LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te bölme ifadesini içeren 38 kelime bulundu...

a'mal-i erbaa / a'mâl-i erbaa

 • Mat: Dört işlem. (Toplama, çıkarma, çarpma, bölme.)

ahyaz

 • (Tekili: Hayiz) Odalar, bölmeler, bölümler.

aska' / askâ'

 • (Tekili: Suk) Çeşme duvarlarının bölmeleri.
 • Bölgeler.

bağdadi / bağdadî

 • Bağdad şehrine mensub. Bağdad ahalisinden olan. Bağdadlı.
 • Dar, ensiz tahta pervazlarından yapılmış ve üstü sıvanmış bölme veya tavan.

camekan / câmekan / جامكان

 • Camlı bölme. (Farsça - Arapça)
 • Vitrin. (Farsça - Arapça)

fasıla / fâsıla

 • Aralık, ara, bölme.
 • Ayıran, bölen, Kur'ân-ı Kerim âyetlerinin sonları.

habih

 • Ağaçla vurmak.
 • Bölmek.

haciz

 • Ayıran. Bölen.
 • Vücudun içindeki bazı uzuvları ayıran karın zarı gibi zarların adı.
 • Haczeden. Borcunu ödeyemeyenin diğer mallarına el koyan.
 • Tıb: Bâdemin içindeki bazı oyukları ayıran bölme zarlarına denir.

harflerin taktii / harflerin taktîi

 • Harflerin kesik olması, harflere bölme.

haz'

 • Muhalefet etmek.
 • Taksim etmek, bölmek, paylaştırmak.

ifraz / ifrâz / افراز

 • Bütünden parça ayırma. Bölme.
 • Parçalara bölme. (Arapça)
 • Parselleme. (Arapça)
 • Salgı. (Arapça)
 • İfraz edilmek: Salgılanmak, çıkarılmak. (Arapça)

islas

 • Üçe bölme. Üç aded yapma.

istifnan

 • Cins cins ayırma. Mâhirane bölme.

kasm

 • Bölmek.
 • Ayırmak.
 • Bahsetmek.
 • Kesmek.

kesir darbı

 • Bölme işleminde paydanın çarpılarak büyütülmesi.

kısmet / قسمت

 • Bölmek ve ayırmak. Bahşetmek. Taksim etmek.
 • Fık: Hisse-i şâyiayı, yani, taksim olunmamış maldaki hisseleri sahiplerine tahsis etmektir.
 • Nasip, pay. (Arapça)
 • Bölme. (Arapça)

kütübhane

 • Kitapların bulunduğu salon veya bina.
 • Belli bir kaideye göre tasnif edilmiş kitaplardan meydana gelen bütün.
 • Kitap koymağa yarayan bölmeli dolap.

loca

 • İtl. Bazı toplantı yerlerinde bir veya birkaç seyirciye mahsus hususi odacıklar.
 • Hücre, küçük bölme.
 • Masonların toplandıkları yeri.

mahfel

 • Kapalı bölme, oda.

nısaf

 • Bir şeyi tam olarak ikiye bölme.

nısfiyet

 • Yarımlık. Yarı yarıya bölme.

sebr ve taksim

 • Mantıkta kullanılan bir ispatlama yöntemi; bir şeyi kısımlara bölmek, sonra bütün bu kısımları sırayla çürüterek son kalan kısmın doğruluğunu ispat etmek.

ta'şir

 • (Çoğulu: Ta'şirât) (Öşr. den) Öşürünü alma. Onda birini alma.
 • Ona bölme.

taksim / taksîm / تقسيم

 • (Kısım. dan) Bölme. Parçalara ayırma.
 • Bölme.
 • Bölme. (Arapça)
 • Bölüm. (Arapça)
 • Bölü. (Arapça)
 • Taksîm edilmek: Bölünmek. (Arapça)
 • Taksîm etmek: Bölmek. (Arapça)

taksimat / taksimât / تقسيمات

 • Bölmeler.
 • Taksimler. Bölmeler. Cüz cüz ayırmalar.
 • Bölümlendirme, bölme. (Arapça)

takti'

 • Kesme. Kesilme. Parça parça etme. Parçalara bölme.
 • Parçalamak, kesmek, bölmek.

takti-i huruf / taktî-i huruf

 • Harflerin bölünmesi, kesilmesi; harflere bölme.

tansif

 • (Nısıf. dan) Yarı yarıya bölmek. Ayırmak.
 • Yarı yarıya bölme.

tansif etmek

 • İkiye bölmek.

teb'ız

 • Bölmek, bölük bölük etmek, bir kısma ait etmek, parçalamak.

teb'iz

 • Bölmek. Bölük bölük etmek. Bir kısma ait etmek.

tebiz / tebîz

 • Ayırma, bölme.

teczie / تجزئه

 • (Cüz'. den) Kısım kısım ayırma, doğrama, ufaltma, bölme.
 • Parçalara ayırma, bölme. (Arapça)

tenasuf

 • Yarıya bölmek.

tensif

 • İkiye bölmek.

terbi'

 • Gazelin her beytine ikişer mısra ilâve ederek onu âdeta murabba (dörtlük) şekline koyma.
 • Dörde bölme.
 • Dört köşe etme.

terek

 • Eski Türk odalarına, insan boyu yüksekliğinde olmak üzere duvarlara boydan boya yapılan raflara verilen addır. Dükkânlarda eşya koymağa mahsus bölmeli raflara da terek denilir.

tesmin

 • (Sümn. den) Sekizleme. Sekize bölme. Sekize çıkarma.
 • Bir şeye kıymet biçme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın