LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bakış ifadesini içeren 166 kelime bulundu...

ab-ı hayat / âb-ı hayât

 • Hayat suyu. Saf ve berrak su. İnce ve derin mânâlı söz. Tasavvufta mürşid-i kâmil denilen evliyâ zâtların, insanların mânen canlı, kalblerinin uyanık olmalarına vesîle olan mübârek sözleri, mânevî nazarları (bakışları) ve kıymetli kalblerinden fışkır an teveccüh. Bir şeyin kıymetini kuvvetli bir şek

ahfeş

 • Küçük gözlü, zayıf bakışlı.
 • Yalnız gece gören kimse.
 • Üç büyük Arab âliminin lâkabı.
 • Bulutlu günde görüp bulutsuz günde görmeyen.

ahu-nigah / ahu-nigâh

 • Ceylan bakışlı

ahunigah / âhûnigah / آهونگاه

 • Ceylan bakışlı. (Farsça)

ayn-üs suht

 • Kızgınlık ile bakış, hiddet gözü.

bed nazar

 • Kötü bakış.
 • Kötü bakış.

bed-nigah

 • Kötü bakışlı. (Farsça)

bednigah / bednigâh / بدنگاه

 • Kötü gözlü, kötü bakışlı. (Farsça)

bendeka

 • Hiddetle bakma, sert bakış.
 • Bir şeyi fındık kadar ufak yapma.

besaret

 • Göz açıklığı. Dikkatle bakış.

birşam

 • Hiddetli nazar, kızgın bakış.

çeşm-i gazub

 • Kızgın bakış.

çeşm-i hoş-nigah / çeşm-i hoş-nigâh

 • Güzel bakışlı göz.

daire-i nazar

 • Görüş dairesi, bakış açısı.

delil

 • İşaret, alâmet; kendisine, doğru bir bakış açısıyla bakıldığında istenilen hedefe ulaştıran şey.

dikkat-i nazar

 • İnceden inceye düşünme ve bakma. Bakış inceliği.

elhaz

 • (Tekili: Lahz) Göz ucu ile bakışlar.

enzar / enzâr / انظار

 • (Tekili: Nazar) Bakışlar, görüşler. Seyr.
 • Bakışlar, dikkatler.
 • Nazarlar, bakışlar.
 • Bakışlar.
 • Bakışlar, gözler. (Arapça)

enzar-ı alem / enzâr-ı âlem

 • Bütün varlık âleminin bakışları.

enzar-ı dikkat / enzâr-ı dikkat

 • Dikkatli bakışlar, dikkatli görüşler.
 • Dikkatli bakışlar.

enzar-ı halk / enzâr-ı halk

 • Halkın dikkati, bakışı.

enzar-ı nas / enzâr-ı nâs

 • İnsanların bakışları, görüşleri.

ergide-nigah / ergide-nigâh

 • Öfkeli, hiddetli bakış. (Farsça)

felsefe hikmeti

 • Felsefe ilmi ve bakış açısı.

fenni bir nazar / fennî bir nazar

 • İlmî, bilimsel bir bakış.

gamz

 • Süzgün bakış.

gamze / غمزه

 • Süzgün bakış.
 • Göz kırpma, gözle işaret, Nâz ile bakma, süzgün bakış.
 • Çene veya yanak çukurluğu.
 • Yanak çukuru. (Arapça)
 • Çene çukuru. (Arapça)
 • Süzgün bakış. (Arapça)

gamze-i cadu / gamze-i câdu

 • Büyüleyen gamze. Süzgün bakış.

gamze-i cellad / gamze-i cellâd

 • Cana kıyan yan bakış.

gamze-i dil-duz

 • Gönül delen süzgün bakış.

gamze-i fettan / gamze-i fettân

 • Câzibedar ve süzgün bakış.

gamze-i hunhar

 • Kan içen yan bakış.

gayrın nazarı

 • Başkasının bakışı.

hakikat nazarı

 • Gerçeği gören bakış.

haram nazar

 • Haram bakış.

harfi nazar / harfî nazar / حَرْفِي نَظَرْ

 • Başkasını gösteren ma'na ile bakış.

hasr-ı nazar etmek

 • Bakışı tek bir yere yöneltmek.

hoşnigah / hoşnigâh

 • Güzel bakışlı. (Farsça)

ilhaz

 • Yan bakışla bakma.

insaf

 • Merhamet ve adalet dairesinde hareket, vicdanlı bakış.

ipnotizma

 • (Hypnotisme) Telkin ile kabiliyetli bir kimsenin üzerinde, söz ve bakış ile elde edilen bir çeşit uyku hâli. (Fransızca)
 • Uyuşukluk. İradesizlik hâli ve bu hâle ait vaziyetler. (Fransızca)

irca-i nazar

 • Bakışı gerilere çevirme, mâziye bakma.

isabet-i nazar

 • Göz değmesi, bakışın incitmesi.

kecnazar

 • Kıskanç, hasetci. (Farsça)
 • Eğri bakışlı. (Farsça)

kecnigah / kecnigâh

 • Eğri bakışlı. Bakışları eğri olan kimse. (Farsça)

kejçeşm

 • Şaşı, eğri bakışlı. (Farsça)

lahza

 • Göz açıp kapayacak kadar kısa zaman. Bir an. En kısa zaman. Göz ucu ile bir bakış. Zaman.

lemh

 • Göz atma, bir defa bakış.
 • Parlama, parıltı.

lemh-i basar

 • (Lemhat-ül basar) Göz atma. Bakma. Çabuk bir bakış.
 • Çok az bir zaman.

lemha

 • Göz atma, süratle bakış.

manyetizma / مَانْيَه تِيزْمَه

 • Bakışla etki altına alma.

manzar

 • Bakış yeri.

manzar-ı ala / manzar-ı âlâ

 • En yüksek bakış yeri. Kudsi ve en yüksek manzara. Cennet manzarası, arş-ı azam.

medar-ı nazar / medâr-ı nazar

 • Bakışları üzerinde toplayan; odak noktası.

medd-i nazar etmemek

 • Bakışlarını yöneltmemek, gözlerini dikmemek.

mütelahiz

 • (Çoğulu: Mütelahizîn) Gözucu ile bakışanların beheri.

mütelahizin

 • (Tekili: Mütelahiz) Gözucu ile bakışanlar, telâhuz edenler.

mütenazıran

 • Bakışık olarak, simetrik tarzda.

nakf

 • (Çoğulu: Nuküf-Enkâf) Başı dimağından yarmak.
 • Bakış, nazar.

nazar / نظر / نَظَرْ

 • Bakış, görüş, göz değmesi.
 • Göz atmak. Mülahaza, düşünmek, bakmak, imrenerek bakmak, düşünce. Yan bakış, kötü bakış. Bir türlü kabul etmek.
 • Gözdeğmesi.
 • İltifat.
 • İtibar.
 • Bakış. (Arapça)
 • İlgi gösterme, iltifat etme. (Arapça)
 • bakış açısı. (Arapça)
 • Bakış.

nazar ve teveccüh-ü fazılane / nazar ve teveccüh-ü fâzılâne

 • Faziletli, değerli teveccüh ve bakış.

nazar-ı acizi / nazar-ı âcizî

 • Âcizin nazarı; benim bakışım anlamında, tevazu ifadesi olarak kullanılan söz.

nazar-ı ahmedi / nazar-ı ahmedî

 • Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bakışı.

nazar-ı akli / nazar-ı aklî

 • Aklî bakış, akıl gözü, aklın anlayışı.

nazar-ı amme / nazar-ı âmme

 • Umumun bakışı, genel bakış.

nazar-ı beşer / نَظَرِ بَشَرْ

 • İnsanın bakışı.

nazar-ı dalalet / nazar-ı dalâlet / نَظَرِ ضَلَالَتْ

 • Hak yoldan sapmış, inançsızlık bakışı.
 • Haktan sapma bakışı.

nazar-ı dekaik-aşina / nazar-ı dekaik-âşinâ

 • İnceliklere nüfuz eden bakış.

nazar-ı dikkat / نَظَرِ دِقَّتْ

 • Dikkatle bakış.
 • Dikkatli bakış.

nazar-ı ehl-i dikkat

 • Dikkatli olan kimselerin gözü, bakışı, ilgisi.

nazar-ı fakirane / nazar-ı fakirâne

 • Benim bakış açım anlamında, tevazu göstermek için kullanılan ifade.

nazar-ı fikir

 • Fikrin gözü, düşünce bakışı.

nazar-ı fikri / nazar-ı fikrî

 • Fikrî nazar, düşünceye ait bakış, görüş.

nazar-ı gaflet

 • Hakikatten habersiz şekilde bakış.

nazar-ı gaflet ve dalalet / nazar-ı gaflet ve dalâlet

 • İman hakikatlerine karşı duyarsız davranan ve hak yoldan sapanların bakışı.

nazar-ı gayb-bini / nazar-ı gayb-bînî

 • Gaybı gören bakış.

nazar-ı hafi-i gaybi / nazar-ı hafî-i gaybî

 • Görünmeyeni, ileride olacakları görecek şekilde gizli bakış.

nazar-ı hak

 • Gerçek, doğru bakış.

nazar-ı hayret

 • Hayretli bakış.

nazar-ı heves

 • Arzulu bakış.

nazar-ı hikmet / نَظَرِ حِكْمَتْ

 • Hikmet bakışı.

nazar-ı hissi / nazar-ı hissî

 • Hissî, maddî bakış.

nazar-ı hürmet

 • Saygı dolu bakış.

nazar-ı ibret / نَظَرِ عِبْرَتْ

 • İbretle bakış.
 • İbret bakışı.

nazar-ı ihata

 • Her şeyi içine alan, kuşatan bakış.

nazar-ı inayet / nazar-ı inâyet / نَظَرِ عِنَايَتْ

 • Önem ve özen ihtiva eden dikkatli bakış,.
 • Yardım bakışı.

nazar-ı insaf

 • İnsaf bakışı.

nazar-ı insan

 • İnsanın dikkati, bakışı.

nazar-ı irfan

 • Bilgece bakış.

nazar-ı istiğrab

 • Garip ve hayretli bakış.

nazar-ı istihsan

 • Güzel gören ve beğenen bakış.

nazar-ı kudret

 • Kudretin nazarı; İlâhî kudretin bütün varlıklara bakışı, nazarı.

nazar-ı külli / nazar-ı küllî

 • Herşeyi görebilen bakış.

nazar-ı kur'an / nazar-ı kur'ân

 • Kur'ân'ın nazarı, bakış tarzı.

nazar-ı kur'ani / nazar-ı kur'ânî

 • Kur'ân'ın bakış açısı.

nazar-ı merhamet

 • Merhametli bakış.

nazar-ı millet

 • Milletin bakışı, düşüncesi.

nazar-ı muhabbet

 • Sevgi bakışı.

nazar-ı muhammedi / nazar-ı muhammedî

 • Hz. Muhammed'in (a.s.m.) bakışı.

nazar-ı müsamaha

 • Hoşgörülü bakış.

nazar-ı mütalaa / nazar-ı mütâlaa / نَظَرِ مُطَالَعَه

 • Dikkatli okuma gayeli bakış.

nazar-ı nefret

 • Nefret içeren bakış, nefretli bakış.

nazar-ı nübüvvet / نَظَرِ نُبُوَّتْ

 • Peygamberlik bakışı.
 • Peygamberlik bakışı.

nazar-ı peygamber

 • Peygamberin bakışı.

nazar-ı rabbani / nazar-ı rabbanî / نَظَرِ رَبَّانِي

 • Terbiye edici olan (Allahın) bakışı.

nazar-ı rabbaniye / nazar-ı rabbâniye

 • Her bir varlığı terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın bakışı.

nazar-ı rağbet / نَظَرِ رَغْبَتْ

 • İstekli ve değer veren bakış.
 • Rağbet bakışı.

nazar-ı rahmet

 • Şefkat ve merhametlice bakış.

nazar-ı rıza

 • Memnuniyet dolu bakış.

nazar-ı san'at-perverane

 • San'atkârane bakış.

nazar-ı şari / nazar-ı şâri

 • İlâhî bakış; İslâmî hükümleri bildiren Allah'ın bakış açısı.

nazar-ı sathi / nazar-ı sathî

 • Yüzeysel bakış.

nazar-ı sathi ve tebei / nazar-ı sathî ve tebei

 • Derine inmeyen yüzeysel ve dolaylı bakış.

nazar-ı şefkat

 • Şefkatli bakış.

nazar-ı şer'i / nazar-ı şer'î

 • Şeriata, dinin bakışına göre.

nazar-ı şeriat

 • Şeriata, dinin bakışına göre.

nazar-ı şübhe / نظر شبهه

 • Şüpheli göz, şüpheli bakış.

nazar-ı şuhud ve işhad / nazar-ı şuhud ve işhâd

 • Görmek ve başkalarına da göstermek isteyen bakış.

nazar-ı şuur

 • Şuurlu ve bilinçli bakış.

nazar-ı takdir

 • Kıymet veren, değer bilen bakış.
 • Kıymet biçme bakışı, takdir bakışı.

nazar-ı takdir ve hürmet

 • Takdir ve hürmet bakışı.

nazar-ı tebei / nazar-ı tebeî

 • Dolaylı bakış, bir şeye bağlı kalarak başkalarına bakma.

nazar-ı teftiş

 • Denetleme bakışı.

nazar-ı umum

 • Genelin bakışı.

nazar-ı umumi / nazar-ı umumî / nazar-ı umûmî / نَظَرِ عُمُوم۪ي

 • Genelin bakışı, görüşü.
 • Umumun bakışı.

nazar-ı velayet / nazar-ı velâyet

 • Velîlik bakışı, velâyet gözü.

nazar-ı zahiri / nazar-ı zâhirî / نَظَرِ ظَاهِر۪ي

 • Dışa dönük, yüzeysel bakış.
 • Yüzeysel bakış.

nazaran / نَظَرًا

 • Bakışla.

nazargah / nazargâh / نظرگاه

 • Bakış yeri, bakılan yer.
 • Bakış yeri. (Arapça - Farsça)
 • Bakılan yer. (Arapça - Farsça)

nazarı amm / nazarı âmm

 • Bakışı geniş ve kuşatıcı.

nazarın kusuru

 • Bakış, görüşün kusuru ve kısalığı.

nazarıyla

 • Gözüyle, bakışıyla.

nazarlı

 • Görüşlü, bakışlı.

nazra

 • (Bir tek) bakış.

nazragah / nazragâh

 • Gözle bakılan yer, bakış yeri. Göz önü. (Farsça)

nec'e

 • Şiddetli nazar. Şiddetli bakış.

nergis

 • (Nerges - Nercis) İri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı, yaprakları gri ve sarı bir çiçek. Suyu, uyuşturucudur. Mahmur bakışı andırır.

nezaret

 • (Nazar. dan) Bakmak, seyir, bakış.
 • Nâzırlık etmek. Göz etmek.
 • Tenezzüh.
 • Reislik.
 • Vekillik, nâzırlık, bakanlık.

nigah / nigâh / نگاه

 • (Nigeh) Bakmak, nazar etmek. Bakış. (Farsça)
 • Bakış.
 • Bakış.
 • Bakış. (Farsça)
 • Nigâh eylemek: Bakmak. (Farsça)

nigah-ı gazab / nigâh-ı gazab

 • Öfkeli bakış, kızgınlık bakışı.

nigah-ı hayret / nigâh-ı hayret

 • Hayret bakışı.

nigah-ı tedkik / nigâh-ı tedkik

 • Araştırma bakışı, tedkik etme nazarı.

nigah-ı tegafül / nigâh-ı tegafül

 • Hâli ve gayeyi anlamazlıktan gelen bakış.

nigeh / نگه

 • Bakış. (Farsça)

nimlahza

 • Yarım bakış. Gözucuyla bakış. (Farsça)
 • Çok kısa zaman. (Farsça)

nimnigah / nimnigâh

 • Yarı bakış. Gözucuyla bakma. (Farsça)

nokta-i nazar / نُقْطَۀِ نَظَرْ

 • Bakış açısı.
 • Bakış açısı.

noktainazar

 • Bakış açısı, görüş.

paravan

 • İtl. Eskiden haremle selâmlığı ayıran ve şimdi de ilk bakışta görülmesi caiz olmıyan yerleri örten perdeler.
 • Daha ziyade kapıların dışına veya içine konan, katlanır, taşınır tenteneli perde.
 • Gizleme vasıtası.

perdedar-ı dest-i kudret / perdedâr-ı dest-i kudret

 • Kudret elinin perdecisi; hikmetli olduğu hâlde ilk bakışta çirkin gibi görünen hâdiselerde İlâhî kudreti gizleyen perde.

sarf-ı nazar / صَرْفِ نَظَرْ

 • Bakışını çevirme, vazgeçme.

sarf-ı nazar etme

 • Bakışı başka bir yöne çevirme, bakmama.

sathi nazar / sathî nazar

 • Sığ, yüzeysel bakış, görüş.

semavi gözler / semâvî gözler

 • Göklerdeki melekler ve ruhânîlerin bakışları.

şezre

 • Bir kimseye yüz yüze bakmayıp şiddet ve öfke ile yandan bakış. Hasmâne bakış. Dargın bakışı gibi bakma. Göz değdirme.
 • İpi soluna bükme.
 • Tersine bükülmüş ip, urgan.
 • El değirmenini sola doğru çevirme.
 • Şiddet, suubet, zorluk.

su-i nazar / sû-i nazar

 • Kötü nazar, bakış.
 • Kötü nazar, bakış.

suinazar / sûinazar / سوء نظر

 • Kötü gözle bakış. (Arapça - Farsça)

tarf

 • Göz, bakış, nazar. Göz ucu.
 • Soyu temiz kimse.
 • Her şeyin nihayeti, sonu.
 • Göz kapaklarını yummak veya oynatmak.
 • Göze bir şey dokundurmakla yaşartmak.
 • Koz: Menazil-i Kamer'den bir menzil adı. (Kamer menzillerinden birisinde aslanın alnını teşkil eden dört
 • Görüş, bakış.
 • Göz, nazar, bakış.

tarf'

 • Görüş, bakış.

tarz-ı nazar / طَرْزِ نَظَرْ

 • Bakış tarzı, şekli.
 • Bakış tarzı.

telahuz

 • Gözucu ile bakma. Gözucu ile bakışma.

tenazur / tenâzur / تناظر

 • Birbirine karşı olmak. Simetri hâli.
 • Bakışmak. Bir iş hususunda birbirine bakmak.
 • Bakışma, simetri.
 • Bakışma, bıkışım, simetri. (Arapça)

tenazuri / tenâzurî / تناظری

 • Bakışık, simetrik. (Arapça)

tevhid-i zahiri / tevhid-i zâhirî

 • Yüzeysel bir bakış açısıyla "Allah'ın ortağı yok ve bu kâinat Onun mülküdür" şeklindeki îmânî tasdik.

ufk-u nazar

 • Bakış ufku, görüş mesafesi; insanın görebileceği alan.

yeknazar

 • Yeknazarda: İlk bakışta, bir bakışta. (Farsça - Arapça)