LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te belirme ifadesini içeren 30 kelime bulundu...

büruz

 • Zâhir olma, belirme, meydana çıkma. Çıkmak.

cilve

 • Görünme, belirme, naz.

derem

 • Baldır etli olduğundan dolayı topuğun görünmeyip belirsiz olması ve sâir kemiklerin etlilikten belirmeyip örtülmesi.
 • Ağızdan dişlerin dökülüp yerini et bürüyüp belirsiz olması.
 • Davarın yavaş yürüyüp adımlarını birbirine yakın atması.

hafud

 • Karnındaki yavrusunu âzası belirmeden düşüren deve.

inkişaf-ı fevkalade / inkişaf-ı fevkalâde

 • Olağanüstü bir şekilde ortaya çıkma, belirme.

mered

 • Kötülükte inad.
 • Sakal belirmemek, sakal çıkmamak.

mürd

 • (Tekili: Emrüd) Sakalı belirmemiş genç yiğitler.

nebz

 • Bir kimseyi ayıplamak. Kötü lâkabı takmak, istihzâ etmek.
 • İhtiyarlık işareti belirmek.

nevber

 • Turfanda meyve. (Farsça)
 • Memeleri yeni belirmeye başlamış kız. (Farsça)

taayyün / تعين

 • Belirme, görünme.
 • Ortaya çıkma, belirme. (Arapça)

taayyünat / taayyünât

 • Belirmeler.

tafv

 • Bir şeyin batmayıp su üzerinde kalması.
 • Ağaç üzerinde yaprağın belirmesi.
 • Bir işe girmek.
 • Hayvanın tepe üzerine çıkması.
 • Ceylânın koşması.

takannün

 • Kanunlaşma. Değişmez halde, kat'i olarak belirme.

teayyün

 • Bellibaşlı olmak.
 • Meydana çıkmak. Görünmek. Belirmek.
 • Anlaşılma. Zâhir ve âşikâr olma.

tebarüz / tebârüz

 • Belirme, görünme.

tebeyyün

 • Belli olma, belirme.

tecelli / tecellî

 • Görünme, belirme.

tecelli-i timsal / tecellî-i timsal

 • Görüntünün belirmesi, yansıması.

tecelligah / tecellîgâh

 • Belirme yeri.

tecelliyat / tecellîyât

 • Görünmeler, belirmeler.

temessülat / temessülât

 • Belirmeler, görünmeler.

teşahhus

 • Şahıslanma, belirme.

teşahhusat-ı vechiye / teşahhusât-ı vechiye

 • Yüze ait belirmeler, insanın simasındaki ayırdedilme özelliği.

teşahhusat-ı zahiriye / teşahhusât-ı zâhiriye

 • Dış belirmeler, dış kimlik.

tezahür / tezâhür / تظاهر

 • Meydana çıkma, belirme, görünme. Gösteriş.
 • Birbirini korumak, birbirine arka olmak.
 • Arkalaşmak; yâni birbirine yardım etmek.
 • Avretine zıhar etmek, yani zevcesinin arkasını validesinin arkasına teşbih ederek "zuhruki kezuhri ümmî" demek.
 • Belirme, görünme.
 • Belirme, görünme.
 • Ortaya çıkma, belirme. (Arapça)
 • Tezâhür etmek: Ortaya çıkmak, belirmek. (Arapça)

tezahür-ü rahmet

 • Rahmet belirmesi, görünmesi.

tezahürat / tezâhürât

 • Görünmeler, belirmeler.

tezahüriyet / tezâhüriyet

 • Belirme, ortaya çıkma.

usluc

 • (Çoğulu: Asâlic) Yeni belirmeğe başlamış ağaç budağı.

vücud taayyün etme

 • Varlık verilme, varlık olarak belirme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın