LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bagislayan ifadesini içeren 35 kelime bulundu...

afi / afî

 • Silen, silinmiş. Affeden, bağışlayan.
 • Affedilmiş, bağışlanmış.
 • Yalvaran.
 • Uzun saçlı.
 • Tencere altında artaya kalan.

agfer

 • Mağfiret eden, bağışlayan, afveden.

amirz-kar / âmirz-kâr

 • Bağışlayan, affeden Allah. (Farsça)
 • Affeden, bağışlayan. (Farsça)

amürzende

 • Bağışlayan, afveden. (Farsça)

amürzgar / amürzgâr

 • Affeden, bağışlayan. Günahları bağışlayan Allah. (Farsça)

bahş / بخش

 • Bağışlayan. (Farsça)
 • Bahş edilmek: (Farsça)
 • Bağışlanmak. (Farsça)
 • Verilmek. (Farsça)
 • Bahş etmek: (Farsça)
 • Bağışlamak. (Farsça)
 • Vermek. (Farsça)

bahş eden

 • Veren, bağışlayan.

bahşende

 • Bağışlayan, ihsan eden. Afveden. (Farsça)

can-bahş

 • Hayat bağışlayan, can veren. Sevgili. Cenâb-ı Hak. Allah. (Farsça)

canbahş

 • Can veren, hayat bağışlayan.

cenab-ı vahibü'l-ataya / cenâb-ı vâhibü'l-atâyâ

 • Sayısız iyilik ve ihsanlar bağışlayan, hibe eden Allah.

ferah-bahş

 • Sevinç veren, sevindiren. Ferah bağışlayan. (Farsça)

feyz-bahş

 • Feyiz ve bereket veren, feyiz bağışlayan. (Farsça)

gaffar / gaffâr / غَفَّارْ

 • Ne kadar çok ve büyük olursa olsun, dilediği kullarının her türlü suç ve günahını defalarca bağışlayan Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Günah, kusur ve kabahatları çok bağışlayan.
 • Günahları affeden ve bağışlayan Allah.
 • Çok bağışlayan (Allah).

gafir-üz zenb

 • Günahları örtüp afveden, suçları bağışlayan Cenab-ı Hak (C.C.) (Farsça)

gafur / gafûr

 • Çok merhamet eden, günahları bağışlayan Allah.
 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kulların günâh, ayıb ve hatâlarını pek çok örtüp, bağışlayan.
 • Çok bağışlayan, çok affeden. (Allah'ın adlarından biri)

gafurü'r-rahim / gafûrü'r-rahîm

 • Kullarının günahlarını çok bağışlayan ve kullarına özel rahmet, merhamet ve şefkat gösteren Allah.

hannan-ı mennan / hannân-ı mennân

 • Rahmetlerin en hoş cilvesini kullarına bağışlayan ve sonsuz minnete lâyık olduğunu gösterecek şekilde kullarını nimetlendiren Allah.

hatabahş

 • Kabahatleri affeden, kusurları bağışlayan. (Farsça)

hayat-bahş

 • Hayat bağışlayan, hayat veren, zindelik veren. (Farsça)

ihsan eden

 • Bağışlayan, veren.

keremkar / keremkâr

 • Lûtfeden, bağışlayan.
 • Kerem eden, ikram eden. Cömert, eli açık olan, bağışlayan. (Farsça)

mikram

 • Çok ikram ve kerem eden. Bağışlayan, ihsan eden.

müteattıf

 • (Atf. dan) şefkat eden, bağışlayan, esirgeyen.

müteberri'

 • Bağışlayan, teberru eden. Bağışta bulunan.

neşat-bahş

 • Sevinç ve neşe bağışlayan. (Farsça)

rahim

 • (Rahmet. den) Rahmet edici, merhamet eyleyen. Rahmedici. Muhafaza eden, bağışlayan. Rahmet ve merhamet sahibi, şefkat eden, gufran sahibi. (Kur'an-ı Kerim'de bu isim 220 defa zikredilir.)

settar-ül uyub

 • Ayıpları, kusurları örten. Kusurları göstermeyen, günahları bağışlayan Allah (C.C.)

settarü'l-uyub / settârü'l-uyûb

 • Ayıpları, günahları örten, bağışlayan Allah.

vahib / vâhib

 • (Vâhibe) Bağışlayan, veren, ihsan eden, hibe eden.

vahib-i hayat / vâhib-i hayat

 • Hayat bağışlayan Allah.

vahib-ül ataya / vâhib-ül atâyâ

 • Hediyeler bağışlayan. Bağışlar ihsan eden. (Cenab-ı Hak (C.C.)

vahib-ül hayat / vâhib-ül hayat

 • Hayatı bağışlayan, hayat veren Allah (C.C.).

vehhab / vehhâb / وَهَّابْ

 • Çok fazla ihsan eden. Çok bağışlayan.
 • Çok fazla bağışlayan, ihsan eden, Allah'ın isimlerinden biri.
 • Çok ihsan eden, bağışlayan, Allah.
 • Çokça ve sürekli olarak ihsan eden ve bağışlayan Allah.
 • Çok hibe eden, fazlaca bağışlayan (Allah).

vühub

 • Çok fazla bağışta bulunan, çok bağışlayan.