LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bahşiş ifadesini içeren 65 kelime bulundu...

akz

 • Atâ, bahşiş.

ala

 • Bahşişler. Lütuflar. Nimetler. İhsanlar.

amim-ül ihsan / amîm-ül ihsan

 • Bağışı, bahşişi, ihsanı bol ve umumi olan.

ata / atâ / عطاء

 • Verme. Bağışlama. Bahşiş. Lütuf. İhsan.
 • Bağış, bahşiş, ihsan.
 • Bağış, ihsan, bahşiş. (Arapça)

ata-bahş

 • Bahşiş veren. (Farsça)

atabahş / atâbahş / عطا بخش

 • Bahşiş veren, ihsanda bulunan. (Arapça - Farsça)

ataya / atâyâ / عطایا

 • (Tekili: Atiyye) Bahşişler. İhsanlar. Lütuflar.
 • Bağışlar, ihsanlar, bahşişler. (Arapça)

atiyyat

 • (Tekili: Atiyye) Hediyeler. İhsanlar.
 • Büyük bir kimsenin bahşişleri.

atiyye

 • Hediye. Bahşiş. Lütüf ve ihsan.
 • Hediyye, ihsan, bahşiş.

bahşiş / بخشش

 • Bağış. (Farsça)
 • Bahşiş. (Farsça)

bahşiş-i şairane / bahşiş-i şairâne

 • Şair tarafından şiir şeklinde sunulan bahşiş ve hediye.

caize

 • (Cevaz. dan) (Çoğulu: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği.
 • Hediye, armağan, bahşiş.
 • Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san'at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler.

cevaiz

 • (Tekili: Câize) Câizeler, verilen bahşişler, armağanlar.

cezh

 • Hediye, atâ, bahşiş vermek.

cülusiyye / cülûsiyye / جلوسيه

 • Taht'a çıkan hükümdarlar veya padişâhlar için yazılmış yazı veya söylenmiş şiir.
 • Hükümdarın tahta çıktığı ilk gün verdiği bahşiş.
 • Tahta çıkan hükümdarın dağıttığı bahşiş. (Arapça)
 • Tahta çıkan hükümdar için yazılan şiir. (Arapça)

desia

 • Atâ, bahşiş, hediye.
 • Huy, hulk, tabiat.

destmüzd / دست مزد

 • Ücret, el emeği. (Farsça)
 • Bahşiş. (Farsça)

evs

 • Bahşiş vermek.
 • Kurt.

fida

 • Dağıtmak.
 • Atâ etmek. Hediye veya bahşiş olarak vermek.
 • Bedel vermek.

hiba

 • Bahşiş.
 • Kadına kocasından kalan hisse.
 • Vergi.

hıba'

 • Atâ, bahşiş, hediye.

hıdemm

 • Bahşişi çok olan kimse.

idad

 • Saymak. Sayı. Hesab etmek.
 • Ölüm vakti.
 • Fark. Vergi.
 • Bahşiş.
 • Küfüv. Denk, hemtâ.
 • Delilik emâresi.
 • Parmakla hesab etmek.

idiyye / îdiyye / عيدیه

 • Bayramlık, bayram bahşişi. (Arapça)

ihsan-didegan / ihsan-didegân

 • (Tekili: İhsandide) İyilik görmüş olanlar, bahşiş almış kimseler, minnettar bulunanlar.

ikramiyye / ikrâmiyye / اكراميه

 • Bahşiş. (Arapça)
 • İkrâm olarak verilen para veya eşya. (Arapça)

in'am / in'âm / انعام

 • Nimet vermek. İhsan etmek.
 • Doğruya sevketmek, hidâyete ulaştırmak.
 • İyilik etmek, bahşiş vermek.
 • Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında yeniçerilerin aylıklarına yapılan zam.
 • Bağış, ihsan. (Arapça)
 • Bahşiş. (Arapça)

irtizah

 • Biraz bahşiş alma.
 • Özür dileme.

isti'ta

 • (Atâ. dan) Bahşiş istemek. Atiyye istemek.

isticade

 • İhsan ve bahşiş isteme.

lüha

 • Gümüş.
 • Bahşiş, atâ, hediye.

mahn

 • Kuyudan su çıkarmak.
 • İmtihan etmek.
 • Bahşiş vermek.
 • Vurmak.

mayıh

 • (Çoğulu: Mâha) Kova doldurmak için kuyu içine inen kişi.
 • Bahşiş veren, atâ eden.

medh

 • Büyük bahşiş.

meniha

 • Hediye, armağan, bahşiş.

mennac

 • Çok bahşiş veren. İhsan eden.

mevahib

 • Mevhibeler. İhsanlar, bahşişler.

mevhibe

 • Bahşiş, ihsan, bağış.

mevhubat

 • (Tekili: Mevhub) Bağışlar, ihsanlar, bahşişler.

mı'ta

 • (Çoğulu: Mıât-Mıâtâ) Bahşişi ve hediyesi çok olan kişi.

minha

 • (Çoğulu: Minah-Menâyih) Atiyye, bahşiş.

mühadat

 • Birbirine bahşiş ve hediye vermek.

mühatat

 • Birbirine atâ ve bahşiş etmek, hediye vermek.

müjde-gan / müjde-gân

 • Müjdeye karşılık verilen bahşiş veya hediye. (Farsça)

müsta'ti / müsta'tî

 • Bahşiş isteyen.

müstevhib

 • Bahşiş isteyen.

nafile

 • Fık: Farz ve vâcibden gayrı mecburiyet olmadığı hâlde yapılan ibadet. Fazladan yapılan iş.
 • Menfaatli olmayan. Ziyâdeden olan.
 • Torun.
 • Ganimet malı. Bahşiş. Atiyye.

nayil

 • Atâ, bahşiş, hediye.

neval

 • Bahşiş. Kısmet, tâli', nasib.
 • Yiyecek içecek.
 • Bir tek porsiyon.

nevfel

 • Deniz, derya, bahr.
 • Atâsı çok olan kişi. Çok bahşiş dağıtan.

nevl

 • Yolcuların verdiği vapur parası. Gemi kirâsı.
 • Bahşiş, atiyye.

nıhle

 • (Çoğulu: Nihal) Millet.
 • Yol.
 • Diyânet.
 • Bahşiş, atâ.
 • Dâva.

nüda

 • (Çoğulu: Endâ-Endiye) Yağmur.
 • Boğaz ıslatıcı nesne.
 • Çiy, rutubet.
 • Atâ, bahşiş.
 • Sesin uzaklara gitmesi.

paymüzd

 • Bahşiş, ayak teri. (Farsça)

rifd

 • (Çoğulu: Erfâd - Rufud) Atâ, hediye, bahşiş.
 • Yardım, muavenet.

rufud

 • (Tekili: Rifd) Bahşişler.

safed

 • (Çoğulu: Esfâd) Esirlerin eline ve ayağına bağlanan bağ.
 • Atâ, bahşiş, hediye.

seyb

 • (Çoğulu: Süyub) Su akmak.
 • Bahşiş, hediye, atâ.
 • Medfun mal, gömülü mal.

sıla

 • Kavuşmak, ulaşmak, vuslat.
 • Âşıkın mâşukuna kavuşması.
 • Doğduğu yeri, hısım akrabayı gidip görme.
 • Bahşiş, hediye.
 • Gr: Cümlenin içinde ism-i mensub bulunmasıyla, dahil olduğu cümlenin evvelce mâlum olması iktiza eder. İçinde bulunduğu cümleyi sonradan gelen cümle

sılat

 • (Tekili: Sıla) Sılalar.
 • Bahşişler, armağanlar, hediyeler.

talef

 • Fazl. Atâ, hediye, bahşiş, hibe.
 • Kanı heder olmak.

tebazül

 • Birbirine bahşiş etmek.

tenavül

 • Bir şeyi alma.
 • Yemek yeme.
 • Bahşiş ve ihsanda bulunma.

tenvil

 • Atâ, bahşiş, hediye.

ükrume

 • Kerem, bahşiş, lütuf.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR