LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Osmanlıca - Türkçe Sözlük'te barek ifadesini içeren 69 kelime bulundu...

aded-i mübarek

 • Mübarek sayı.

allahü zülcelal tebareke ve teala ve tekaddes hazretleri / allahü zülcelâl tebareke ve teâlâ ve tekaddes hazretleri

 • Büyüklük, haşmet ve yücelik sahibi olan ve her türlü kusur ve eksiklikten uzak olan Allah.

arazi-i mübareke / arâzi-i mübâreke

 • Mübarek yer olan Hicaz.

ayat-ı mübareke / âyât-ı mübareke

 • Mübarek, değerli âyetler.

barekallah / bârekallah / bârekâllah

 • Allah mübarek etti. Allah mübarek etsin. Hayırlı ve bereketli olsun.
 • Allah hayırlı ve mübarek etsin.
 • "Allah ne mübarek yaratmış".
 • Allah hayırlı ve mübarek kılsın anlamında, beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz.

barekte / bârekte

 • Sen mübarek ve bereketli eyledin (meâlinde dua).
 • Sen mübarek eyledin.

bayezid cami-i mübareki

 • Mübarek Bayezid Cami.

cemaat-i mübareke

 • Mübarek topluluk.

cesed-i mübarek

 • Mübarek beden, vücud.

cism-i mübarek

 • Peygamberimizin mübarek cismi, bedeni.

cümle-i mübareke

 • Bereketli, hayırlı cümle.

dest ve damen-i mübarek / dest ve dâmen-i mübarek

 • Mübarek el ve etek.

dua-i mübarek

 • Mübarek dua.

elfaz-ı mübareke / elfâz-ı mübareke

 • Mübarek lâfızlar, hayırlı ifadeler.

emanat-ı mübareke / emânât-ı mübâreke / امانات مباركه

 • Kutsal emanetler. (Arapça - Farsça)

eser-i mübarek

 • Mübarek eser.

esma-i mübareke / esmâ-i mübareke

 • Allah'ın mübarek isimleri.

eyyam-ı mübareke / eyyâm-ı mübareke

 • Mübarek, bereketli günler.

fem-i mübareki

 • Mübarek ağzı.

fetebarekallah / fetebârekallah / fetebârekâllah

 • Allah mübarek etsin.
 • Şânı ne yücedir Allah'ın.

hane-i mübarek

 • Bereketli ev.

hayvanat-ı mübareke / hayvânât-ı mübâreke

 • Mübârek hayvanlar.

ism-i mübarek

 • Mübarek, hayırlı isim.

kadem-i mübarek

 • Mübarek ayak.

kalb-i mübarek

 • Mübarek kalp, yumuşak kalp.

kaside-i mübarek

 • Mübarek, değerli kaside, şiir.

kaside-i mübareke

 • Mübarek, değerli kaside, şiir.

kelimat-ı mübareke / kelimât-ı mübareke

 • Mübarek, bereketli kelimeler.

kelime-i mübareke

 • Mübarek kelime.

kitab-ı mübarek

 • Mübarek kitap.

kur'an lafz-ı mübarekesi / kur'ân lâfz-ı mübarekesi

 • Mübarek Kur'ân kelimesi, sözü.

levha-i mübareke

 • Mübarek, değerli levha.

leyali-i mübareke / leyâli-i mübareke

 • Mübarek geceler.

leyali-i ramazan-ı mübareke / leyâli-i ramazan-ı mübareke

 • Mübarek Ramazan geceleri.

leyle-i mübareke

 • Mübarek gece.

malzeme-i mübareke

 • Bereketli, değerli malzeme.

mevaki-i mübareke / mevâki-i mübareke

 • Mübarek yerler.

mevki-i mübarek

 • Mübarek mevki.

mevki-i mübareke

 • Mübarek yer, mevki.

mubarek

 • (Bak: Mübârek)

mübarek / mübârek / مبارك / مبارک / مُبَارَكْ

 • İlâhi hayrın bulunduğu şey. Bereketlenmiş, çoğalmış. Bereketli, uğurlu. Hayırlı. Mes'ud.
 • Beğenilen, kendisine kızılan ve şaşılan kimse veya şey.
 • Bereketli, hayırlı, uğurlu.
 • Bereketli, hayırlı.
 • Bereketli, feyizli, hayırlı, fâidesi bol.
 • Bereketli, hayırlı.
 • Kutlu, bereketli. (Arapça)
 • Bereketli.

mübarek geceler / mübârek geceler

 • İslâm dîninin kıymet verdiği geceler. Kadir, Arefe, Fıtr ve Kurban bayramı ile Mevlid, Berât, Mi'râc, Regâib, Muharrem, Aşûre geceleri.

mübarekat / mübarekât / mübârekât

 • Bütün tebrike sebeb olacak ve mâşâallah dediren ve bârekâllah söyleten bütün hâletler ve san'atlar. Mübarekiyet ifade eden bolluk ve İlâhî lütuflar.
 • Bereketli ve güzel şeyler.
 • Mübarekler.

mübarekiyet / mübârekiyet

 • Uğurluluk, hayırlılık.
 • Mübareklik.

mütebarek

 • Yüksek yer.

na-mübarek

 • Uğursuz, meymenetsiz. (Farsça)

nefes-i mübarek

 • Bereketli, uğurlu nefes.

nesl-i mübarek

 • Mübârek nesil.

nevzad-ı mübareke

 • Yeni doğmuş, yeni dünyaya gelmiş mübarek kız çocuğu.

nil-i mübarek

 • Bereketli Nil nehri.

ömr-ü mübarek

 • Bereketli, hayırlı ömür.

ramazan-ı mübarek

 • Mübarek Ramazan ayı; hicrî ayların dokuzuncusu.

ramazan-ı mübareke

 • Mübarek Ramazan ayı.

ravda-i mübareke / ravda-i mübâreke

 • Mübârek, bereketli bahçe. Medîne-i münevverede, Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem kabr-i şerîfi ile mescidin o zamanki minberi arasında kalan mübârek mekan, yer.

re's-i mübarek

 • Mübarek baş.

şecere-i mübareke

 • Mübarek ağaç.

şehr-i mübarek

 • Mübarek, bereketli ay.

şuhur-u mübareke / şuhur-u mübâreke / şuhûr-u mübareke

 • Mübarek, bereketli aylar.
 • Mübarek, bereketli, sevaplı aylar.

şuhur-u selase-i mübareke / şuhur-u selâse-i mübareke

 • Mübarek üç aylar.

tahiyyat-ı mübareke / tahiyyât-ı mübareke

 • Canlıların bereket ve tebrik sebebi olan hal dilleriyle ve yaşayışlarıyla dile getirdikleri dualar.

tebarek / tebârek

 • Mübarek etsin (mealinde dua.) Teâlâ gibi mâzi fiiliyle mübalâğa ile bereketin Allah'tan zuhurunu ifade eder. (Suyun havuzda yükselmesi halinden alınmıştır.)
 • Mübarek etsin!

tebarekallah / tebarekâllah / tebârekâllah

 • "Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) ne bereketli, ne hayırlı işleri var, ne kadar bereketli!" diyerek hayret taaccübü. Allah'ın (C.C. ) yaptığı eserlerinden dolayı hayranlık hislerini ifade maksadıyla, Allah (C.C.) hakkında söylenen ve aynı zamanda dua için okunan bir kelâm.
 • Allah mübarek etsin.

tebareke suresi / tebâreke sûresi

 • Kur'ân-ı kerîmin altmış yedinci sûresi.

tebareke ve teala / tebâreke ve teâlâ

 • Allahü teâlânın ism-i şerîfi anıldığında ve yazıldığında, söylenen ve yazılan, "Yüce ve noksan sıfatlardan münezzeh (uzak, temiz)" mânâsına ta'zîm ve hürmet ifâdesi.

üstad-ı mübarek

 • Mübarek üstad.

veçh-i mübarek

 • Mübarek yüz; Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek yüzü.

yed-i mübareke

 • Bereketli mübarek el.

zat-ı mübarek / zât-ı mübârek

 • Mübarek, hayırlı, zât; Hz. Muhammed.

zevat-ı mübareke / zevât-ı mübareke

 • Mübarek zâtlar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın