LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bat kelimesini içeren 98 kelime bulundu...

afil / âfil

 • Batıp gidici, geçici.

alafranga

 • Batı tarzında.

alihe / âlihe

 • Bâtıl ilâhlar, tanrılar.

battal

 • Bâtıl, hükümsüz.

bedih-ül butlan

 • Bâtıl olduğu âşikar surette belli. Bâtıl, haksız bir hüküm veya görüş olduğu herkesçe bilinen.

bedihü'l-butlan / bedîhü'l-butlan

 • Batıl ve yanlışlığı apaçık ortada olan.

butlan / butlân / بُطْلَانْ

 • Bâtıl, geçersiz, asılsız olma.
 • Batıllık, temelsizlik, çürüklük.
 • Batıl olma.

bütul

 • Bâtıl olmak.

cide

 • Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu vilâyetine bağlı bir ilçe.

debur / debûr

 • Batı rüzgarı, batı taraftan esen yel.

dühdün

 • Bâtıl nesne.

dühdür

 • Bâtıl nesne.

duhus

 • Bâtıl olmak.

düluk

 • Batma, güneş batması.

ebatıl / ebâtıl

 • Bâtıl ve boş şeyler.

edyan-ı batıla / edyan-ı bâtıla / edyân-ı bâtıla

 • Bâtıl dinler. Bozuk, hükmü hakikatten ayrılmış olan dinler.
 • Bâtıl dinler. Hak olmayan dinler.

efkar-ı batıl / efkâr-ı bâtıl

 • Bâtıl, asılsız fikirler.

efrenc / افرنج

 • Batılı, Avrupalı. (Arapça)

ekavil-i batıla / ekavil-i bâtıla

 • Bâtıl sözler, doğru olmayan sözler.

elsine-i garbiyye

 • Batı dilleri, garb lisanları.

ervah-ı afilin / ervâh-ı âfilîn / اَرْوَاحِ آفِلِينْ

 • Batıp giden ruhlar.

esasat-ı batıla / esasat-ı bâtıla

 • Batıl temeller.

fehlel

 • Bâtıl.

fireng / فرنگ

 • Batı, Avrupa. (Farsça)

firengi / firengî

 • Batı kültürü.

firenk

 • Batılı.

firenkmeşreb

 • Batılıların yolunda giden.

frengi / frengî

 • Batı dili, Batı ile ilgili.

frengistan / frengistân

 • Batı ülkeleri.

frenk

 • Batılı.

frenkçe

 • Batı diliyle.

frenkmeşreb

 • Batılıların izinde giden.

garb / غَرْبْ

 • Batı.
 • Batı.
 • Batı.

garben / غربا

 • Batıdan, garb cihetinden, batı tarafından.
 • Batıdan. (Arapça)

garbi / garbî

 • Batıya ait.

garbi anadolu / garbî anadolu

 • Batı Anadolu.

garbiyyun / garbiyyûn / غربيون

 • Batılılar, Avrupalılar. (Arapça)

garib

 • Batan.

garik / garîk

 • Batmış, boğulmuş.

gark / غَرْقْ

 • Batmak, suda boğulmak.
 • Batmak, suda boğulmak.
 • Batma, boğulma.
 • Batma.

gark olan

 • Batan.

garkan

 • Batarak, boğularak.

garp

 • Batı.

garp cemiyeti

 • Batı toplumu; Avrupa.

garp medeniyet-i sefihanesi

 • Batının sefih haldeki medeniyeti, haram zevk ve eğlencelere düşkün medeniyeti.

garplı

 • Batılı.

garplılaşma

 • Batılılaşma, Avrupa medeniyetini taklid etme.

garplılaşmak

 • Batılılaşmak.

garz

 • Batırma, sokma. İğne sokma.

gurub / gurûb / غروب

 • Batma.
 • Batma, batış.
 • Batma.
 • Batış. (Arapça)

gurub eden

 • Batan.

gurub etme

 • Batma.

gurub etmesin

 • Batmasın.

gurup

 • Batma.

gurup avanı / gurup âvânı

 • Batış anları.

