LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te belg ifadesini içeren 53 kelime bulundu...

adaletname-i şeriat / adaletnâme-i şeriat

 • Şeriatın adalet ölçüsü, belgesi.

ahdname / ahdnâme

 • Devlet başkanının emriyle, bâzı devlet, topluluk ve şahıslara özel haklar tanımak maksadıyle hazırlanan belge.

arşiv

 • Kıymetli belgelerin saklandığı yer.

ayat-ı kudret / âyât-ı kudret

 • Kudret âlemi olan kâinat belgeleri, delilleri.

berat / berât / بَرَاتْ

 • Suçlamadan kurtuluş belgesi.

ehliyyet / اهليت

 • Beceri sahipliği, yeterlilik, yetki. (Arapça)
 • Yeterlilik belgesi. (Arapça)

emirname / emirnâme / امرنامه

 • Ferman, emir belgesi. (Arapça - Farsça)

evrak / evrâk / اوراق

 • Yapraklar, kağıtlar, belgeler.
 • Kağıtlar. (Arapça)
 • Belgeler. (Arapça)
 • Arşiv. (Arapça)

evrak-ı muzırra / evrâk-ı muzırra / اَوْرَاقِ مُضِرَّه 

 • Zararlı belgeler.

evrak-ı tevkifiye

 • Tutuklanmayı gerektiren belgeler.

ferman-ı mezuniyet / fermân-ı mezuniyet

 • Mezuniyet belgesi, bitirme belgesi.

huccet

 • Senet, vesîka, delîl, burhân.
 • Şer'î mahkemelerde bir dâvânın şâhitlerini dinledikten sonra kâdının verdiği hükmün yazıldığı îlâm, belge.

hüccet / حجت

 • Senet, belge, delil.
 • Delil, belge. (Arapça)

hücec / حجج

 • Deliller, belgeler. (Arapça)

ibraname / ibrânâme / ابرانامه

 • Aklanma belgesi. (Arapça - Farsça)

icazet / icâzet / اجازت

 • Diploma, yetki belgesi.
 • İzin, diploma, şehâdetnâme. Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine, yetiştiğine dâir verdiği belge, diploma.
 • İzin. (Arapça)
 • Mezuniyet belgesi, diploma. (Arapça)

icazet alma / icâzet alma

 • Eski medrese usûlüne göre bir öğrencinin hocasından öğrendiği ilimler hakkında yeterlilik belgesi alması.

icazet-i mutlaka / icâzet-i mutlaka

 • Çeşitli ilimlerde üstâdın (hocanın) talebesine yetiştiğine ve başkalarını da yetiştirebileceğine dâir verdiği izin veya bu izni ifâde eden belge, diploma.

istişhad / istişhâd

 • Şahid gösterme. Delil getirme, belge.
 • Şehid olma.

ıtkname / ıtknâme / عتق نامه

 • Âzâdlık belgesi. (Arapça - Farsça)

ittihamname

 • Suçlama belgesi.

izinname / izinnâme

 • İzin belgesi.
 • İzin belgesi.

lisans

 • Herhangi bir mevzuda verilen izin. Müsaade belgesi. (Fransızca)
 • Üniversite tahsili tamamlanınca alınan diploma. (Fransızca)
 • Bir sporcunun resmi yarışmalara katılabilmesi için spor federasyonu tarafından kendisine verilen kayıt fişi veya kimlik kartı. (Fransızca)
 • İthal veya ihracı serbest bırakılmayarak (Fransızca)

makbuz / مقبوض

 • Alınmış, alındı belgesi.
 • Sıkılmış, daraltılmış.
 • Alınmış. (Arapça)
 • Alındı belgesi. (Arapça)

mevsuk / mevsûk / موثوق / مَوْثُوقْ

 • Vesikalı, belgeli, sağlam.
 • Güvenilir, belgeye dayanan. (Arapça)
 • Güvenilir, belgeye dayalı.

mevsukan / mevsûkan

 • Belgeli bir biçimde.

mevsukiyet / mevsûkiyet / موثوقيت

 • Güvenilirlik, belgeye dayanma. (Arapça)

muanan / muânân

 • Ananeli, belgeli.

nihai vesika / nihaî vesika

 • Son anlaşma belgesi, sonuç bildirgesi.

nizamname / nizamnâme

 • Düzen yazısı, düzenleme ile ilgili belge.

nüsha / نسخه

 • Yazılı belge. (Arapça)
 • Muska. (Arapça)
 • Süreli yayın sayısı. (Arapça)

şahadetname-i hürriyet / şahadetnâme-i hürriyet

 • Hürriyet diploması; özgürlüğü hak etme belgesi.

şehadetname / şehadetnâme / şehâdetnâme / شهادت نامه

 • Diploma, mezuniyet belgesi.
 • Diploma, mezuniyet belgesi. (Arapça - Farsça)

sened / سند

 • Belge. (Arapça)
 • Tapu. (Arapça)

sened-i özr

 • Özrün belgeleri, dayanağı.

senedat / senedât / سندات

 • Belgeler. (Arapça)

taahhüdname / تعهد نامه

 • Taahhüt belgesi. (Arapça - Farsça)

takdirname / takdîrname / تقدیرنامه

 • Başarı belgesi. (Arapça - Farsça)

talakname / talâknâme / طلاق نامه

 • Boşanma belgesi. (Arapça - Farsça)

tarife / târife

 • Bir işlemin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren belge.

tayınat senedi

 • Görevlendirme belgesi.

terbiyename

 • Terbiye edici belge; belli bir terbiye ve eğitim programını içeren talimat, kitap.

terhis tezkeresi

 • Göreve son verme belgesi.

tevsik / tevsîk / توثيق

 • Belgeleme.
 • Belgeleme. (Arapça)
 • Sağlamlaştırma. (Arapça)
 • Tevsîk edilmek: Belgelendirilmek. (Arapça)
 • Tevsîk etmek: Belgelendirmek. (Arapça)

tezkere

 • Pusula, izin belgesi.
 • Belge.

vakfiyye / وقفيه

 • Vakıf belgesi. (Arapça)

varaka / ورقه

 • Evrak, belge.
 • Belge. (Arapça)
 • Bir yaprak. (Arapça)

vekaletname / vekâletnâme / وكالت نامه

 • Vekillik belgesi. (Arapça - Farsça)

vesaik / vesâik / وثائق

 • Belgeler.
 • Belgeler. (Arapça)

vesika / vesîka / وثيقه / وَس۪يقَه

 • Bir hâlin, bir hadisenin veya bir sözün doğruluğunu gösteren, inandırıcı şey. Belge, sened.
 • Belge.
 • Belge, senet.
 • Belge. (Arapça)
 • Belge.

vesika-i itikad

 • İnanç belgesi.

vesika-i kur'aniye / vesika-i kur'âniye

 • Kur'ân vesikası, Kur'ânî belge, güvence.

vesika-i tarihiye

 • Tarihî belge.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın