LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bıçak ifadesini içeren 43 kelime bulundu...

agmad

 • (Tekili: Gımd) Bıçak ve kılıç kınları.

ahte

 • Dışarı çıkarılmış, dışarı çekilmiş. (kılıç, bıçak gibi..) (Farsça)
 • Husyesi çıkarılmış hayvan. (Farsça)

çak

 • Yarık, çatlak, yırtmaç. (Farsça)
 • Kılıç, bıçak gibi şeylerin sesleri. (Farsça)
 • Sabah vakti beyazlığı. (Farsça)
 • Küçük pencere. (Farsça)
 • Hazır. Amâde. (Farsça)

cefn

 • Göz kapağı.
 • Asma çubuğu.
 • Bıçak ve kılıç kını.

çeh

 • Kılıç, bıçak ve hançer gibi âletlerin kını, kılıfı. (Farsça)

cemder

 • Bir cins bıçak veya kama. (Farsça)

cüzae

 • Bıçak sapı.

dehre

 • (Dahra) Testere gibi dişli ve eğri budama âleti. Bağ budamak için kullanılan testere gibi dişli olan bıçak. (Farsça)

esliha-i cariha / esliha-i câriha

 • Yaralayıcı, cerh edici silâhlar. (Kılıç, kama, hançer, bıçak... gibi silahlardır).

fesa

 • Bıçak.

gizlik

 • Uzun saplı kalemtraş. (Farsça)
 • Bıçak, çakı, kılıç gibi şeylerin keskin olan tarafı. (Farsça)

hancer

 • Ucu sivri, iki tarafı keskin büyük bıçak. Halk dilinde hançer şeklinde kullanılır. Divan edebiyatında şâirler, güzellerin kaşlarını hancere benzetirlerdi.

ışki / ışkî

 • İki ucu saplı eğri bıçaktır ve deri ve tahta kazımakta kullanılır.

ismail

 • Peygamberlerdendir. İbrahim'in (A.S.) oğludur. Küçükken İbrahim'e (A.S.), oğlunu Allah için kurban etmesi emredildi. Halilullah olan İbrahim, İsmail'i (A.S.) kurban etmek isterken Cenab-ı Hak koç gönderdi. Mu'cize zâhir oldu. Bıçak İsmail'i kesmedi, yerine koç kurban edildi. Resul-i Ekrem'in (A.S.M.

izmil

 • Keskin demir.
 • Çekiç.
 • Deri kesmekte kullanılan bıçak.

kama

 • İki tarafı keskin, ucu sivri ve enli bıçak.
 • Duvara veya keresteye çakılan büyük tahta çivi.
 • Ağaç, kütük ve sâireyi yarmak için kullanılan ucu ince, arka tarafı kalın ağaç veya demir takoz.

kard / kârd / كارد

 • Bıçak. (Farsça)
 • Bıçak. (Farsça)

kasatura

 • Süngü gibi tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak.

kelale / kelâle

 • Akrabalığı uzaktan olma.
 • Yorulma, tükenme.
 • Bıçak kör olma.

kelalet / kelâlet

 • Yorgunluk. Bitkinlik. Usançlık.
 • Bıçak ve kılıç gibi şeylerin kesmez olması.
 • Akrabalığı uzak olanlar. (Amcazâdeler topluluğu gibi).
 • Kör ve kesmez olan.

kımcar

 • Bıçak kını.

kırab

 • Kılıç veya bıçak kını.

letm

 • Davarın boğazlanacak yerine bıçak çalmak.

lükk

 • Nar ağacına benzer bir hindi ağacının zamkı.
 • Kılıç ve bıçak saplarını berkitmekte kullanılan meşhur bir nesne.

meşarit

 • (Tekili: Mişrat) Keskin bıçaklar. Ameliyatta kullanılan keskin hekim bıçakları.

mesnun

 • Sünnet olan. Sünnet olmuş olan.
 • Âdet edilen şey.
 • Bilenmiş bıçak.
 • Üzerinden ömürler geçmiş olan.
 • Şekillendirilmiş.
 • Kalıba dökülmüş.
 • Kokusu değişmiş.

mihleb

 • (Çoğulu: Mehâlib) Yırtıcı kuşların tırnağı, pençesi.
 • Orak, bıçak.

mişrat

 • (Çoğulu: Meşârit) Keskin bıçak.

mizbah

 • Bıçak.

mücahafe

 • İzdiham etmek, kalabalık yapmak.
 • Birbirine kılıç ve bıçak çekip vuruşmak.

mus

 • Bıçak.

nahr

 • Boğazlamak. Bir hayvanın göğsü üstünden bıçak vurup boğaz damarını kesmek.
 • İki şeyin birbirine göğüs göğüse olması.
 • Boyun. Boğaz çukuru.
 • Sadır.
 • Gündüzün evveli.
 • Namazda kıyamda iken sağ eli sol elin üstüne koymak.

satur

 • (Çoğulu: Sevâtir) Satır, büyük bıçak.

şebib

 • Bıçak üstüne sürçmek.

sekkak

 • Bıçakçı, çakıcı.

sevatir

 • (Tekili: Sâtur) Büyük bıçaklar, satırlar.

şibab

 • Bıçak üstüne sürçmek.
 • At neşesi.

sikkin / sikkîn / سكين

 • Bıçak.
 • Bıçak. (Arapça)

silan

 • Sapına girmiş olan kılıç ve bıçak ucu.

şüfre

 • (Çoğulu: Eşfâr) Yassı büyük bıçak.
 • Gön ve sahtiyan kestikleri bıçkı.
 • Kılıç ağızı.
 • Kirpik biten yer.

sult

 • (Çoğulu: Eslât) Büyük bıçak.

tibrak

 • Bıçak.

tizna

 • Kılıç, bıçak gibi şeylerin keskin olan ağız tarafı. (Farsça)