halk-ı kur'an / halk-ı kur'ân / خَلْقِ قُرْاٰنْ

 • Batıl Mu'tezile mezhebinin ortaya attığı Kurânın yaratılmış olduğu fikri.

hārici / hāricî / خَارِج۪ي

 • Batıl itikadi bir mezheb.

hevahi / hevahî

 • Bâtıl nesne.

hikmet-i ecnebiye

 • Batı felsefesi.

hıns

 • Bâtıldan hakka veya haktan bâtıla meyletmek. Yeminini bozmak. Günah.

hubut

 • Bâtıl olmak. Beyhude, işe yaramaz olmak.

hurafe / خرافه

 • Batıl inanç. (Arapça)

i'tikadat-ı batıla / i'tikadât-ı bâtıla

 • Bâtıl, hak olmayan, asılsız şeylere inanışlar.

ibtal

 • Battal etmek. Çürütmek. Hükümsüz bırakmak.

ibtale

 • Bâtıl ve boş şey.

igmar

 • Batırmak.

igrar

 • Batırmak.

işa-i sani / işâ-i sânî

 • Batıdaki mer'î ufuk hattı üzerinde beyazlığın kaybolması ile başlayan vakit; güneşin üst kenarının ufk-ı mer'î altında on dokuz derece yüksekliğe indiği ve şafağın kaybolduğu tam karanlık vakit.

işraki / işrakî

 • Bâtıl İşrakiye felsefesine mensub. İşrakiyyunun dalâletten ve şirkten ibaret bâtıl ve hurafe fikirleri.

işrakiyye / işrâkiyye

 • Batıl bir felsefe.

jaje

 • Bâtıl, edebsizce olan söz. (Farsça)

kerempe burnu

 • Batı Karadeniz kıyısında Cide Kazasının sınırları içinde kalan kara çıkıntısı.

mağrib / مغرب / مَغْرِبْ

 • Batı, akşam.
 • Batı, garb, batı tarafında olan yerler.
 • Batı.
 • Batı.

mağribi / mağribî

 • Batılı, mağribli.

menabik

 • Batman.

merzaga

 • Bataklık, çamur.

merzagi / merzagî / مرزغى

 • Bataklık. (Arapça)

meslek-i batıla / meslek-i bâtıla

 • Bâtıl ve haktan uzak yol, yanlış meslek.

mu'tezile / مُعْتَزِلَه

 • Bâtıl i'tikādî bir mezheb.

mugterik

 • Batan, suda boğulan, garkolan.

müstağrak

 • Batmış, dolmuş.

nasih / nâsih

 • Battal eden, hükümsüz bırakan. Daha önceki hükmü kaldıran.

rububiyet-i batıla / rububiyet-i bâtıla

 • Bâtıl ilâhçılık, batıl rablık.

sebehlel

 • Bâtıl, boş, abes.

sefahet-i medeniyet

 • Batı medeniyetinin teşvik ettiği yasak zevk ve eğlenceye düşkünlük.

sevh

 • Batmak.

tagmis

 • Batırma, daldırma.

tango

 • Batı kaynaklı bir müzik ve bu müzik eşliğinde yapılan dans türü.

tasavvurat-ı batıla / tasavvurât-ı bâtıla

 • Batıl şeyleri zihinde canlandırma.

tavr-ı batıl / tavr-ı bâtıl

 • Bâtıl, hak olmayan tavır.
 • Bâtıl, kötü hal ve vaziyetler.

teammuk

 • Batmak, gömülmek.

tevehhüm-ü batıl / tevehhüm-ü bâtıl

 • Bâtıl ve hakka ters vehim.

uful / ufûl

 • Batış.
 • Batma, kaybolma.

umur-u batıla / umur-u bâtıla

 • Bâtıl şeyler, çürük fikirler.

vahl-gah / vahl-gâh

 • Bataklık. (Farsça)

vehm-i batıl / vehm-i bâtıl

 • Bâtıl ve gerçeğe uymayan vehim.

vilayat-ı garbiye / vilâyât-ı garbiye

 • Batı illeri.

yoga

 • Bâtıl Hind felsefe sistemi. Bunlar tam bir dalgınlık ve hareketsizlik ile ve çile çekmekle gayelerine ulaşacaklarını sanarlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın