REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te berce ifadesini içeren 15 kelime bulundu...

ashab-ı kehf / ashâb-ı kehf

 • Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'da bahsi geçen ve devirlerinin zâlim padişahından gizlenerek ve onun şerrine âlet olmaktan çekinerek, beraberce bir mağaraya saklanıp, Rabb-ı Rahimlerine (C.C.) sığınan, dindar ve makbul büyük zâtlar. İsimleri rivâvette şöyle sıralanır: Yemlihâ, Mekselinâ, Mislinâ, Mernüş, D

bilittifak

 • İttifakla, beraberce, el birliğiyle.
 • İttifak ile. Beraberce, birlikte, elbirliğiyle.

imece

 • Köyün umumi işlerinde veya köylünün kendi işlerinde köy halkının müştereken çalışması. Beraberce birçok kimsenin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin işini halletmesi ve herkesin işinin sıra ile bitirilmesi.

mashuben

 • Beraberce, birlikte olduğu halde. Yanında bulunarak.

muayeşe

 • Beraberce hoşça geçinme.

mücaleset

 • (Cülus. dan) Beraberce ve birlikte oturma.

mücalis

 • (Cülus. dan) Birlikte ve beraberce oturan.

muhalebe

 • Beraberce süt sağmak.

mustashiben

 • Birlikte, beraberce. Yanında olarak.

müşterek-ül menfaa

 • Beraberce ve ortaklaşa faydalanma.

müştereken

 • Ortaklaşa, beraberce.

müttehid

 • Beraberce, birlikte, birleşmiş.

nübüvvetkarane / nübüvvetkârâne

 • Peygamberce.

şeyhan

 • (şeyheyn) Esasen iki şeyh demek olup; bazı eserlerde, Buharî ve Müslim yerinde kullanılır. Her ikisinin Hadis Kitablarına birden Sahihan denir.
 • Hazret-i Ebubekir ile Hazret-i Ömer'in (R.A.) beraberce bâzı mühim kitaplarda geçen isimleri.
 • Bazı fıkıh kitablarında, İmam-ı A'zam

zeberdec

 • Zeberced taşı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın