LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bak kelimesini içeren 90 kelime bulundu...

atf-ı nigah / atf-ı nigâh

 • Bakma, göz atma.

ayn-ül kıtr

 • Bakır kaynağı.

azra / azrâ / عذرا

 • Bâkire. (Arapça)

bakiyane / bâkiyâne

 • Bâki olana yakışır surette. Ebediyyete yakışır şekilde. Sonsuzca. (Farsça)
 • Bakice, sonsuzca.

bakiyat / bâkiyat / bâkiyât

 • Bâkî şeyler, devamlı ve kalıcı olanlar.
 • Bakiler. Devam edenler. Geri kalanlar.
 • Baki olanlar, kalıcılar.

bakva

 • Bâkilik, ebedilik, sonsuzluk.

beddal

 • Bakkal.

besbele

 • Bakla.

cihetle

 • Bakımdan.

dar-ül huld / dâr-ül huld

 • Baki olan yer. Cennetin bir bahçesi. Cennet.

ehl-i bekà

 • Bâkî olanlar, sonsuza dek yaşayanlar.

elbaki hüve'l-baki / elbâki hüve'l-bâki

 • Bâkî olan sadece Odur.

enzar / enzâr / انظار

 • Bakışlar, dikkatler.
 • Bakışlar.
 • Bakışlar, gözler. (Arapça)

fels

 • Bakır para, pul.

ful

 • Bakla. Fasulye.

füls-i ahmer

 • Bakır sikke, kızıl mangır.

fülus / fülûs

 • Bakır paralar.

haller

 • Bakla.

hamze

 • Baklaya benzer bir bitki.

hanşuş

 • Bakiyye, artan.

hasr-ı nazar etmek

 • Bakışı tek bir yere yöneltmek.

haysiyetiyle

 • Bakımından.

hey'et-i vekile / hey'et-i vekîle / هَيْئَتِ وَك۪يلَه

 • Bakanlar kurulu.
 • Bakanlar kurulu.

hey'et-i vekile reisi

 • Bakanlar kurulu başkanı, Başbakan.

heyet-i vekile

 • Bakanlar Kurulu.

heyet-i vekile reisi

 • Bakanlar Kurulu Başkanı, Başbakan.

hüve'l-baki / hüve'l-bâkî

 • Bâkî kalan Allah'tır.

hüve-l baki / hüve-l bakî

 • Bâkî ancak O'dur. Allah (C.C.)

hüvelbaki / hüvelbâkî

 • Baki olan Allahtır.

ibkà

 • Bâkîleştirme, sürekli ve kalıcı hale getirme.

irca-i nazar

 • Bakışı gerilere çevirme, mâziye bakma.

itibariyle

 • Bakımından. (Arapça - Türkçe)

izabe-i nuhas / izâbe-i nuhas

 • Bakırın eritilmesi.

izabe-i nühas

 • Bakırın eritilmesi.

jengari / jengarî

 • Bakır yeşili. Bakır pası renginde olan boya. (Farsça)

kabine

 • Bakanlar kurulu.

küliçe-i nühas

 • Bakır külçesi.

levha-i temaşa / levha-i temâşâ

 • Bakılacak, seyredilecek tablo.

lezaiz-i bakiye / lezâiz-i bâkiye

 • Bâki, sonsuz lezzetler.

maden-i nühas / mâden-i nühas

 • Bakır madeni.

manyetizma / مَانْيَه تِيزْمَه

 • Bakışla etki altına alma.

manzar

 • Bakış yeri.

manzara

 • Bakılıp seyredilen yer.

medar-ı nazar / medâr-ı nazar

 • Bakışları üzerinde toplayan; odak noktası.

medd-i nazar etmemek

 • Bakışlarını yöneltmemek, gözlerini dikmemek.

mis

 • Bakır. (Farsça)

mütenazıran

 • Bakışık olarak, simetrik tarzda.

nahhas

 • Bakırcı.

nazar / نَظَرْ

 • Bakış, görüş, göz değmesi.
 • Bakış.

nazar eden

 • Bakan.

nazar etme

 • Bakma, düşünme.

nazar etmek

 • Bakmak.

nazar-endaz

 • Bakan, seyreden.

nazar-gah / nazar-gâh

 • Bakılan yer. Nazar edilen yer. (Farsça)

nazar-ı şuhud

 • Bakıp şahit olma.

nazaran / نَظَرًا

 • Bakarak, –göre.
 • Bakışla.

nazargah / nazargâh

 • Bakılacak yer.
 • Bakış yeri, bakılan yer.

nazarı amm / nazarı âmm

 • Bakışı geniş ve kuşatıcı.

nazarın kusuru

 • Bakış, görüşün kusuru ve kısalığı.

nazır / nâzır / نَاظِرْ

 • Bakan.
 • Bakan, gözeten (Allah).

nazıra-han / nazıra-hân

 • Bakarak taklid eden. (Farsça)

nazırlık / nâzırlık

 • Bakanlık. (Arapça - Türkçe)

nezaret

 • Bakma, gözetme.

nezaret etmek

 • Bakmak, gözetmek.

nigah / nigâh / نگاه

 • Bakış.
 • Bakış.
 • Bakış. (Farsça)
 • Nigâh eylemek: Bakmak. (Farsça)

nigeh / نگه

 • Bakış. (Farsça)

nigeh-endaz / nigeh-endâz

 • Bakan, bakıcı, bakıveren. (Farsça)

nigeran

 • Bakıveren, bakıcı. (Farsça)

nokta-i nazar / نُقْطَۀِ نَظَرْ

 • Bakış açısı.
 • Bakış açısı.

noktainazar

 • Bakış açısı, görüş.

nuhas / nuhâs

 • Bakır.

nühas

 • Bakır.

nuhasi / nuhasî

 • Bakırlı, bakırla alâkalı, bakırdan.

ömr-i baki / ömr-i bâkî

 • Bâkî, devamlı ve kalıcı ömür.

renv

 • Bakma hususunda mübâlağa etmek.

sarf-ı nazar / صَرْفِ نَظَرْ

 • Bakışını çevirme, vazgeçme.

sarf-ı nazar etme

 • Bakışı başka bir yöne çevirme, bakmama.

sayir

 • Bakan, seyreden. Seyredici.

şecere-i bakıye / şecere-i bâkıye

 • Bakî, sonsuz bir ağaç.

sure-i el-bakara / sûre-i el-bakara

 • Bakara Sûresi.

tahfe

 • Bakla otunun yukarı ucu.

tarz-ı nazar / طَرْزِ نَظَرْ

 • Bakış tarzı, şekli.
 • Bakış tarzı.

temaşa etme

 • Bakma, seyretme, gözlem yapma.

temaşa etmek / temâşâ etmek

 • Bakmak, seyretmek.

tenazur / tenâzur / تناظر

 • Bakışma, simetri.
 • Bakışma, bıkışım, simetri. (Arapça)

tenazuri / tenâzurî / تناظری

 • Bakışık, simetrik. (Arapça)

tımar

 • Bakım, hizmet.

ufk-u nazar

 • Bakış ufku, görüş mesafesi; insanın görebileceği alan.

unzur

 • Bak, gör (Meâlinde emir).

zengar / zengâr

 • Bakır pası nev'inden bir mâden. Boyacılar kullanılır. Öldürücüdür. Yeşil renktedir.