LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bagimsiz ifadesini içeren 20 kelime bulundu...

amir-i müstakil / âmir-i müstakil

 • Bağımsız, hiçbir ortağı olmayan âmir, idareci.

azade-gan / azade-gân

 • (Tekili: Azâde) Azadeler. Bağımsız, serbest ve hür olanlar. (Farsça)

bekà-yı istiklaliyet / bekà-yı istiklâliyet

 • Bağımsızlığın devamını sağlamak.

beka-yı istiklaliyet-i islam / bekâ-yı istiklâliyet-i islâm

 • İslâmın bağımsızlığının devamı.

cümle-i müste'nefe

 • Kendinden önceki cümleden bağımsız, müstakil cümle.

ilm-i muhtar

 • Seçim serbestliği bulunan ve bağımsız hareket eden bir ilim sahibi.

istiğna-yı istiklaliyet / istiğnâ-yı istiklâliyet

 • Minnetsiz ve tam bağımsızlık.

istiklal / istiklâl / استقلال / اِسْتِقْلَالْ

 • Bağımsızlık.
 • Bağımsızlık.
 • Bağımsızlık.
 • Bağımsızlık. (Arapça)
 • Bağımsız olma.

istiklal harbi / istiklâl harbi

 • Bağımsızlık, Kurtuluş Savaşı.

istiklal-i islam / istiklâl-i islâm

 • İslâmın bağımsızlığı.

istiklaldarane / istiklâldârâne

 • Bağımsızca.

istiklaliyet / istiklâliyet

 • Bağımsızlık.
 • Bağımsızlık.

istiklaliyet-i mutlaka / istiklâliyet-i mutlaka

 • Kesin ve sınırsız bağımsızlık.

mahiyet-i mücerrede / mâhiyet-i mücerrede / مَاهِيَتْ مُجَرَّدَه

 • Bir şeyin ne olduğunun, kendi maddi vücudundan ve ona has kimliğinden bağımsız soyut hali.

müstakil / مستقل

 • Başlı başına, bağımsız.
 • Kendi başına, bağımsız.
 • Bağımsız. (Arapça)

müstakil-i bizzat

 • Kendi kendine; bağımsız.

müstakill

 • Kendini idare edebilen. Başlıbaşına. Bağımsız.

müstakillen / مستقلا

 • (Kıllet. den) Yalnız, ancak.
 • Başlı başına olarak, kendi başına, bağımsız olarak.
 • Bağımsız olarak, başlı başına.
 • Bağımsız olarak.
 • Bağımsız olarak, ayrıca. (Arapça)

nimmüstakil

 • Yarı bağımsız, yarı hür.

siyonist

 • (Kudüs'ün eski adı olan Sion. dan) Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmak isteyen. Yahudi fikrinin taraftarı. Bir şeyi Yahudilerin gaye ve menfaatına göre değerlendiren. Yahudilik.
 • Yahudi dinine giren.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın