LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te barl ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

barla karyesi

 • Barla köyü.

becil

 • Büyük, itibarlı, muhterem, hatırı sayılan kimse.
 • Şişman.

bedre

 • Eğirdir-Barla yolu üzerinde merkeze 11 km mesafede, Eğirdir gölü kenarında bulunan bir köydür.

büzaa

 • Kibarlık, incelik, zerafet.

cebbari / cebbarî

 • Cebbara mensub, cebbarlık, cebredicilik. Cebbarlık eden.

emasil

 • (Tekili: Emsel) Benzerler, eşler, akranlar, müsaviler.
 • İtibarlı kimseler.

enbar

 • (Tekili: Nibr) Anbarlar, nibrler. İçinde çeşitli mallar saklanan kapalı mahfaza, oda.

ercmendi / ercmendî

 • Haysiyetli, şerefli, itibarlı, muhterem. (Farsça)

esil

 • Şerefli, şanlı, namlı, haysiyetli, itibarlı ve otoriter kişi.

fihal

 • (Tekili: Fahl) İtibarlı, seçkin ve üstün kimseler.

gatarif

 • (Tekili: Gıtrîf) Başkanlar, başlar, reisler, önderler.
 • Soylu ve asaletli kimseler, itibarlı ve seçkin kişiler.

gıtrif

 • (Çoğulu: Gatârif) Başkan, reis.
 • Asil ve itibarlı kimse. Soylu kişi.

hasib / hasîb

 • Muhterem, itibarlı, değerli ve soyu temiz kimse. şahsi meziyet sâhibi insan.
 • Muhâsebeci.

i'tibarat

 • (Tekili: İ'tibar) İ'tibarlar, şeref ve haysiyetler.
 • Var sayılan şeyler, faraziyeler.

ihbarat

 • Bildirilen haberler. İhbarlar. Bildirilen hadis-i şerifler.

jurnaller

 • İhbarlar.

karaca ahmed sultan

 • Barla ile Barla Gölü arasında "Karadut" mevkiinde, bir ziyaretgâhtır. Barla'ya yaya yirmi dakikalık bir mesafededir.

mahra

 • Değerli ve itibarlı insan.
 • Uygun, münâsib ve elverişli şey.

mahuza

 • Temiz. İtibarlı, şerefli, asil.
 • Saf, hâlis, katıksız.

me'sur

 • Ecdaddan rivayet edilen.
 • Meşhur.
 • İtibarlı. Beğenilmiş olan.
 • Rivayet yolu ile öğretilmiş meşhur ve mühim haberler.
 • Bir kılınç ismi.

mer'iyy-ül hatır / mer'iyy-ül hâtır

 • İtibarlı. Sözü geçer.

mu'teberan

 • (Tekili: Mu'teber) Şerefli, haysiyetli ve itibarlı kimseler.
 • Bir yerin, bir mesleğin veya bir sınıfın ileri gelenleri. Hükmü geçip, inanılır olanlar.

mu'teberat

 • (Tekili: Mu'teber) İtibarlı, hükmü geçer şeyler.

mufahham

 • Büyüklük kazanmış, kerem sahibi, itibarlı, azim, büyük.

muteber / معتبر

 • İtibarlı. (Arapça)
 • Geçerli. (Arapça)

mütehayyiz

 • Tahayyüz eden, yer tutan.
 • İtibarlı, mühim.

nazikane / nâzikâne

 • Nazik kimseye yakışır şekilde, kibarlıkla, terbiyelice. (Farsça)

nedime

 • Kadın nedim.
 • Zengin veya şerefli, itibarlı bir kadının arkadaşı.

payedar / payedâr

 • Rütbeli, pâyeli, itibarlı. (Farsça)

payedari / payedârî

 • İtibarlılık, rütbelilik, pâyedarlık. (Farsça)

taayyün

 • Meydana çıkmak, âşikâr olmak, belli başlı ve itibarlı görünen insanlardan olmak.

tazarruf

 • Zerafet, kibarlık, incelik gösterme.

vücuh şirketi / vücûh şirketi

 • Sermâyesiz olup, halk arasında emniyet ve îtibârları ile veresiye alıp-satmak üzere kurulan şirket.

zarafet / zarâfet

 • Zariflik, incelik, kibarlık. Nâzik davranış. Muamelede, harekette ve giyimde hoşluk ve temizlik.
 • İncelik, kibarlık.