LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bekleyen ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

amade / âmâde / آمَادَه

 • Hazır, emir bekleyen.

cezu'

 • Çok sızlanan, kıvranan, feryad eden. Allah'tan gayrısından imdad bekleyen.

der-kemin

 • Pusu bekleyen, pusuda olan. (Farsça)

fursat-cu / fursat-cû

 • Fırsat bekleyen, fırsat arıyan. (Farsça)

gardiyan

 • Hapistekileri bekleyen görevli.

haris / hâris

 • Muhafız. Bekçi.
 • Gözcü. Himaye eden. Bekleyen.

inayethah

 • İnayet isteyen, meded bekleyen. (Farsça)

intizar eden

 • Bekleyen.

mededhah / mededhâh

 • Meded isteyen, yardım bekleyen. (Farsça)

mehdi-i muntazır

 • (Şiilerin itikadına göre) Kıyameti bekleyen mehdi.

melhuf

 • Hasrette kalan.
 • Kederli, tasalı.
 • İmdad bekleyen.

mirsad

 • Gözetleme yeri. Rasad yeri.
 • Gözetleme âleti.
 • Suçluları gözleyip duran.
 • Pusu.
 • Suçlular için hazır bekleyen.

muhafızin / muhafızîn

 • (Tekili: Muhafız) Muhafızlar, bekçiler. Bir yeri koruyup bekleyen kimseler.

mümhil

 • (Mehl. den) Mühlet veren, bekleyen.

muntazır / منتظر / مُنْتَظِرْ

 • Bekleyen.
 • Bekleyen. Gözleyen. Birisinin gelmesini bekleyen.
 • Bekleyen.
 • Bekleyen. (Arapça)
 • Gözeten, bekleyen.

müntesıb

 • Bekleyen. Muntazır kimse.
 • Ayak üstüne dikilip duran.

murabıt

 • Kalbini Allah'a bağlayan.
 • Düşmanla karşılaşılacak yerlerde gözetip nöbet bekleyen.

mürtekıb

 • (Rükub. dan) Bekleyen, gözleyen, uman.
 • Göz hapsine alan.

müstagis

 • Medet bekleyen, yardım dileyen.

mustasrih

 • Bağırıp ağlayan. Meded bekleyen.

müstevki'

 • Bir şeyin vukuunu bekleyen, olmasını bekleyen.
 • Olacak diye endişelenen.

mütelevvim

 • Muntazır olan, bekleyen.

müterabbıs

 • Bekleyen.

müterakkıb

 • (Rükub. dan) Gözleyen, bekleyen.

müterassıd

 • (Rasad. dan) Gözeten, tarassud eden, bekleyen, kollayan.

mütevakkıf

 • Bir şeye bağlı olan, onunla iş görecek olan, ilerlemeyip duran.
 • Bekleyen, tevakkuf eden, duran, eğlenen.

naib

 • (Nevb. den) Vekil, birinin yerine geçen.
 • Şeriat hâkimi olan kadı vekili.
 • Nöbet bekleyen.

pad

 • Saklayan, hıfzeden. (Farsça)
 • Büyük, ulu. (Farsça)
 • Bekleyen, muhafaza eden, koruyan. (Farsça)

rakıb

 • Gözeten, bekleyen.

rasid

 • Muntazır, bekleyen kimse.
 • Avını bekleyen ve yaklaştığında hemen üzerine sıçrayan canavar.

rekub

 • Erkeğinin ölümünü bekleyen kadın.
 • Evlâdı durmayan avret.
 • Kalabalıktan suya yaklaşamıyan deve.

sabir

 • Tahammül eden, sabreden, bekleyen. Zorluğa karşı göğüs geren, hâlinden şikâyet etmeyip acı ve sızıya katlanan. Belâ ve musibete karşı şikâyet etmeyip Allah'a (C.C.) şükreden.

serhadlu / serhadlû

 • Hudut boylarını bekleyen, hudutlardaki kalelerde vazife gören askerler.

temcid pilavı

 • Mc: Tekrar tekrar bahsedilen şey, daima öne sürülen madde. Mükerreren ortaya sürülen bahis, yahut söylenilen söz. (Menşei: "Erkeğini sahura bekleyen kadının, pilavı yanmasın diye kaldırması ve soğumasın diye tekrar koyması" diye söylenir.)

türbedar / türbedâr

 • Türbe bekleyen.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın