LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te baga ifadesini içeren 57 kelime bulundu...

agser

 • Boz ve esmer renkli, çok tüylü abâ, kilim.
 • Kurbağa yosunu.
 • Karabatak kuşu.
 • Aşağılık ve âdi (adam).

armaz

 • Kurbağa yosunu.

arten

 • Bir ot cinsidir ki, debbağlar onunla gön ve sahtiyan dibâgat ederler.

atan

 • (Çoğulu: Atân) Kovası el ile çekilen kuyu.
 • Kuyunun ve havuzun etrafında deve çekip duracak yer.
 • Su kenarı.
 • Kokmak.
 • Dibâgat etmek.

atum / atûm

 • Su kaplumbağası.

bahe

 • Kaplumbağa. (Farsça)

bürke

 • Martı.
 • Kurbağa.
 • Havuz.
 • Küçük göl.

çağz / چغز

 • Kurbağa. (Farsça)
 • Korku, havf. (Farsça)
 • Kapandığı halde hâlâ içinde cerahat bulunan yara. (Farsça)
 • Ah ü fizar. İnilti. (Farsça)
 • Kurbağa. (Farsça)

da'bel

 • Kurbağa yumurtası.
 • Güçlü, kuvvetli deve.

dafadi

 • Kurbağa.

dahr

 • Kaplumbağa.
 • Dağbaşı.

defadı'

 • (Tekili: Dıfda) Kurbağalar.

dı'il / dı'îl

 • Ölüme yakın olan hasta deve.
 • Kurbağa yumurtası.

dibg

 • Dibâgat etmek. Arınıp pâk olmak.

dıfda'

 • (Çoğulu: Defâdı') Kurbağa.

dıfdı'

 • (Çoğulu: Dafâdi) Kurbağa.

ebu-l muhtal

 • Katır, bağal.

efik

 • Dibâgatı tamam olmamış deri.

etum

 • Su kaplumbağası.

galaka

 • Deri dibâgat ağacı.

galfak

 • Geniş, vâsi.
 • Yumuşak.
 • Su içinde yetişen yassı yapraklı bir ot.
 • Kurbağa yosunu.

galif

 • Gön ve deri dibâgat etmekte kullanılan bir ot.

gaylem

 • Kul, cariye.
 • Kablumbağanın erkeği.
 • Mevzi ismi.
 • Mugaylân ağacı.

gazır

 • İyi dibâgat olunmamış deri.

guk / gûk / غوک

 • Kurbağa. (Farsça)
 • Kurbağa. (Farsça)

hal'

 • Debbâğların dibâgat ettikleri derinin kazıntısı.
 • Vurmak.
 • Men etmek, engel olmak.
 • Hediye vermek, atâ etmek.
 • Cima etmek.

halem

 • Helâk olmak.
 • Dibâgat yaparken derinin kurtlanması.

hecace

 • (Çoğulu: Hecâcât) Kurbağa.

karf

 • Töhmet etmek, ayıplamak.
 • Ayıp isnad etmek.
 • Dibâgat olunmuş deriden yapılan dağarcık gibi bir kap.

keşef

 • Kaplumbağa. (Farsça)

kurre

 • Parlaklık. Tâzelik. Gözün parlak ve nurlu olması.
 • Ağlamaktan sonraki serinlik.
 • Dilşâd olmak.
 • Bir atımlık şey.
 • Kurbağa.

lakpüşte

 • Kaplumbağa. (Farsça)

laşe

 • Cife. Kokmuş et parçası.
 • Fık: Karada yaşayıp boğazlanmaksızın ölen veya şer-i şerife uygun olmayan şekilde kesilen kanlı hayvan ve bunların tabaklanmamış (dibagat edilmemiş) derileri.
 • Yenilmesi şer'an haram olan ölmüş hayvan.
 • Zayıf ve cılız hayvan.
 • Mc: Kıyıda

mak'ade

 • Kurbağa.

makrut

 • Selem ağacının yaprağıyla dibâgat olan gön ve sahtiyan.

mecs

 • Ovmak. Dibagat etmek.

medbug

 • Dibâgat olunmuş, tabaklanmış.

men'e

 • Dibâgat için ısladıkları deri.

mencub

 • Dibâgat olunmuş deri.
 • Geniş kadeh.

müdebbag

 • Tabaklanmış, dibâgat olunmuş.

muknia

 • Kurbağa yavrusunun, yumurtadan çıktığı ilk hâli.

mürg-ab

 • Su kuşu. (Farsça)
 • Kurbağa. (Farsça)
 • Ördek. (Farsça)

mürgab / mürgâb / مرغاب

 • Ördek. (Farsça)
 • Kurbağa. (Farsça)

nakaka

 • Kurbağaların çağrışıp ötmeleri.
 • Tavuğun yumurtladığında ötüp gıdaklaması.

nakik

 • Kurbağa, akrep ve tavuk sesleri.

naknaka

 • (Çoğulu: Nekanık) Kurbağanın ötmesi. Tavuğun gıdaklaması.
 • Ses.

nıkk

 • Kurbağa sesi.

selahif

 • (Tekili: Sulahfât) Kaplumbağalar.

sibt

 • Palamutla dibağat olunmuş sığır derisi.

sika'

 • (Çoğulu: Eskiye-Eskıyât-Esâk-Esâki) Su kurbağası.

sulahfat

 • (Çoğulu: Selâhif) Kaplumbağa.

sülehfat

 • (Çoğulu: Selâhıf) Kaplumbağa.

tavme

 • Tosbağanın dişisi.

ulcum

 • (Çoğulu: Alâcim) Erkek kurbağa.
 • Dağ keçisinin erkeği.
 • Deve kuşu.
 • Sağlam ve dayanıklı deve.
 • Çok su.
 • Gece karanlığı.

vakvaka

 • Kurbağa, tavuk, kuş sesi veya köpek havlaması.

vefl

 • Derinin dibagatla giden fazlalıkları.

zebl

 • İnce belli olmak.
 • Çiçeğin solması.
 • Deniz kaplumbağasının sırt kemiği.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın