir peygambere inanan tâbi olan insanlar. Bir dîne bağlı topluluğun tamâmı.
 • Bir peygambere inanan topluluk.
 • Bir Peygambere inanan insan topluluğu.
 • Ümmet, bir peygambere bağlı olanlar. (Arapça)

ümmet-i davet / ümmet-i dâvet

 • Kendilerine gönderilen peygambere inanmaya dâvet edilip de îmân etmeyen kimseler.

vahiy

 • Bir fikrin, bir hakikatın veya emrin Allah (C.C.) tarafından Peygambere bildirilmesi.
 • Lügatte vahiy: Kelâm, kitap, işaret, irsal, ilham, ifham, emir, teshir, bir şeyi harfiyyen i'lâm, bazı hususi maksadları tebliğ gibi mânalara gelir.
 • Şeriatta vahiy: Dilediği ahkâmı, esrar ve
 • Bir emrin veya bir hakikatin Allah tarafından Peygambere bildirilmesi.
 • Alah tarafından peygambere bildirilen kesin bilgi.
 • İlâhî bilgi Allah'tan peygamberlere gelen özelliği, Allah'ın dilediği şeyleri peygambere bildirmesi.

vahy

 • Vahiy, ilâhî makamdan peygambere inen yüce mânâlar.

vahy-i semavi / vahy-i semavî

 • Beşerin düşünerek yapmasına inkân olmayan, Allah (C.C.) tarafından melek vasıtasıyla Peygambere gönderilen vahiy.

vak'a-yı bereket

 • Bereketle ilgili vakıa, olay.

vakıa-i bereket

 • Bereketle ilgili vakıa, olay.

vesile-i bereket

 • Bereket sebebi.

yed-i mübareke

 • Bereketli mübarek el.

yemin yümn-ü iman / yemîn yümn-ü îmân / يَم۪ينِ يُمْنِ ا۪يمَانْ

 • Îmânın bereketli sağ eli.

yemin-i yümn-ü iman

 • İmanın bereketli sağ eli.

yümin

 • Bereket, uğur.

yümn

 • (Yümün) Kuvvetli, uğur, bereket.
 • Uğur, bereket.

yümn-i iman

 • Kuvvetli imandan gelen bereket ve kuvvet, saadet.

yümn-ü iman / yümn-ü îmân / يُمْنُ اِيمَانْ

 • İnanmanın getirdiği bereket ve uğur.
 • İmanın bereketi, uğuru.

yümn-ü iman ve emanet

 • İman etmenin ve emanete riayet etmenin verdiği bereket ve güven.

yümni / yümnî

 • Uğura, berekete ait. Uğurlu.

yümün

 • Feyiz, bereket.

yümünlü

 • Bereketli.

zahr-ı kalb

 • Kuvve-i hâfıza. Ezber kuvveti. Ezbere.

zenberek

 • (Zenburek) Hareket ettirmeğe yarıyan yay. Saatin zenbereği. (Farsça)
 • Hayvan üzerinde taşınan ve ateşlenebilen küçük top. (Farsça)
 • Mc: Faaliyet ve harekete sebep olan şey. (Farsça)

zenberekvari / zenberekvârî

 • Zemberek gibi.

zenburek / zenbûrek / زنبورک

 • Zenberek. (Farsça)
 • Tar: Hayvan ile taşınan eski küçük toplar. (Farsça)
 • Zemberek. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın