LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bahan ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

a'zar

 • (Tekili: Özr) Özürler, mâniler, bahaneler, engeller.

bahane / bahâne / بهانه

 • Bahane. (Farsça)
 • Sebep. (Farsça)

bahane-cu / bahane-cû

 • Bahane arayan, fırsat kollayan. (Farsça)

bahanecu / bahânecû / بهانه جو

 • Bahaneci. (Farsça)

cihet

 • (Çoğulu: Cihât) Yan, yön, taraf.
 • Sebeb, mucib.
 • Vesile, bahane.
 • Evkafça olan vazife, maaş.
 • Yer, mahâl, semt.

daiye / dâiye

 • İnsanı bir şeye candan bağlamağa sürükleyen iç duygusu.
 • Mücib ve sebep.
 • Bâis olan husus, vakit ve zamanın bir hâleti.
 • Arzu, hırs.
 • Dava.
 • Bahane.

e'zar

 • Özürler. Kusurlar. Bahaneler.

hıkmık etmek

 • Bir işten veyahut bir suale cevap vermekten kaçınmak için esassız bahaneler ileri sürmeye çalışmak. Tereddütlü davranmak. (Türkçe)

i'tilal

 • (İllet. den) Hasta olma.
 • Hastalanma.
 • Bahane etme.
 • Her şeyden vazgeçip tek bir şeyle meşgul olma.

mazeret / mâzeret

 • Özür, bahane.

menahir

 • (Tekili: Menhar) Hayvan kesilecek yerler. Hayvan boğazlıyacak yerler. Mezbahaneler.

muallil

 • Ta'lil eden. Sonradan bir sebeb ve bahane ileri süren.
 • Eyyam-ı acuzdan bir gün.

müteallil

 • Bahane ve özür ile vakit geçiren.

özr / عذر

 • Özür. (Arapça)
 • Bahane. (Arapça)
 • Engel. (Arapça)

özür

 • Geçerli bahane, kusur, eksiklik.
 • Bir kusurun afvı için gösterilen sebep.
 • Bahane, sebep.
 • Mâni, engel. Kusur, nakise, sakatlık.
 • Fevz. Zafer.
 • Bir adamın kusur ve kabahatinin çok olması.
 • Fık: Abdesti bozucu ve devamlı olan şey.

sebeb

 • Vâsıta. Âlet.
 • Alâka.
 • Bahane.
 • Edb: Harekeli bir harf ile sâkin bir harften veya iki harekeli harften meydana gelen parça.

serrişte / سَرْ رِشْتَه

 • İpucu, tutamak, bahane.
 • Söyleyip durma, bahane.

serrişte-i bahane

 • Bahane edilecek şey.

ta'lil

 • Sebep göstermek.
 • İllet. Bahane.
 • Müessirden esere yapılan istidlâl.

ta'zirat

 • (Tekili: Ta'zir) Vesile ve bahane aramalar. Esassız özür bildirmeler.

taallül

 • İllet ve sebep gösterme, bahane üretme.
 • (İllet. den) Vesile ve bahane arama. Bir işten kaçınma.
 • Mâzeret.
 • Bahane arayarak işten kaçınma.

temhid

 • (Mehd. den) Döşeme, yayma, düzeltme.
 • İskân etme.
 • Bir maddede özür, bahane beyan eylemek.
 • Özür sahibinin özrünü kabul ile tasdik eylemek.
 • Serd etme, izah etme, arz etme.
 • Mukaddeme yapma. Hazırlama.

vesile / vesîle / وسيله

 • (Vâsile) Bahane, sebeb.
 • Fırsat.
 • Elverişli durum.
 • Vasıta. Yol.
 • Pâye, rütbe.
 • Baba.
 • Kurbiyet.
 • Kendisi ile başkasına yaklaşılan şey.
 • Cennet'te bir menzil adı. (El-Vesiletü menziletün fi-l Cenneti hadis-i şerifi bunu te'yid ediyor.)<
 • Bahane, sebep, fırsat, uygun durum.
 • Sebep, bahane. (Arapça)
 • Yol. (Arapça)

vesilecu

 • Sebep ve bahane arayan. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın