LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te beraberlik ifadesini içeren 41 kelime bulundu...

adem-i ihtilaf / adem-i ihtilâf

 • Birlik. Beraberlik. Uyuşma. Anlaşma.

beraberi / beraberî

 • Eşitlik, müsavilik, beraberlik. (Farsça)

bezv

 • Beraberlik.
 • Denk, eşit, misil.

cennet-i ittihad

 • Birlik, beraberlik cenneti.

cinas-ı muharref

 • Edb: Yalnız harflerde beraberlik, harekelerde ayrılık bulunan cinâs. (merd, mürd gibi.)

hatn

 • Beraberlik, misil, denk olma, eşitlik.

hem-desti / hem-destî

 • Berâberlik, birlik. (Farsça)
 • Ortaklık, şeriklik. (Farsça)

ittifakıyet-i avra / ittifakıyet-i avrâ

 • Tek gözü kör olan ittifak, beraberlik; arkasında hükmeden İlâhî kudret görülmediği için sadece maddî güce sahip olduğu sanılan birlik ve beraberlik.

ittihad

 • Birlik, beraberlik.

kebse

 • Beraberlik, eşitlik, müsavat.
 • Ebucehil karpuzu.

kefaet

 • Denklik. Denk olmak. Beraberlik. Bir şeye yeterlik. Küfüv oluş.
 • Fık: Evlenen erkeğin, alacağı kadına neseb, diyanet, hürriyet ve mal hususlarında müsâvi ve daha üstün olması hususu. (Bunun en mühimmi de diyânet noktasındadır.)

kefaf

 • Ancak yaşayabilecek kadar olan rızık.
 • Misil, miktar.
 • Berâberlik.

kifa

 • Bir parça veya iki bez (ki birbirine dikip çadır eteğini yaparlar.)
 • Eşitlik, beraberlik, müsâvât.

ma'iyyet

 • Berâberlik. Her an Allahü teâlâ ile berâber olma. Huzur, cem'iyyet, vilâyet-i Hâssa-i Muhammedî de denir.

maiyet-i hassa

 • Özel beraberlik.

maiyet-i mahsusa

 • Özel beraberlik.

maiyyet / معيت

 • Beraberlik, arkadaşlık, bir büyük memurun emrinde bulunma.
 • Beraberlik. Arkadaşlık.
 • Yüksek rütbeli bir kimsenin emri altında bulunan hey'et.
 • Yan. Nezd.
 • Birlik, beraberlik, yanında bulunma. (Arapça)

mezc-i ittihad

 • İttihadın verdiği imtizac. Kuvvetli birlik ve beraberlik.

mezcu ittihad

 • Kuvvetli birlik ve beraberlik.

milliyet

 • Ümmet. Aralarında din, dil ve tarih birliği olan topluluktaki hâl. Millet olma. Aralarında maddi mânevi birlik ve beraberlik râbıtaları bulunan topluluktaki vasıf.

muadelat

 • (Tekili: Muâdele) (Adl. den) Beraberlikler, musâvilikler.

muadele

 • Müsâvilik, eşitlik. İki şey arasında mikdarca, vasıfca beraberlik.
 • Karşılıklı anlayış.
 • Adâlet.
 • Mc: Anlaşılmaz iş. Muammâ.

mükafat / mükâfat

 • (Kifâyet. den) Bir hizmet veya muvaffakiyete ve iyiliğe karşı verilen karşılık.
 • Berâberlik.
 • Takdirnâme.

mükafee / mükâfee

 • Beraberlik, eşitlik, müsavat.

murafakat

 • Beraberlik, arkadaşlık.

müsavat

 • Denklik, beraberlik. Müsavilik, eşitlik. Aynı hâl ve derecede olmak. Aynı haklara sahip olmak.

müzamele

 • Beraberlik, muâdele.

refakat

 • Arkadaşlık, beraberlik.

refakat-i maneviye / refakat-i mâneviye

 • Mânevî arkadaşlık, beraberlik.

seng

 • Taş, hacer. (Farsça)
 • Vezin. Tartı ve temkin. (Farsça)
 • Sıklet. (Farsça)
 • Beraberlik. (Farsça)
 • Ağırlık. (Farsça)

seva

 • Beraber olma. Beraberlik. Denk, müsavi.

seviyye

 • Müsavilik, birlik, beraberlik.
 • Düzlük, doğruluk.

sohbet

 • Berâberlik. İnsanın derece bakımından kendinin üstünde veya altında yahut akranı ile bir araya gelip, Allahü teâlânın ve Peygamber efendimizin beğendiği, hoşnud olduğu şeyleri konuşması.

taadül

 • Beraberlik, eşitlik.

teadül

 • (Çoğulu: Teâdülât) (Adl. den) Birbirine denk gelme. Eşitlik, denklik, beraberlik.

tekafü' / tekâfü'

 • Beraberlik, eşitlik, müsâvilik.

tinnü

 • Beraberlik, eşitlik.

uhuvvetkarane / uhuvvetkârane

 • Kardeşçesine, kardeş gibi olarak. Birlik, beraberlik ve karşılıklı sevgi ile. (Farsça)

üsvet

 • Beraberlik.
 • Halka reis olmak.
 • Dert ortağı. Sâdık arkadaş. Manevî tabib.
 • Nümune ve örnek tutulacak olan insan.

vahdet / وحدت

 • Teklik. (Arapça)
 • Birlik, beraberlik. (Arapça)

yekzeban

 • Söz birliği. Ağız birliği. Sözde beraberlik.
 • Aynı dili konuşan. Bir dilde.