LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te berdar ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

agah / agâh / âgâh / آگاه

 • (Ageh) Haberdar. Uyanık. Kalbi uyanık. Malumatlı. Basiretli. Vâkıf. Bilen. (Farsça)
 • Haberdar, uyanık. Gaflette olmayan, kalben Allahü teâlâ ile berâber olan.
 • Uyanık, basiretli haberdar.
 • Haberdar. (Farsça)
 • Âgâh etmek: Haberdar etmek. (Farsça)
 • Âgâh olmak: Haberdar olmak. (Farsça)

agahi / agâhî / âgâhî / آگاهى

 • Malumat, vukuf, haberdarlık. Uyanıklık, teyakkuz, basiret. (Farsça)
 • Haberdarlık. (Farsça)

ageh / âgeh / آگه

 • Haberdar. (Farsça)

agehi / âgehî / آگهى

 • Haberdarlık. (Farsça)

alarm

 • Tehlike anında herkesi haberdar etmek için verilen işaret. (Fransızca)

aşna-yan

 • (Tekili: Aşnayî) Dostluklar, âşinalıklar, haberdarlıklar. (Farsça)

aşnayi / âşnâyî / آشنایى

 • Dostluk. (Farsça)
 • Bilme, haberdarlık. (Farsça)

bahaber / bâhaber / باخبر

 • Haberli, haberdar. (Farsça - Arapça)

habir

 • Haberli. Haberdar. Agâh. Âlim. Arif-i billâh.
 • Herşeyi bilen Allah (C.C.)

habir-i basir / habîr-i basîr

 • Kendisine hiçbir şey gizli kalmayacak şekilde bilen, herşeyden haberdar olan ve her şeyi gören Allah.

habirane / habirâne

 • Bilgili ve haberdar olana yakışır şekilde. (Farsça)

iblag

 • Bildirmek. Yetiştirmek. Haberdar etmek. Göndermek.

iblağ etmek / iblâğ etmek

 • Bildirmek, haberdar etmek.

ıttıla / ıttılâ

 • Haberdar olma, bilgi sahibi olma.

ıttıla kesb etme

 • Haberdar olma, bilgi sahibi olma.

ıttıla' / ıttılâ' / اِطِّلَاعْ

 • Haberdâr olma.

mücessem

 • Cismi olan. Dış duygularımızla bilinip varlığından haberdar olduğumuz şey. Varlığı görünen. Cisimlenmiş olan. Bir şekli gösteren. Uzunluğu, genişliği ve kalınlığı olan cisim. Şekillenmiş.

müheymin

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden); her mahlûkun (yaratılmışın) ömrünü, amelini, rızkını, ecelini, nefeslerini, sözlerini bilen, gören, onların bütün hallerinden haberdâr olan.

muttali / muttâli

 • Haberdar olma, bilgi sahibi olma.

muttali olma

 • Farkına varma; bilgi sahibi olma, haberdar olma.

muttali olmak

 • Haberdar olmak.

muttali' / مُطَّلِعْ

 • Haberdar.

perdar

 • (Bak: Berdâr) (Farsça)

vakıf / vâkıf / وَاقِفْ

 • Bilen, haberdâr olan.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın